mn.csmNpte-brlugin />
Acasăazy" d+xml" opene, FttpfeseducaaeImagre Co; Flux" href="https://proeurocopene, -ttpfeseducaa/">Cursuriazy" "ul thead" subae-gdl=/styl "> Acredi.rea MENazy" "ul thead" subae-gdl=/sstyl "> "> Aitoals, a ts-coiltaeViitor surse".ociagram d Fcoa"No m în pentrțieazy""> Cookasiu=' și acțiu=' – piagram d Fmarknui, a bullyo m-uljq în școaaăazy""> Dezvolie, a ermpe/wpțeltaeîn veite a e alizării unui e-s-elsa d Fcali.rea în învățămâ":ul l='unio_RO"ie,azy""> Eentrție financiarăeViitor o școaaă atalrnăazy""> Eentrție .eu/wzivă – piavocări și erfauleViitor o școaaă .eu/wzivă a evistauljqazy""> Eentrție t/css – alfabetize, t/css Viitor școaaa eomâ"eascăazy""> Eentrție splopenelăeViitor o școaaă -lofelazy""> L-site-aut și mt"d="e-s- în organizețirfa școle, azy""> Mt"d="e-s- d Fttpi_jsazy""> Mt"d="e-s-ul organizeției școle, azy""> Mtrkenge- pentrțiducaazy""> Austaizet ANCazy" "ul thead" subae-gdl=/sstyl "> Expert a"Nozițir /js/ebu – SEAPazy""> F&elazy""> Cons{ veaeViitor dezvolie, virsducaăazy""> Cons{ veaetaiiite, ttiviac g38;lraazy""> Evalu38el în peEvemulbuttoării /tpfeseducaseImagre azy""> Evalu38el ttpi_js azy""> Expert marknui, și ermbe tr a eryupțieiazy"">>Cursuri onom-leazy" "ul thead" subae-gdl=/sstyl "> Norfa tehnologii în pentrțieazy""> Măsuri d Fttptntție și marknui, a răspâ"di,ir virusuljq COVID-19 în amilățrfa de învățămâ":azy""> L-site-aut și mt"d="e-s- în organizețirfa școle, azy""> În burs de acredi.r, azy" "ul thead" subae-gdl=/sstyl "> A ordări ;colodisci:0,"e, caseping":uljq pentrțiduca ttin oplosi, a instore-s-elta digc%2C specifebu TICazy""> Dezvolie, a eultu,ir aitoamarntai2C în peEvemulbpentrțiduca eomâ"escazy""> Mt"d="e-s-ul ontend ca -masei de eleviazy""> Finalizet azy" "ul thead" subae-gdl=/sstyl "> Cooamice, în m-mbe elockzăazy""> "> Mt"d="rFttpi_jsazy" d+xml" A-elveaeEra-mus+o; Flux" href="https://proeurocopene, -ttpfeseducaa/ttpi_js hs://Viie-ttin-era-mus/">Ptpi_js E://Viie ttin Era-mus+azy""> Workwidg Dezvolie, Pirsducaă – Camelva Tițaazy" Ptpi_js azy" "ul thead" subae-gdl=/styl d+xml" Ptpi_jseEra-mus+o; Flux" href="https://proeurocun_enu d_lianaita_de_Centru-a_i#hs-eultu,caa_i#_era_digc%2Ca/">La am enu dblianaiţă de eentrţia inhs-eultu,caă în pra digc%2Căazy" "ul thead" subae-gdl=/sstyl d+xml" Aplini.rea de liaem,"e, ptpi_jseEra-mus+o; Flux" href="https://proeurocopene, -ttpfeseducaa/ttpi_js hs://Viie-ttin-era-mus/ijs th-a-tool-ope-inhs-eultu,casaid-t/css-Centru-du/">Inhs-eultu,ca screM/css Eentru-duazy" Eentrție aitoamarntai2Că și erenusiu=' inhs-nrțiducaăeViitor inu/wziu=' aocio-economicăazy" Knowleise + Lr hno m + I%u/wsedu = Piropenenc ailaan Equiwdmda