Cursuri

Management de proiect

Detalii

Pentru că banii  primiți de la buget sunt puțini, iar nevoile școlilor tot mai mari, este necesar ca fiecare cadru didactic sau manager să realizeze aplicații și proiecte prin care să poată utiliza noi surse de finanțare pentru o școală modernă de tip european. Profesorilor le va fi  util să capete deprinderea de a obține finanțări pentru participări la conferințe și cursuri organizate la nivel european, mobilități individuale sau schimburi de bune practici cu elevii, să diversifice și finanțeze activități, să deprindă managementul de proiect, să poată susține financiar planurile de dezvoltare instituțională.

Categorie:

Descriere

Module

Managementul de proiect –de la analiză de nevoi la studiul de impact
10h30'
Activități educative naționale și regionale
10h30'
Surse de finanțare nerambursabilă pentru o școală modernă de tip european
11h
Management de proiect – aspecte teoretice și abordări practice în organizațiile școlare
11h
Management de proiect – aplicații
15h

Pentru că banii  primiți de la buget sunt puțini, iar nevoile școlilor tot mai mari, este necesar ca fiecare cadru didactic sau manager să realizeze aplicații și proiecte prin care să poată utiliza noi surse de finanțare pentru o școală modernă de tip european. Profesorilor le va fi  util să capete deprinderea de a obține finanțări pentru participări la conferințe și cursuri organizate la nivel european, mobilități individuale sau schimburi de bune practici cu elevii, să diversifice și finanțeze activități, să deprindă managementul de proiect, să poată susține financiar planurile de dezvoltare instituțională.

Autorizare

Înscriere

  • Formular înscriere [descarca aici]
  • Copie BI/CI
  • Copie certificat de naştere
  • Copie diploma de studii (condiţie de participare: studii superioare)
  • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui

Obiective

Scop:

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în domeniul managementului de proiect

Obiective generale

O.1.  Utilizarea managementului de proiect în creșterea calității procesului educațional;

O.2. Dezvoltarea competențelor și abilităților cadrelor didactice la nivelul unității școlare prin utilizarea managementului de proiect;

O.3. Identificarea și atragerea altor surse de finanțare bugetară sau nerambursabilă pentru organizația școlară;

O.4. Formarea  competențelor pentru o școală modernă de tip european;

O.5. Identificarea căilor de implicare și motivare a cadrelor didactice prin management de proiect;

Competențe

Competenţe vizate:

  • Utilizarea unui set de concepte specifice în realizarea analizei de nevoi a organizațiilor școlare din perspectiva managementului de proiect;
  • Analizarea rolului şi responsabilităţilor managerului școlar/cadrului didactic cu competențe în management de proiect;
  • Dezvoltarea strategiilor de planificare inovativă la nivelul şcolii prin utilizarea managementului de proiect;
  • Formarea competențelor în domeniul managementului de proiect;
  • Utilizarea managementului de proiect pentru atingerea obiectivelor din planul de dezvoltare instituțională la nivelul organizației școlare;

Grup-țintă

personal didactic de predare ; Studii superioare

Evaluare

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.