Meniu Închide

Management și optimizare temporală pe plan personal și profesional

100.00 lei

Cursul are o durată de 12 ore. Temele tratate sunt:

S1. Percepția corectă a timpului; Cum să nu depășești niciun termen-limită

S2. Metode, tehnici și instrumente de optimizare temporală; importanța timpilor de odihnă / liber

S3. Instrumente de performanță a timpului în cadrul proiectelor

Cod Produs: APC-On-TEAM-1 Categorie:

Toată lumea trebuie să facă față presiunii, atât în viața personală, cât și în cea profesională. La locul de muncă, această presiune se manifestă adesea sub formă de termene limită, cereri din partea șefului, probleme de performanță ale angajaților și alte obstacole. Deoarece stresul este inevitabil, este important să învățăm cum să-l canalizăm și să îl abordăm într-un mod sănătos și productiv. Procedând astfel, nu numai că vom supraviețui situațiilor dificile, dar vom prospera în ciuda lor.

Scop și obiective

Scopul cursului „Management și optimizare temporală pe plan personal și profesional” este gestionarea resurselor de timp ale cursanților prin intermediul aplicării diferitelor tehnici de management al timpului și ale metodelor de optimizare a desfășurării activităților personale și profesionale din perspectiva timpului.

Obiectivele cursului sunt:

  • conștientizarea importanței resurselor de timp pentru viața personală și profesională;
  • aplicarea metodelor de optimizare a timpului pentru activitățile desfășurate;
  • crearea unui sistem de management al timpului la locul de muncă.

Format

Predarea se va face în sistem online meeting (sincron), prin intermediul participării online la activități de tip webinar și online (asincron), prin activități individuale.

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din persoane care doresc să-și dezvolte competențele de management și organizare a timpului.

Competențe

Competențele vizate sunt:

  • Gestionarea corectă a timpului;
  • Crearea unui sistem de management al timpului acasă și la locul de muncă;
  • Perceperea corectă a timpului de muncă;
  • Estimarea corectă duratei unei activități.

Evaluare

Evaluarea finală va consta într-o activitate de portofoliu pe o temă dată. Notarea se va face conform unei grile de evaluare, în concordanță cu grila de competențe, și va fi marcată prin intermediul unui calificativ (Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient).

Content missing