Cursuri

Educație nonformală pentru o școală altfel

60 ore / 15 CPT

Detalii
Prin realizarea acestui program de formare continuă, urmărim diversificarea activităților de educație nonformală desfășurate în școală, precum și creșterea calității implementării programelor de educație nonformală în învățământul preuniversitar românesc. Prin rezultatele sale, acest program se dorește a fi pentru cadrele didactice un pilon de articulare a complementarității formal-nonformal în educație, care generează exemple concrete de contexte de învățare nonformală, valorificând experiențe de succes în proiectarea și implementarea de proiecte educaționale din mediul nonformal.

Categorie:

Descriere

Module

Tendințe moderne în educația nonformală
10h
Tipologia parteneriatelor educationale nonformale implementate în școala românească
22h
Complementaritatea formal-nonformal în educație
13h
Utilizarea instrumentelor TIC în proiectarea, organizarea și evaluarea activităților educaționale formale și nonformale
13h

Studierea atentă a legislației în domeniul educației nonformale ne-a condus la constatarea că statul român sprijină inițiativele de realizare a educației în contexte nonformale variate, care contribuie semnificativ la formarea competențelor cheie ale formabililor.

Prin realizarea acestui program de formare continuă, urmărim diversificarea activităților de educație nonformală desfășurate în școală, precum și creșterea calității implementării programelor de educație nonformală în învățământul preuniversitar românesc. Prin rezultatele sale, acest program se dorește a fi pentru cadrele didactice un pilon de articulare a complementarității formal-nonformal în educație, care generează exemple concrete de contexte de învățare nonformală, valorificând experiențe de succes în proiectarea și implementarea de proiecte educaționale din mediul nonformal.

Autorizare

Înscriere

 • Formular înscriere [descarca aici]
 • Copie BI/CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie diploma de studii (condiţie de participare: studii superioare)
 • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui

Obiective

Scop: dezvoltarea competenţelor transversale ale cadrelor didactice din perspectiva educației nonformale, în vederea îmbunătățirii practicilor didactice utilizate la clasă.

Obiectivele avute în vedere în urma participării la curs sunt:

 • Familiarizarea cu specificul educației nonformale, în vederea valorificării complementarității formal-nonformal în activitatea didactică;
 • Dezvoltarea competențelor metodologice ale cadrelor didactice privind proiectarea și implementarea de proiecte și parteneriate educaționale la nivel național, regional sau local, respectiv în Săptămâna Școala Altfel;
 • Dezvoltarea competențelor transversale digitale ale cadrelor didactice prin utilizarea instrumentelor TIC pentru organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activităților educaționale formale și nonformale.

Competențe

Competențe vizate:

 • Planificarea şi organizarea eficientã a activitãților specifice săptămânii Școala Altfel;
 • Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate pentru eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației elevilor pentru învățare;
 • Utilizarea metodelor specifice educației nonformale pentru diversificarea strategiilor de dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor în procesul de învăţare – evaluare – autoevaluare;
 • Valorificarea influențelor educației nonformale în planul dezvoltării personale, al orientării şcolare şi profesionale, precum și al integrării socioprofesionale a elevilor.

Grup-țintă

Personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare

Evaluare