Meniu Închide

Lucrul în echipă în procesul de constituire a interfeței organizației cu clientul

100.00 lei

Cursul are o durată de 12 ore. Temele tratate sunt:

S1. Lucrul în echipă, roluri și activități

S2. Factori interesați și formularea creativă a  experienței clientului

S3. Aspecte practice ale interacțiunii cu clientul; rezolvarea de probleme

Cod Produs: APC-On-TEAM Categorie:

Munca în echipă este efortul colaborativ al unui grup pentru a atinge un obiectiv comun sau pentru a finaliza o sarcină în cel mai eficient și eficient mod. Acest concept este văzut în cadrul mai larg al unei echipe, care este un grup de indivizi interdependenți care lucrează împreună pentru un scop comun.

Scop și obiective

Scopul cursului „Lucrul în echipă în procesul de constituire a interfeței organizației cu clientul” este familiarizarea cursanților cu procesul de lucru cu factorii interesați, în special în legătură cu clienții, în cadrul căruia să folosească elemente de lucru în echipă, sub forma organizată a consolidării elementelor unei interfețe organizaționale (structură, proceduri, proces de comunicare etc.) bazată pe valorile acesteia.

Obiectivele cursului sunt:

  • Familiarizarea cu lucrul în echipă într-un cadru organizațional;
  • Formularea experienței clientului și a punctelor de interacțiune cu produsele sau serviciile organizației;
  • Aplicarea elementelor de interacțiune cu clientul în situații practice.

Format

Predarea se va face în sistem online meeting (sincron), prin intermediul participării online la activități de tip webinar și online (asincron), prin activități individuale.

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din persoane care doresc să-și dezvolte competențele de lucru în echipă și de interacțiune cu clienții.

Competențe

Competențele vizate sunt:

  • Folosirea gândirii divergente pentru generarea de idei și soluții în interacțiunea cu clientul;
  • Proiectarea la nivel de interacțiune a experienței clientului cu organizația;
  • Folosirea lucrului în echipă într-un cadru organizațional.

Evaluare

Evaluarea finală va consta într-o activitate de portofoliu pe o temă dată. Notarea se va face conform unei grile de evaluare, în concordanță cu grila de competențe, și va fi marcată prin intermediul unui calificativ (Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient).

Content missing