Meniu Închide

REZULTATE PROIECT ERASMUS +: La un click distanţă de educaţia interculturală în era digitală

REZULTATE PROIECT La un click distanţă de educaţia interculturală în era digitala, număr de referință 2014-1-RO01-KA104-001141ERASMUS +

 Asociația PROEURO-CONS a primit în anul școlar 2014 – 2015 finanțare prin programul Erasmus+, acțiunea KA1 Mobilități individuale. Proiectul cu titlul La un click distanţă de educaţia interculturală în era digitala cu numărul de referință 2014-1-RO01-KA104-001141 a trecut cu succes de evaluare, un număr de cinci formatori din cadrul Asociației perfecționându-se la doua cursuri de formare:

  1. Cursul “ICT as a Tool for Intercultural and Media Education”, care a fost organizat de CREF Sesimbra Educational Resources and Training Centre, la Sesimbra, în Portugalia, în perioada 06-11 octombrie 2014 a permis învăţarea rapidă a alfabetizării digitale astfel încât participanţii să devină  încrezători şi suficient de pregătiţi, demonstrând cele mai bune practici în predare şi învăţare, folosind instrumente TIC.
  2. Cursul “Digital literacy in the collaborative classroom” organizat de St. Tiernans Community School, Ballaly, in Dublin – Irlanda in perioada 29 martie – 04 aprilie 2015. Cei implicaţi au beneficiat de o participare activă la serie de ateliere de lucru, sesiuni de lucru în grup, pe o gamă de programe adecvate pentru utilizarea programelor Prezi, Weebly, Wordle, Scratch, Schoology, Audacy, Go Animation etc.

Competeţele dobândite ca urmare a participării la proiectul La un click distanţă de educaţia interculturală în era digitală a formatorilor Asociatiei Proeuro-Cons vor contribui la îmbunătăţirea şi la modernizarea cursurilor de formare pe care le oferim adulţilor prin integrarea resurselor TIC şi la creşterea participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii a adulţilor din diferite domenii.

Participanţii la formare au dobândit cunoştinţe despre Design Web pentru mediul de formare, convertirea  şi editarea fişierelor audio, au aflat care sunt resursele interactive şi colaborative de care se pot folosi pentru introducerea acestora în activitatea lor ulterioară, programe online de organizare grafică  pe înţelesul tuturor categoriilor de cursanţi, au învăţat prin participarea la ateliere practice cum să realizeze un „Mediu de învăţare virtual”, au deprins metode de animaţie, au descoperit importanţa utilizării „poveştirii digitale” pentru orice curs de formare.

Au  beneficiat de introducere în programarea gratuită de tip „scratch”, pentru a fi capabili să o utilizeze pentru cursurile de formare.

Prin colaborarea cu furnizorii de curs şi cu ceilalţi participanţi prin intermediul platformei eTwinning, formatorii Proeuro-Cons si-au dezvoltat competenţele profesionale, dar şi pe cele personale (abilităţi de comunicare şi relaţionare, abilitatea de a lucra într-o echipă multiculturală, respectul faţă de diversitatea culturală etc).

Au deprins abilitatea de a lucra cu „Flipped Classroom” („clasa răsturnată”, care cuprinde o răsturnare a predării tradiţionale, cursanţii fiind expuşi noilor materiale didactice în afara timpului de desfăşurare a cursului, de obicei prin lectură ori prin vizionare video, şi apoi timpul cursului este utilizat pentru asimilarea noilor cunoştinţe prin strategii de genul  „rezolvarea de probleme”, discuţii sau dezbateri).

De asemenea, formatorii noştri au dobândit capacitatea de a utiliza la rândul lor Podcasting şi Blogging cu beneficiarii serviciilor lor de formare. Un alt rezultat remarcabil este capacitatea formatorilor noştri de a se folosi în formarea adulţilor de tabla albă interactivă şi aplicaţia Activ Inspire, Windows Movie Maker, Photo Story, Picasa ca alternativă open source de prelucrare a fotografiilor şi de realizare a filmelor educaţionale.

Prezentarea şi utilizarea sub îndrumarea furnizorilor de curs a platformei Moodle, a instrumentelor Google docs, blogs şi virtual pen sau Dropbox i-au ajutat să-şi dezvolte competenţele digitale. Au învăţat să utilizeze tabla interactivă şi camera digitală în formare. Toate aceste competenţe îmbunătăţite se vor reflecta în activitatea viitoare a Asociaţiei Proeuro-Cons, prin îmbunătăţirea rezultatelor obţinute la rândul nostru prin programele pe care le derulăm.

Din punct de vedere al beneficiilor lingvistice şi interculturale, menţionăm că interactivitatea cursurilor şi programele culturale propuse ne-au dat șansa de a ne îmbunătăți abilitățile de comunicare scrise și orale în limba engleză, iar acestea vor fi rezultatele care vor pune bazele unor colaborări fructuoase cu formatori din alte ţări europene şi vor contribui la dezvoltarea Asociaţiei pe plan european.

Cătălina Dan

Director Executiv

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Privacy Policy