Meniu Închide

Managementul organizației școlare

400.00 lei

Cursul are 90 de ore și 22 CPT (credite profesionale transferabile).

Modulele tratate în cadrul cursului sunt:

  • Şcoala ca organizaţie. Dezvoltarea instituţională. Teoria generală a managementului educaţional – 10 ore
  • Managementul comunicării în organizaţiile şcolare – 13 ore
  • Managementul calităţii totale în educaţie – 13 ore
  • Politici educaţionale. Marketing educational – 13 ore
  • Managementul proiectelor în educaţie
  • Managementul juridic şi legislaţie şcolară – 13
  • Informatizare în managementul educaţional13 ore

Taxa cursului include și costul de transport prin curier al atestatului de formare continuă către beneficiarul serviciului de formare - cursantul. De asemenea, taxa afișată include și taxa de examinare.

Cod Produs: APC-Ac-MEC-MOS Categorie:

Module

Managementul comunicării în organizaţiile şcolare
13h
Politici educaţionale. Marketing educational
13h
Managementul juridic şi legislaţie şcolară
13h
Managementul calităţii totale în educaţie
13h
Managementul proiectelor în educaţie
13h
Informatizare în managementul educaţional
13h
Şcoala ca organizaţie. Dezvoltarea instituţională. Teoria generală a managementului educaţional
10h

Potrivit legislatiei, personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si control din invațamantul preuniversitar trebuie sa participe periodic la programe de formare continua, astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, minimum 90 de credite profesionale transferabile. Programul „Managementul organizației școlare” este destinat persoanelor care sunt manageri la diferitele niveluri în cadrul sistemului şcolar dar si aspiranţilor la poziţii manageriale, de îndrumare sau control, urmărind să formeze un nou tip de manager in şcolile din România, prin dezvoltarea competenţelor manageriale autentice care, alături de cunoştinţele dobândite, să determine crearea unei viziuni holistice şi flexibile asupra actului educaţional instituţionalizat. Conţinutul culturii manageriale şcolare este complex, deoarece reclamă cunoştinţe din domenii variate: pedagogie, psihologie, sociologie, economie, drept, contabilitate-finanţe, management general.

Content missing