Meniu Închide

Marketing educațional

330.00 lei

Cursul are 60 de ore și 15 CPT (credite profesionale transferabile).

Modulele tratate în cadrul cursului sunt:

  • MODULUL I. Marketing-ul educational – necesitate a școlii moderne – 11 ore
  • MODULUL II. Marketing-ul educațional în viziunea managerială – 11 ore
  • MODULUL III. Strategii de marketing – 12 ore
  • MODULUL IV. Comunicarea internă și externă în marketing-ul educațional – 12 ore
  • MODULUL V. Planul de marketing educațional – 13 ore

Taxa cursului include și costul de transport prin curier al atestatului de formare continuă către beneficiarul serviciului de formare - cursantul. De asemenea, taxa afișată include și taxa de examinare.

Cod Produs: APC-Ac-MEC-MKED Categorie:

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente, sunt mijloace de a satisface mai bine piața-țintă. Satisfacerea nevoilor pieței nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat.

Acreditare

Programul este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, conform OMEC nr. 4925 / 10.08.2020.

Scop și obiective

Scopul programului de formare este dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru utilizarea  marketing-ului educațional în formarea școlii pentru toți.

Obiective:

O.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru utilizarea conceptelor din marketing-ul educațional;

O.2. Creșterea gradului de conștientizare a importanței marketing-ului educațional pentru școală;

O.3. Utilizarea  marketing-ului educațional în școală pentru creșterea  vizibilității și calității în educație

Competențe

Competenţe vizate:

C.1.     Cunoașterea și utilizarea unor concepte specifice marketing-ului educațional;

C.2.     Analizarea comparativă a tipurilor de programe de marketing  utilizate în școli;

C.3.     Identificarea unor elemente specifice marketing-ului educațional în diferite contexte școlare;

C.4.     Realizarea profilului școlii ce utilizează marketing-ului educational ca școală pentru toți;

C.5.     Realizarea unui proiect de promovare a școlii prin marketing educațional.

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare.

Evaluare

Evaluarea constă în pregătirea unui portofoliu cu o tematică dată. Comisia va fi alcătuită din doi formatori din cadrul programului de formare. Aprecierea portofoliului și a susținerii proiectului/ temei/ lucrării se face prin calificative.

Atestare

Forma atestatului obținut după absolvire este prezentată în imaginea următoare:

Content missing