Cursuri

Educație financiară pentru o școală modernă

Detalii

Beneficiile educației financiare în instituţiile şcolare sunt: sensibilizarea cu privire la problematica banilor și a băncilor, formarea unor deprinderi și abilități la nivelul cadrelor didactice de utilizare corectă a unor mijloace și tehnici bancare, precum și transmiterea acestora către elevi, identificarea intereselor și a unor mijloace de economisire și gestionare a banilor;

Pe termen lung, efectul acestui program de formare va contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului preuniversitar de educaţie şi formare profesională în raport cu nevoile elevilor, societății.

Categorie:

Autorizare

Înscriere

  • Formular înscriere
  • Copie BI/CI
  • Copie certificat de naştere
  • Copie diploma de studii (condiţie de participare: studii superioare)
  • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui

Obiective

O.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru realizarea, la nivel de școală, a unor activități de educare financiară a elevilor pentru o școală modernă;

O.2.Dezvoltarea receptivității tinerilor pentru domeniul financiar-bancar ca premisă a formării cetățeanului activ într-o societate modernă;

O.3. Utilizarea educației financiare pentru facilitarea incluziunii financiare în scopul creării unei piețe integrate a serviciilor la nivel comunitar, accesibilă pentru toți cetățenii statelor membre Uniunii Europene;

Competențe

C.1.Cunoașterea și utilizarea unor elemente de limbaj financiar

C.2.Analizarea comparativă a bugetului personal/de familie și instituțional

C.3.Identificarea unor elemente specifice fenomenului bancar în context practice diferite

C.4.Analizarea unor situații în care banii pot fi investiţi C.5. Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea unor probleme financiare

Grup-țintă

Personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare

Evaluare

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.