Meniu Închide

Evaluator în sistemul formării profesionale continue

330.00 lei

În cadrul cursului, se vor studia teme precum:

 • Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de desfăşurare a programului de formare profesională(PFP)
 • Aplicarea cerinţelor de asigurare a calităţii în formarea profesională continuă(FPC)
 • Verificarea transpunerii standardului ocupaţional/ standardului de pregătire profesională în programa de pregătire
Cod Produs: APC-Au-MMPS-ESFPC Categorie:

Participând la acest curs, veți învăța cum să furnizați date corecte pentru luarea deciziei, atât în fazele inițierii, cât și în cele ale implementării proiectului. Informațiile trebuie să fie colectate și livrate corect, pentru a se putea stabili dacă proiectul se desfășoară conform graficului planificat, dacă își atinge scopul și obiectivele declarate, în limita de timp propusă și resursele alocate în buget.

Autorizare

Cursul este autorizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Competențe

Competențele furnizate în urma absolvirii cursului sunt:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM in domeniul situatiilor de urgenta
 2. Aplicarea normelor de protecție a mediului
 3. Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor
 4. Pregătirea personală pentru evaluare
 5. Organizarea procesului de evaluare
 6. Evaluarea propunerii de proiect
 7. Validarea evaluării
 8. Acordarea de asistență tehnică pentru selecția de proiecte

Grup-țintă

Cursul se adresează:

 • Specialiștilor implicați în evaluarea competențelor profesionale;
 • Cadrelor didactice implicate în evaluarea performanțelor școlare;
 • Persoanelor responsabile cu recrutarea personalului;
 • Persoanelor responsabile cu perfecționarea profesională a angajaților

Evaluare

Evaluarea constă într-un examen de absolvire constând într-o probă teoretică (test-grilă) și probă practică (proiect dezvoltat individual sub forma unui portofoliu, pe o temă dată de către formator).

Certificare

Forma certificatului obținut după absolvire este prezentată în imaginea următoare:

Content missing