Meniu Închide

Managementul organizației școlare

370.00 lei

Cursul are 90 de ore și 22 CPT (credite profesionale transferabile).

Modulele tratate în cadrul cursului sunt:

 • Şcoala ca organizaţie. Dezvoltarea instituţională. Teoria generală a managementului educaţional – 10 ore
 • Managementul comunicării în organizaţiile şcolare – 13 ore
 • Managementul calităţii totale în educaţie – 13 ore
 • Politici educaţionale. Marketing educational – 13 ore
 • Managementul proiectelor în educaţie
 • Managementul juridic şi legislaţie şcolară – 13
 • Informatizare în managementul educaţional13 ore
Cod Produs: APC-Ac-MEC-MOS Categorie:

Module

Managementul comunicării în organizaţiile şcolare
13h
Politici educaţionale. Marketing educational
13h
Managementul juridic şi legislaţie şcolară
13h
Managementul calităţii totale în educaţie
13h
Managementul proiectelor în educaţie
13h
Informatizare în managementul educaţional
13h
Şcoala ca organizaţie. Dezvoltarea instituţională. Teoria generală a managementului educaţional
10h

Potrivit legislatiei, personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si control din invațamantul preuniversitar trebuie sa participe periodic la programe de formare continua, astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, minimum 90 de credite profesionale transferabile. Programul „Managementul organizației școlare” este destinat persoanelor care sunt manageri la diferitele niveluri în cadrul sistemului şcolar dar si aspiranţilor la poziţii manageriale, de îndrumare sau control, urmărind să formeze un nou tip de manager in şcolile din România, prin dezvoltarea competenţelor manageriale autentice care, alături de cunoştinţele dobândite, să determine crearea unei viziuni holistice şi flexibile asupra actului educaţional instituţionalizat. Conţinutul culturii manageriale şcolare este complex, deoarece reclamă cunoştinţe din domenii variate: pedagogie, psihologie, sociologie, economie, drept, contabilitate-finanţe, management general.

Autorizare

Programul este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, conform OMEC nr. 3937 / 19.04.2019.

Obiective

Scop: de a furniza competenţe manageriale în domeniul marketingului şi comunicării şcolare; de a dezvolta gândirea strategică la nivelul cursanţilor pentru a putea analiza şi defini schimbările ce au loc la nivelul organizaţiilor; de a ajuta cadrele didactice să contribuie la îmbunătăţirea stării actuale a managementului unităţilor şcolare.

Obiectivele avute în vedere în urma participării la curs sunt:

 • dezvoltarea unor competenţe specifice, asociate statutului de manager: proiectarea, dezvoltarea, organizarea, implementarea şi evaluarea;
 • sensibilizarea şi responsabilizarea managerului din învăţământul preuniversitar cu privire la necesitatea elaborării şi derulării unor programe de formare în rezonanţă cu nevoile de dezvoltare şi optimizare identificate la nivelul organizaţiei pe care o conduce;
 • dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale şi dezvoltarea personală şi profesională, interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi;
 • dezvoltarea/consolidarea de competenţe transversale utile pentru exercitarea cu flexibilitate a posturii de manager în contexte cu profil diferit;
 • consolidarea corpului de profesionişti activi în zona managementului la înalte standarde de calitate.

Competențe

Competențe vizate:

 • de elaborare a strategiei de dezvoltare a instituţiilor educaţionale;
 • de fundamentare a viziunii, misiunii şi obiectivelor strategice ale unei organizaţii;
 • de implementare şi gestionare a schimbărilor strategice la nivelul organizaţiei;
 • de identificare a elementelor culturii organizaţionale;
 • dezvoltarea abilităţilor de leadership, comunicare şi muncă în echipă.

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare.

Evaluare

Evaluarea constă în pregătirea unui portofoliu cu o tematică dată. Comisia va fi alcătuită din doi formatori din cadrul programului de formare. Aprecierea portofoliului și a susținerii proiectului/ temei/ lucrării se face prin calificative.

Atestare

Forma atestatului obținut după absolvire este prezentată în imaginea următoare:

Content missing