Meniu Închide

Educație incluzivă – provocări și dileme pentru o școală incluzivă a viitorului

330.00 lei

Cursul are 60 de ore și 15 CPT (credite profesionale transferabile).

Modulele tratate în cadrul cursului sunt:

  • MODULUL I. Școala pentru toți și cadrul legislativ de dezvoltare a educației incluzive – 11 ore
  • MODULUL II. De la școala specială la școala pentru diversitate. Managementul educației incluzive – 11 ore
  • MODULUL III. Cerințe educaționale speciale – 12 ore
  • MODULUL IV. Metode utilizate în predarea și evaluarea copiilor cu CES – 12 ore
  • MODULUL V. Școala incluzivă – provocări și dileme –  13 ore

Taxa cursului include și costul de transport prin curier al atestatului de formare continuă către beneficiarul serviciului de formare - cursantul. De asemenea, taxa afișată include și taxa de examinare.

Cod Produs: APC-Ac-MEC-EI Categorie:

Obiectivele educației incluzive sunt: asigurarea participării totale şi active la viaţa comunităţii a tinerilor şi adulţilor cu deficienţe prin finalizarea educaţiei lor formale, asigurarea asistenţei permanente şi continue pentru copiii cu cerințe educaţionale speciale în scopul conducerii lor către viaţa independentă, evitarea şi eradicarea oricăror tipuri de discriminări.

Acreditare

Programul este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, conform OMEC nr. 3189 / 07.02.2020

Scop și obiective

Scopul programului de formare este dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru utilizarea educației incluzive în formarea școlii pentru toți.

Obiective:

O.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru utilizarea conceptelor educației incluzive;

O.2. Creșterea gradului de conștientizare a cerințelor educaționale speciale;

O.3. Utilizarea educației incluzive în școală pentru creșterea toleranței și calității în educație.

Competențe

Competenţe vizate:

C.1.     Cunoașterea și utilizarea unor concepte specifice pentru realizarea unei școli incluzive;

C.2.     Analizarea comparativă a tipurilor de școli existente în raport cu incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale;

C.3.     Identificarea unor elemente specifice educației incluzive în diferite contexte școlare;

C.4.     Realizarea profilului școlii/societății incluzive ca școală/societate pentru toți;

C.5.     Realizarea unui proiect de promovare a principiilor educației incluzive în școală.

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare.

Evaluare

Evaluarea constă în pregătirea unui portofoliu cu o tematică dată. Comisia va fi alcătuită din doi formatori din cadrul programului de formare. Aprecierea portofoliului și a susținerii proiectului/ temei/ lucrării se face prin calificative.

Atestare

Forma atestatului obținut după absolvire este prezentată în imaginea următoare:

Content missing