Meniu Închide

Asociatia Proeuro-Cons este Operator de baze de date cu caracter personal nr. xxxx.
Asociatia urmăreşte să dezvolte potenţialul resurselor umane din sectorul invatamantului, prin promovarea abordărilor inovative şi a instrumentelor de management actuale.

Misiunea Asociatiei este ducerea la îndeplinire a propriei strategii elaborate si stipulate in Statul Asociatiei în domeniile formării profesionale continue, educaţiei permanente, etc.

Pricipalele atribuţii ale Asociatiei sunt:

În domeniul formării profesionale continue şi al educaţiei permanente:

 • determină nevoile de formare profesională ale angajaţilor instituţiilor publice şi persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul educational;
 • oferă servicii de educaţie, formare profesională şi educaţie civică, prin organizarea şi desfăşurarea de programe, cursuri şi alte activităţi specifice;
 • oferă servicii de orientare profesională în colaborare cu entităţile educaţionale din sistemul educaţional naţional;
 • organizează şi desfăşoară activităţi de evaluare şi atestare a competenţelor profesionale dobândite pe cale nonformală şi informală;
 • eliberează, în condiţiile legii, diplome educaţionale şi certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele şi cursurile organizate;
 • organizează şi desfăşoară programe, cursuri şi alte activităţi de formare profesională a personalului din diverse zone de activitate;

În domeniul dezvoltării instituţionale:

 • pregăteşte şi perfecţionează specialişti în domenii care sunt solicitate de economia de piaţă, pentru sectorul culturii – legislaţie, managementul resurselor umane, managementul proiectelor, marketing, agricultura, etc.;
 • acordă consultanţă şi asistenţă de specialitate persoanelor juridice în vederea îmbunătăţirii activităţii de management a acestora şi a dezvoltării organizaţionale;
 • elaborează şi pune la dispoziţia persoanelor interesate oferta privind managementul carierei (inclusiv evaluarea psihologică a personalului în vederea elaborării unor criterii pertinente de selecţie, recrutare, promovare şi perfecţionare a resurselor umane);

Alte atribuţii:

 • Organizează, manifestări ştiinţifice – mese rotunde, colocvii, simpozioane, schimburi de experienţă şi de informare documentară – în domeniile sale de competenţă;
 • Organizează şi întreţine o bază de date specifica domeniului sau de activitate;