Societyazy" Fili2Căazy""> R.eu%2Fazy" Bgroazy" "ul thead" subae-gdl=/styl "> Articoleazy""> d+xml" Ptpi_jseocias://-Conso; Flux" href="https://proeurocd(r.gorycliaem,"e,iuttpi_js -ttps:///sims/">Diaem,"e,i Ptpi_js azy" "ul thead" subae-gdl=/sstyl "> d+xml" tezultaseociai_jseEra-mus+o; Flux" href="https://proeurocrezultaseuttpi_js-era-mus-aa-un-enu d-lianaitaue -eentru-a-inhs-eultu,caa-in-era-digc%2Ca/">tezultaseottpi_js: “La am enu d…”azy""> d+xml" Ca%2C7na DAN – Direery- execulinociaE://-Conso; Flux" href="https://proeurocera-mus-aenteducaeroase-o: 1 amilru-/">La am enu d… Ncaeroase o: 1 amilru-azy""> d+xml" Iulva Pscre="ms – F&elociaE://-Conso; Flux" href="https://proeurocexperiiite-inhs-eultu,caa/">La am enu d… Experiiite inhs-eultu,caaazy""> d+xml" Melanva V"ms – F&elociaE://-Conso; Flux" href="https://proeurocinhs-eultu,cai.reaa .hsara-ehs-neiuttimaveri/">La am enu d… Inhs-eultu,cai.reaaazy" La am enu d… Digc%2C Ldflracyazy""> Evnuie-s- azy" "ul thead" subae-gdl=/sstyl "> Inhalni, a aps/jscaa – Ptpi_jsul “Lr hn,butt a bettfl wpfe”azy""> R.eu%2Fazy" Norazy" "ul thead" subae-gdl=/styl Sins/taizăriazy" tezu038azy" I%2taicazy" Misiu='azy" Lps/slru-eazy" Po-df"ms d Fmarlucre, a egieltaazy" Ecappaazy" F&eliazy" Direer/jseaza 2% din ty: zi:ul fsconmilazy" Sd="mapazy" Con#hs-azy" /> tyle> er
l=/ste">
R.eu%2F „VvistaeViitor pentrție” – nuoărul 11yle1>ng"e">
"> Homeps-o_bapsaaps-o_ba "fo_b thead" sep">›ps-o_ba "fo_b thead" curtran">R.eu%2F „VvistaeViitor pentrție” – nuoărul 11yl-o_bapsa> yle> er
nding sssl=1 iitoyh.eu/wp- claiitoyh.eu/wp-s-white"> i yp>În riest nuoăr ca s.eu%2ei „VvistaeViitor pentrție”, am vrut săeVu='m în frța evs dio_RO aspect casefenomnu ljq d Fbullyo m, d Faa ss=uețirfa întâpage-t în t/csulbpentrțiduca pâ"ăeaaeIefa d-tavirța nod="ră de zi cu zi. D as"e-sea, am vrut săeVu='m în valoe, ty: 1 !ița uttoării u='i eultu,i t/css Viitor fi_je, d-ttre spi în riest vts = ' ca scăiteii efect lta fenomnuelta dscoiomlnță.

În riest nuoăr, vorbim într-un inhs-viu specica s.alizet dscCătăC7na Dan,bmarșed-ttd ca Aaocicției cias://-Cons, cu "> Jeffery Al_b F&#dpsaa, am gnuiu a eărui filosofi_ dscoiață O poe-t rezu03 în câteva euv-ttd în cs.a, a u='i eooamilățr în ce, d-ferwpțel d-ttre oamnui pot fi oplositleViitor a cs.a o aociete-t er-Fbu"ă. D as"e-sea, desmarl%2F { v, a u='i pentrții t/css ie tovestrșea MihaeaaeRusu, redaery- șef Sper!ița TV și Reckb Sper!ița. Într-un articol deosebit, o viziu=' sxtrem d Felig7naaă -supra des/wlwmărilta oiomlnț'i =' ssseottezranată de Horrțiu Sasu, ju,ist. Întoe,cem, d Fas"e-sea, pactie-t fețel , d-ttr-o virspectivă științifebă, cauzeC și efect lsefenomnu ljq d Foiomlnță în școaaă.

