Meniu Închide

Educație media – alfabetizare media pentru școala românească

300.00 lei

Cursul are 60 de ore și 15 CPT (credite profesionale transferabile).

Modulele tratate în cadrul cursului sunt:

  • MODULUL I. Media în școală și societatea contemporană – 11 ore
  • MODULUL II. Mass-media – mesajul și responsabilitatea socială – 11 ore
  • MODULUL III. Mesajele publicitare – 12 ore
  • MODULUL IV. Consumatorul de mesaje media – 12 ore
  • MODULUL V. Educația media în școală –  13 ore
Cod Produs: APC-Ac-MEC-EMAM Categorie:

Educația media face parte din competențele de viață și trebuie să facă parte din pachetul de cunoștințe majore pe care îl transmitem copiilor în școală, ar trebui să fie o preocupare personală, de a ne autoeduca, ar trebui să fie o preocupare a societății civile. Având în vedere importanţa civică pe care educaţia media o oferă, este necesară o strategie coerentă de promovare a nevoii de competenţă în mass-media şi, implicit, a educaţiei media în şcoli.

Acreditare

Programul este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, conform OMEC nr. 4414 / 28.05.2020.

Scop și obiective

Scopul programului de formare este dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru utilizarea educației incluzive în formarea școlii pentru toți.

Obiective

O.1. Formarea competențelor cadrelor didactice pentru predarea educației media în școală;

O.2. Dezvoltarea receptivității elevilor pentru educația media – premisă a formării cetățeanului activ în societate;

O.3. Utilizarea educației media pentru dezvoltarea gândirii critice și creșterea calității în educație.

Competențe

Competenţe vizate:

C.1.     Cunoașterea și utilizarea unor concepte specifice pentru organizarea demersurilor de cunoaștere și explicare a unor fapte, evenimente din viața reală;

C.2.     Analizarea comparativă a diferitelor tipuri de informații utilizate de elevi;

C.3.     Efectele pozitive și negative ale media asupra elevilor;

C.4.     Realizarea profilului consumatorului de mesaje media din școală;

C.5.    Participarea, prin derularea unui proiect, la educația media în școală.

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare.

Evaluare

Evaluarea constă în pregătirea unui portofoliu cu o tematică dată. Comisia va fi alcătuită din doi formatori din cadrul programului de formare. Aprecierea portofoliului și a susținerii proiectului/ temei/ lucrării se face prin calificative.

Atestare

Forma atestatului obținut după absolvire este prezentată în imaginea următoare:

Content missing