Barcelona între cunoaștere și emoție

Barcelona între cunoaștere și emoție

Diseminari Proiecte, Revista
Proiectul „Cunoaștere + Învățare + Incluziune = Performanță într-o societate echitabilă”, derulat prin intermediul programului Erasmus+, cu numărul 2019-1-RO01-KA104-061823, permite dobândirea activă a experiențelor, cunoștințelor, competențelor de implementare a dimensiunii internaționale, precum și asimilarea de elemente-cheie și concepte necesare referitoare la networking, programarea neuro-lingvistică, leadership, lucrul în echipă, formarea grupurilor practice de lucru, elemente de bază pentru public speaking, planificarea unor prezentări publice, design-ul și furnizarea unei prezentări, comunicare interpersonală, managementul formării. De asemenea, se va avea în vedere dezvoltarea de programe de formare care să crească atenția referitoare la conștientizarea excluziunii sociale. Învățarea adulților În stil formal, aceasta e descrierea cuprinzătoare a proiectului „Cunoaștere + Învățare + Incluziune = Performanță într-o societate echitabilă”, proiect care aduce în comunitatea educațională prilej de idei noi și de aplicare a lor spre…
Read More
Despre a lăsa o urmă

Despre a lăsa o urmă

Diseminari Proiecte, Revista
Argumente și demersuri privind cercetarea stilurile de Leadership ale directorilor Caselor Corpului Didactic și influențele acestora asupra ofertelor de formare continuă pentru învățământul preuniversitar Vom vorbi în cele ce urmează despre lucrurile bune care se pot întâmpla în momentul în care două sau mai multe minți își unesc eforturile pentru a aduce o îmbunătățire activității pe care o desfășoară. Ca într-o paralelă, este puterea pe care mai multe impulsuri mărunte, sincronizate în aceeași direcție, generează mai multă putere decât aceea a impulsurilor luate separat. O altă direcție pe care o vom dezvolta se referă la necesitatea formării continue pentru fiecare persoană. Pentru a aduce un plus de valoare comunității în care își desfășoară munca, omul are nevoie de învățare continuă. De aici, putem vedea importanța conținutului pe care îl avem…
Read More

Cuvântul înseamnă, în primul rând, cunoaștere

Diseminari Proiecte
Creația este un proces fundamental al vieții umane, iar materialul nevăzut din care suntem creați împrumută această sete nemijlocită de a crea concepte și de a le materializa într-o anumită formă, exprimată prin intermediul lumii înconjurătoare. Unul dintre oamenii care au conștientizat importanța acestui act de creație pentru sufletul uman și care integrează o multitudine de forme de exprimare a creației umane în adevărate acte artistice care gravitează în jurul poeziei este Carmen Bodiu. Chemarea de poet vine cumva în prelungirea vocației de dascăl, iar integrarea artei poeziei cu alte manifestări ale creației în evenimente culturale de mare ținută se coagulează în momente care surprind frumusețea sufletului. În completarea vieții de artist, Carmen Bodiu este director al Casei Corpului Didactic Bihor și are o fructoasă carieră de dascăl, inițiind elevii…
Read More
ÎNDEMN LIDERUL DIN TINE LA LECTURĂ

ÎNDEMN LIDERUL DIN TINE LA LECTURĂ

Diseminari Proiecte
De multe ori, ne extragem experiențele din ceea ce oamenii au lăsat moștenire prin scris. Literatura e un izvor nesecat de extragere de exemple de bune practici sau de instrucțiuni folostoare pentru viața de zi cu zi. Astfel de exemple ne vor fi prezentate azi de Victor Tița, în prezent director al Filialei Slatina a Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. Cu o vastă experiență în științele afacerii, el îmbină armonios pregătirea sa filosofică cu cea din domeniul business, adăugate la experiența sa de șapte ani de director al Casei Corpului Didactic Olt, pregătind noi generații de lideri care vor sta la baza dezvoltării comunității. Am recitit de curând două cărți importante într-o bibliografie care ar…
Read More
De’ale lui Don Quijote

De’ale lui Don Quijote

Articole, Diseminari Proiecte, Revista
Monstruoasele mori de vânt pe care neliniștitul Quijote le demasca vitejește în peregrinări cavalerești n-au dispărut din fricile oamenilor și din calapodurile lumii. Păreau că s-au disipat și că interacțiunile umane au reușit să le reducă la stadiul de închipuire de fum a minții și nălucire născută din ceață. Numai că morile s-au adaptat și ele, iar acum monștrii minții așteaptă silențios, profilați subțire la orizont, sub forme de evoluție cu fețe tot mai noi, mai eoliene și mai dulci, dar care au același substrat: frica, ignoranța și individualismul. Sub măști de rețele sociale cronofage, dezvoltare personală egoistă și înavuțire fără măsură, creștem înlăuntrul inimilor noastre monștri cu fundații de beton pe care îi hrănim din măcinarea neghinei neștiinței, dar care scârțâie de teamă de fiecare dată când un vânt…
Read More
Emprendedor de Las Palmas