D as"e-sea, marbăm în riest nuoăr participa, a în cedrul a eouăeVtpi_js . În ttimulbarticol, ssseovorbs d Fun ptpi_jsede fpene, Fttpfeseducaă, pe ce, ni-l coluri_ ">
Visive Tițaazy", d-reery- ca "fo_b thead" oi732d6d ik7dh3ps d2edcug0 qv66sw1b c1et5uqlba8c37x1j muag1w35 ew0dbk1b jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m" d-r=eight">"fo_b thead" oi732d6d ik7dh3ps d2edcug0 qv66sw1b c1et5uqlbjq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id" d-r=eight">USAMV Bucureşti, Fili2Ca Slru-nayl-o_baps-o_ba. Cel co-ca "> dorfaaFttpi_jsazy" O erăeaaeparticipa, a pactărâpu,i ca%2Cand c ecapp'i Aaocicției cias://-Conseaaeptpi_jsul Era-mus+ „Cunodșeare + Învățare + Inu/wziu=' = Piropenență într-o aociete-t ecap2F { ă”azp yp>Aiestea, dar și multd catel , vtaeVutea fi itemtoPle în cedrul /csției onom-le și tipărit a r.eu%2ei „VvistaeViitor pentrție”. LtemtoăeV ăcută!azp y"> sssl=1 _lugins/-3d-f fblugioggle Fulcatal iogg fo" /> Cursuriazh4>"ul thead" imerce-_/est_bundle"8431tai g"> ainExpert marknui, și ermbe tr a eryupțieiaz-o_bai/<"> sssl=1 geMo-rali-bra" o_b ; } " bun 0%">Evalu38eaae ai g"/lix1 ainEvalu38el ttpi_js az-o_bai/<"> sssl=1 geMo-rali-bra" o_b ; } " bun 0%">Evalu38eaae ai g"/lix1 ainEvalu38el în peEvemulbuttoării /tpfeseducaseImagre az-o_bai/<"> sssl=1 geMo-rali-bra" o_b ; } " bun 0%">Evalu38eaae ai g"/lix1 ainCons{ veaetaiiite, ttiviac g38;lraaz-o_bai/<"> sssl=1 geMo-rali-bra" o_b ; } " bun 0%">Evalu38eaae ai g"/lix1 ainCons{ veaeViitor dezvolie, virsducaăaz-o_bai/<"> sssl=1 geMo-rali-bra" o_b ; } " bun 0%">Evalu38eaae ai g"/lix1 ainMăsuri d Fttptntție și marknui, a răspâ"di,ir virusuljq COVID-19 în amilățrfa de învățămâ":az-o_bai/<"> sssl=1 geMo-rali-bra" o_b ; } " bun 0%">Evalu38eaae ai g"/lix1 ainDezvolie, a eultu,ir aitoamarntai2C în peEvemulbpentrțiduca eomâ"escaz-o_bai/<"> sssl=1 geMo-rali-bra" o_b ; } " bun 0%">Evalu38eaae ai g"/lix1 ainMt"d="e-s-ul ontend ca -masei de eleviaz-o_bai/<"> sssl=1 geMo-rali-bra" o_b ; } " bun 0%">Evalu38eaae ai g"/lix1 ainNorfa tehnologii în pentrțieaz-o_bai/<"> sssl=1 geMo-rali-bra" o_b ; } " bun 0%">Evalu38eaae ai g"/lix1 ainA ordări ;colodisci:0,"e, caseping":uljq pentrțiduca ttin oplosi, a instore-s-elta digc%2C specifebu TICaz-o_bai/<"> sssl=1 geMo-rali-bra" o_b ; } " bun 0%">Evalu38eaae ai g"/lix1 ainAitoane, a ts-coiltaeViitor su"g":. ciagram eseIma"No m în pentrțieaz-o_bai/<"> sssl=1 geMo-rali-bra" o_b ; } " bun 0%">Evalu38eaae ai g"/lix1 ainMtrkeli-b pentrțiducaaz-o_bai/<"> sssl=1 geMo-rali-bra" o_b ; } " bun 0%">Evalu38eaae ai g"/lix1Aaocicția cias://-Consazh4> /><"> sssl=1 = 'bundle"84p>Con# bancar: RO98BRDE290SV42143602900 sssl=1 go-bundle-sow-cta go-bundle-sow-ctaue fault-4208922e6c26a>""> sssl=1 gow-ctaubase"gin r"> sssl=1 gow-ctauwrappopnta r"> sssl=1 gow-ctau = 's-n />D-reețiduează 2% către APCazh4>n />Aleaul%ă Ousții pentrția, paitor bă, ttin pentrție, to-ul ssseotosibil!azh5gi/> r"> sssl=1 go-bundle-sow-button go-bundle-sow-button-flru-16814196b739a>""> sssl=1 ow-button-base ow-button-align-c-s-eontair> az-o_bai/ Descarbăbuttoess-ul/> yla> tyla> yla> psa_rig>Pag7na eseFac"3d-fazh4>""> sssl=1 caaeronjduesweb_fac"3d-f_t pa_plugin" ""> i "/luript>""> sssl=1 fb-id="hs ""> sssl=1 fb-xfbml-idrse-igno :>"blockquoseocite"> href="hwww.fac"3d-f.one/ hre="https://proepsaapsblockquose- / innd
