Meniu Închide

Dezvoltarea competențelor digitale transdisciplinare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

300.00 lei

Cursul are 60 de ore și 15 de CPT (credite profesionale transferabile).

Modulele tratate în cadrul cursului sunt:

 • Modulul 1 – Noțiuni teoretice ale tehnologiei informației și comunicațiilor (12h30’)
 • Modulul 2 – Sisteme de operare, aplicații și Internet (11h30’)
 • Modulul 3 – Clasa digitală și suita Microsoft Office (22h)
 • Modulul 4 – Proiectarea unei clase digitale (8h30’)
 • Modulul 5 – Integrarea soluțiilor software (3h30’)
Cod Produs: APC-Ac-MEC-TIC Categorie:

Dezvoltarea tehnologiei a adus cu sine în societatea actuală, la nivel global, o integrare a acesteia pe toate planurile, formând în același timp un mediu propice creșterii eficienței unor procese. Acest fenomen a apărut inclusiv pe plan educațional, tehnologia jucând în aceste zile un rol indispensabil în procesul educațional, fie la nivel de optimizare a unor procese organizatorice, fie ca un instrument eficient integrat în procesul de predare, învățare sau evaluare.

Acreditare

Programul este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, conform OMEC nr. 6053 / 23.11.2020.

Scop și obiective

Obiectivele programului de formare sunt:

O.1.  Formarea unei gândiri structurate, de tip algoritmic, în cadrul folosirii instrumentelor tehnologice moderne;

O.2.  Implementarea și folosirea noilor tehnologii în cadrul activității de zi cu zi;

O.3.  Formarea unor competențe de aplicare a tehnologiei în mod transversal, în domenii variate;

O.4.  Formarea unei baze informaționale și a unei serii de abilități folositoare pentru utilizarea altor tipuri de instrumente hardware sau software decât cele prezentate în cadrul cursului;

O.5.  Stabilirea și simularea diverselor cazuri uzuale de folosire a competențelor dobândite în mediul economic, social și personal;

O.6.  Proiectarea activităților extra-curriculare și non-formale cu ajutorul instrumentelor tehnologice.

Competențe

Competenţe vizate:

 • Înțelegerea și folosirea noțiunilor de bază privind tehnologia informației și a comunicațiilor
 • Folosirea sistemului de operare Microsoft Windows și recunoașterea particularităților diverselor sisteme de operare
 • Proiectarea și construirea unei clase digitale
 • Folosirea rețelei de Internet și realizarea corespondenței electronice
 • Procesarea de text: corectarea, tehnoredactarea și formatarea textelor
 • Calcul tabelar
 • Folosirea sistemelor de gestiune a bazelor de date
 • Crearea suporturilor electronice pentru prezentare
 • Folosirea noțiunilor primare de securitate și etică informatică

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare.

Evaluare

Evaluarea constă în pregătirea unui portofoliu cu o tematică dată. Comisia va fi alcătuită din doi formatori din cadrul programului de formare. Aprecierea portofoliului și a susținerii proiectului/ temei/ lucrării se face prin calificative.

Atestare

Forma atestatului obținut după absolvire este prezentată în imaginea următoare:

Content missing