Meniu Închide

Digital Teacher

120.00 lei

Cursul are o durată de 20 ore. Temele tratate sunt:

S1. Educația 4.0

S2. Fundamentele andragogiei

S3. Aspecte digitale ale învățării

S4. Competențe soft

Cod Produs: APC-On-DT Categorie:

Cursul „Developing Teacher Competencies in a Digital Context”, dezvoltat în cadrul proiectului ERASMUS+ „Educație antreprenorială și dimensiune internațională pentru incluziune socio-economică“ 2017-1-RO01-KA104-036611 pentru cadrele didactice, ca modalitate de formare continuă în sistem asincron, acoperă nevoia profesorilor de pregătire și formare ca elemente de sustenabilitate și rezultate pe termen lung ale proiectului Erasmus+ care urmărește dezvoltarea competențelor de predare, învățare, evaluare, formare a adulților în context digital.

Vrei să obții certificatul de #? Obține-l online în doar 20 de ore.

Înscrie-te la cursul Developing Teachers Competencies in a Digital Context dezvoltat în cadrul proiectului ERASMUS+ „̦ ̆ ̦ ̦̆ -̆“ 2017-1-RO01-KA104-036611 pentru cadrele didactice, ca modalitate de formare continuă.

Scop și obiective

Scopul cursului „Digital Teacher” este formularea unui cadru pentru proiectarea și implementarea clasei digitale.

Format

Predarea se va face în sistem online (asincron), prin activități individuale.

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din persoane care doresc să aprofundeze cunoștințele digitale referitoare la formarea clasei digitale.

Competențe

Competențele vizate sunt:

 • Clasificarea instrumentelor folosite în educație
 • Pregătirea și organizarea formării
 • Proiectarea programelor de formare
 • Înțelegerea și folosirea noțiunilor de bază privind tehnologia informației și a comunicațiilor
 • Proiectarea și construirea unei clase digitale
 • Crearea suporturilor electronice pentru prezentare
 • Tehnici de negociere
 • Comunicare asertivă
 • Rezolvarea creativă a problemelor
 • Autorat științific
 • Branding personal

Content missing