Emprendedor de Las Palmas

Articole, Diseminari Proiecte, Revista
Pășim pe un țărm tânăr, verișor cu nisipul Deltei și frate cu dantelele groenlandeze, născut din riftul neobosit al Atlanticului. Urmează o perioadă scurtă, dar vulcanică, plină de rocă topită care să nască margini noi ale experiențelor noastre educaționale. Se simte în aerul de început de mai încărcătura emoțională. Pe lângă asta, mai e curiozitatea neastâmpărată de a studia cu lentila din minte și a nota coduri de bune practici despre cum s-a dezvoltat în parametri diferiți, genetici, geografici, mentali, educaționali și comportamentali o societate localizată între roca neagră a vulcanilor și sărutul străin al oceanului care freamătă. Am ajuns în Las Palmas. Programul e unul încărcat. E un curs care are un subiect practic inepuizabil, stors pe toate fețele, dar niciodată cuprins pe deplin. În întregul ei, tema proiectului…
Read More
Echipa

Echipa

Articole, Diseminari Proiecte, Revista
În marele mecanism al mersului lumii, presat între optimizare și aliniere la standarde, roțile învârtindu-se la foc continuu nu zdrobesc în fălci doar ulei rânced de motor fumegând ușor. Rotițele care fac sistemul să funcționeze și care pun baza mergerii mai departe sunt oțel dur aliat cu sulfură de suflet. Deci, concomitent cu responsabilitatea oficială de adulți bine crescuți, în care plisăm diverse competențe, nelimitate probleme, nenumărate decizii și variabile soluții, punem laolaltă cu grijă responsabilitatea de a trăi într-o comunitate în care acțiunile noastre au potențialul de a influența părți de drum ale celor de lângă noi. Suntem oameni și, în consecință, impredictibil de emoționali. Contează la final unde duce această incertitudine născută din combinații explozive de liniște a organizării și haos al emoțiilor. Poate că cea mai importantă…
Read More
Veni, vidi, amavi

Veni, vidi, amavi

Diseminari Proiecte, Revista
În cadrul Asociației Proeuro-Cons se află în desfășurare proiectul Erasmus+ „Educație antreprenorială și dimensiune internațională pentru incluziune socio-economică”, cu numărul de referință 2017-1-RO01-KA104-036611. În acest moment, au fost îndeplinite toate cele trei acțiuni de mobilitate prevăzute în cadrul proiectului, în concordanță cu programul stabilit odată cu începerea derulării proiectului. Astfel, proiectul se află în faza de implementare. Una dintre acțiunile de formare din cadrul proiectului a constat într-o activitate de tipul job shadowing pentru un formator al APC în cadrul organizației europene CREF Education Portugalia, pentru programul de formare „Leadership and In-service Teacher’s Training: An European Innovative”. Participarea proactivă la activitățile de organizare a cursului din perspectiva de job shadowing i-a permis formatorului să dobândească cunoștințe și competențe de organizare a cursurilor la nivel european și de participare efectivă la…
Read More
Antreprenoriatul (II)

Antreprenoriatul (II)

Diseminari Proiecte, Revista
Programul Erasmus+ se bazează pe realizările celor peste 25 de ani de programe europene în domeniile educației, formării și tineretului, acoperind o dimensiune de cooperare atât intraeuropeană, cât și internațională. Continuăm în acest număr prezentarea proiectului „Educație antreprenorială și dimensiune internațională pentru incluziune socio-economică, numărul proiectului fiind 2017-1-RO01-KA104-036611. Erasmus+ Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2021. Educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială. Combaterea nivelului ridicat al șomajului – mai ales în rândul tinerilor – este una dintre cele mai urgente sarcini pentru guvernele…
Read More

Antreprenoriatul (I)

Diseminari Proiecte, Revista
Deprinderea abilităților antreprenoriale este un lucru extrem de important, cel puțin pentru zilele noastre. Astfel că începerea cultivării unor astfel de abilități e de bun augur chiar pentru traiul zilnic, indiferent de persoana care le exersează. Un exemplu de proiect Erasmus+ care este centrat pe tema antreprenoriatului este „Educație antreprenorială și dimensiune internațională pentru incluziune socio-economică”, aprobat recent și în curs de desfășurare. Cursul include activități de formare pe teme de antreprenoriat și cuprinde două sesiuni de formare și o activitate de job shadowing în diverse țări ale Europei. Programul Erasmus+ se bazează pe realizările celor peste 25 de ani de programe europene în domeniile educației, formării și tineretului, acoperind o dimensiune de cooperare atât intraeuropeană, cât și internațională. Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului…
Read More