Cursuri

Educație incluzivă – provocări și dileme pentru o școală incluzivă a viitorului

Categorie:

Descriere

Obiectivele educației incluzive sunt: asigurarea participării totale şi active la viaţa comunităţii a tinerilor şi adulţilor cu deficienţe prin finalizarea educaţiei lor formale, asigurarea asistenţei permanente şi continue pentru copiii cu cerințe educaţionale speciale în scopul conducerii lor către viaţa independentă, evitarea şi eradicarea oricăror tipuri de discriminări.