Desmarlnoiazh4>""> sssl=1 enu ldesmar-ss="hs-cont"ul I%2taicazy" Misiu='azy" R.eu%2F „VvistaeViitor pentrție”azy" Lps/slru-eazy" Sd="mapazy" / inner/a> nnere">
Utilizettaazh4>""> sssl=1 enu lprofid-ss="hs-cont"ul Po-df"ms d Fmarlucre, a egieltaazy" Topmnui și erncsțiiazy" Direer/jseaza 2% din ty: zi:ul fsconmilazy" Ecappaazy" F&eliazy" / inner/a> nnere">
Fili2Căazh4>""> sssl=1 enu lfili2Ca-ss="hs-cont"ul Fili2Căazy""> Expert a"Nozdții /js/ece – SEAPazy""> F&elazy" / inner/a> nnere">
VvistaeViitor pentrțieazh4>""> sssl=1 enu ls.eu%2F-ss="hs-cont"ul R.eu%2F „VvistaeViitor pentrție”azy" R.eu%2F VvistaeViitor pentrție – nuoărul 7azy" VvistaeViitor pentrție – nuoărul 6azy" VvistaeViitor pentrție – nr.a5yly" VvistaeViitor pentrție – nr.a4azy" "!--End of Tawk.to Suript--> / inner/a> inner/a> inny/a> /psa> / e r">
/ inneCopyr227" Aaocicția cias://-Cons 2012-2018inner/a> inne ainnere">
| az-o_bai/ ir> ny/a> /psa> r/hs-top
"/i- y .switchop {feu/ fo:10pt; = '-align:left;cursor:poinhs-;oo_Rflow:=ieden;bun 163px;tend-="227":17px;} .switchop a { = '-decorru-du:no=';display:block;feu/ fo:10pt;-webkit box fing:.eu/wp- box;-moz box fing:.eu/wp- box;box fing:.eu/wp- box;} .switchop a home{o_Rf"msl-align:miedl';display:intend; order:0;pad="" :0;as-g7n:0;opacity:0.8;} .switchop a:hoveo home{opacity:1;} .switchop .seitemed {background:#FFFFFF url("https://proeurocons.eu/wp-cpluginshg;cologe-t/switchoplpne) rep.at-x;tosir/js:relru-ve;zhindex:9999;} .switchop .seitemed a { order:1px solid #CCCCCC;background:url("https://proeurocons.eu/wp-cpluginshg;cologe-t/arrow_downlpne) 146px c-s-eo no-rep.at;.elor:#666666;pad="" :3px 5px;bun 151px;} .switchop .seitemed a./Vii {background-i03ge:url("https://proeurocons.eu/wp-cpluginshg;cologe-t/arrow_uplpne)} .switchop .seitemed a:hoveo {background:#F0F0F0 url("https://proeurocons.eu/wp-cpluginshg;cologe-t/arrow_downlpne) 146px c-s-eo no-rep.at;} .switchop .op-navi{tosir/js:relru-ve;zhindex:9998; order-left:1px solid #CCCCCC;border-r227":1px solid #CCCCCC;border-botss=:1px solid #CCCCCC;background-.elor:#EEEEEE;display:no=';bun 161px; { ="227":198px;-webkit box fing:.eu/wp- box;-moz box fing:.eu/wp- box;box fing:.eu/wp- box;oo_Rflow-y:ight;oo_Rflow-x:=ieden;} .switchop .op-navia {.elor:#000;pad="" :3px 5px;} .switchop .op-navia:hoveo {background:#FFC;} .switchop .op-navia.seitemed {background:#FFC;} #seitemed_lang_name {float: no=';} .l_name {float: no=' !ty: 1 !it;as-g7n: 0;} .switchop .op-nav::-webkit lurollbara;cock{-webkit box hadow:inset 0 0 3px rgba(0,0,0,0.3);border-radius:5px;background-.elor:#F5F5F5;} .switchop .op-nav::-webkit lurollbar {bun 5px;} .switchop .op-nav::-webkit lurollbara;post { order-radius:5px;-webkit box hadow: inset 0 0 3px rgba(0,0,0,.3);background-.elor:#888;} ne; } > "e"> thead" switchop no;cologe-t"> "e"> thead" seitemed"> "> "e"> thead" op-nav"> "> .switchop e">.seitemed a').html(jQuery(this).html());return frlse;s d+xml" Româ"ă/oo.png" nturl seitemed"> .switchop e">.seitemed a').html(jQuery(this).html());return frlse;s d+xml" Englesh"oo.png" nturl"> .switchop e">.seitemed a').html(jQuery(this).html());return frlse;s d+xml" E-o_ñol"oo.png" nturl"> .switchop e">.seitemed a').html(jQuery(this).html());return frlse;s d+xml" P 1 uguês"oo.png" nturl"> "/a> "luript