Meniu Închide

Dezvoltarea competențelor de management educațional

450.00 lei

Cursul are 120 de ore și 30 de CPT (credite profesionale transferabile).

Modulele tratate în cadrul cursului sunt:

Modulul I. Dinamica clasei de elevi (20h)

Modulul II. Aspecte generale ale managementului clasei digitale de elevi (30h)

Modulul III. Proiectarea unei clase online (30h)

Modulul IV. Tendințe ale noilor fenomene în educație (18h)

Modulul V. Management educațional instituțional (19h)

Taxa cursului include și costul de transport prin curier al atestatului de formare continuă către beneficiarul serviciului de formare - cursantul. De asemenea, taxa afișată include și taxa de examinare.

Cod Produs: APC-Ac-MEC-DCME Categorie:

Acest program vine în sprijinul organizatorilor, de multe ori cadre didactice, oferindu-le repere pentru cele trei direcții folosite în principal în cadrul planificării digitale a procesului educațional: managerial, tehnologic și pedagogic. Accentuând latura managerială a acestui proces, programul are în vedere și aspectele lideratului pedagogic, pentru că se au în vedere și elemente practice pe care aceștia le pot întâlni în timpul desfășurării activității educaționale.

Acreditare

Programul este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, conform OMEC nr. 3737 / 27.04.2021.

Scop și obiective

Scopul programului de formare este crearea unei culturi manageriale referitoare la desfășurarea procesului educațional pe o varietate de sisteme de învățare, cu accent pe cele digitale, cu scopul creării de strategii educaționale adaptive și integrative pentru realizarea acestui proces de către participanți

Obiective:

O.1.     Studiul dinamicii spațiului și timpului educațional la nivel de clasă

O.2.     Integrarea viziunii managementului școlar la diverse niveluri (inter-instituțional, instituțional și la nivel de clasă)

O.3.     Dezvoltarea competențelor de management al clasei de elevi referitoare la resursele umane, resursele materiale, strategii și metodologii de învățare

O.4.     Studiul analitic al diverselor aspecte, metodologii și instrumente folosite în cadrul clasei de elevi

O.5.     Analiza tendințelor care influențează procesul educațional referitoare la noile tehnologii, fenomene sociale și importanța formării continue

O.6.     Dezvoltarea competențelor manageriale prin crearea unei viziuni integrate transdisciplinare asupra managementului și contextului clasei de elevi

Competențe

Competenţe vizate:

C.1.     Înțelegerea dinamicii clasei de elevi

C.2.     Aspecte generale ale managementului clasei digitale de elevi

C.3.     Integrarea aspectelor pedagogice, de management și tehnologice în proiectarea unei clase online

C.4.     Studiul diverselor tendințe ale noilor fenomene la nivelul clasei de elevi

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare.

Evaluare

Evaluarea constă în pregătirea unui portofoliu cu o tematică dată.

Atestare

Forma atestatului obținut după absolvire este prezentată în imaginea următoare:

Content missing