Cursuri

Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar

40 ore / 10 CPT

Detalii

Unul dintre elementele esențiale ale derulării acestui program este asigurarea calităţii activităţii profesorilor metodişti prin cunoasterea tehnicilor adecvate de evaluare a proiectării, organizării şi desfăşurării unui demers didactic eficient. Cadrele didactice cu experienţă au nevoie să-şi formeze competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a activităţilor ştiinţifico-metodice şi a inspecţiei şcolare.

Scopul programului „ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODIȘTI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” este creşterea calităţii inspecției şcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea eficientizării serviciilor de educaţie şi formare a elevilor şi furnizează competenţele necesare cadrelor didactice care deţin sau vor deţine rol de metodişti în vederea realizării unor inspecţii curente şi speciale cu un grad ridicat de profesionalism și pentru asigurarea standardelor de performanţă în învăţământul preuniversitar.

Categorie:

Descriere

Module

Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al IŞJ
12h30
Profesorul metodist și inspecția școlară
12h30'
Managementul carierei didactice
9h30'
Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional
3h30'

Unul dintre elementele esențiale ale derulării acestui program este asigurarea calităţii activităţii profesorilor metodişti prin cunoasterea tehnicilor adecvate de evaluare a proiectării, organizării şi desfăşurării unui demers didactic eficient. Cadrele didactice cu experienţă au nevoie să-şi formeze competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a activităţilor ştiinţifico-metodice şi a inspecţiei şcolare.

Scopul programului „ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODIȘTI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” este creşterea calităţii inspecției şcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea eficientizării serviciilor de educaţie şi formare a elevilor şi furnizează competenţele necesare cadrelor didactice care deţin sau vor deţine rol de metodişti în vederea realizării unor inspecţii curente şi speciale cu un grad ridicat de profesionalism și pentru asigurarea standardelor de performanţă în învăţământul preuniversitar.

Autorizare

Cursul este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării conform OM nr. 5670 / 18.12.2017.

Înscriere

 • Formular înscriere [descarca aici]
 • Copie BI/CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie diploma de studii (condiţie de participare: studii superioare)
 • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui

Obiective

Scopul programului „ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODIȘTI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” este creşterea calităţii inspecției şcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea eficientizării serviciilor de educaţie şi formare a elevilor şi furnizează competenţele necesare cadrelor didactice care deţin sau vor deţine rol de metodişti în vederea realizării unor inspecţii curente şi speciale cu un grad ridicat de profesionalism și pentru asigurarea standardelor de performanţă în învăţământul preuniversitar.

Obiectivele avute în vedere în urma participării la curs sunt:

 • Consolidarea corpului de profesionişti activi în zona de inspecție şcolară la înalte standarde de calitate;
 • Dezvoltarea unor competenţe specifice, asociate statutului de metodist al Inspectoratului Școlar Județean;
 • Consolidarea de competenţe transversale utile pentru exercitarea cu flexibilitate a activităţilor de metodist şcolar în contexte cu profil diferit.

Competențe

Competențe vizate:

 • Monitorizarea cadrelor didactice repartizate;
 • Stabilirea domeniilor de formare recomandate pentru cadrele didactice pe care le inspectează;
 • Consilierea cadrelor didactice în vederea inspecţiei;
 • Elaborarea raportului scris de inspecţie;
 • Asigurarea calităţii inspecţiei şcolare.

Grup-țintă

Personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să-şi dezvolte profilul de metodist al IŞJ, cu studii medii/superioare

Evaluare

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două zile, în vederea evaluării de către formatori.

Content missing