Meniu Închide

Compasiune și acțiune – program de prevenire a bullying-ului în școală

300.00 lei

Cursul are 60 de ore și 15 CPT (credite profesionale transferabile).

Modulele tratate în cadrul cursului sunt:

  • MODULUL I. Empatie și compasiune – 11 ore
  • MODULUL II. «La fel » sau « diferiți» – 11 ore
  • MODULUL III. Incluziunea și combaterea Bullying-ului bazat pe dizabilități și marginalizare – 12 ore
  • MODULUL IV. Depășirea stereotipurilor – 12 ore
  • MODULUL V. Programe de prevenire a Bullying-ului –  13 ore

Cod Produs: APC-Ac-MEC-BULL Categorie: Etichetă:

Programul de formare vizează pregătirea cadrelor didactice pentru asumarea unor responsabilităţi specifice relevante din perspectiva prevenirii situațiilor de bullying în școală și își propune accesul egal la educație incluzivă, transmiterea cunoștințelor către elevi în funcție de categoria de vârstă, formarea unor deprinderi corecte în postura de elevi, colegi, buni cetățeni.

Module

Empatie și compasiune
11h
«La fel » sau « diferiți»
11h
Incluziunea și combaterea Bullying-ului bazat pe dizabilități și marginalizare
12h
Depășirea stereotipurilor
12h
Programe de prevenire a Bullying-ului
13h

Acreditare

Cursul este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării conform OM nr. 3937 / 19.04.2019.

 

Scop și obiective

Scop: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar  în  prevenirea Bullying-ului în şcoală pentru realizarea unei școli moderne, incluzive.

Obiective

O.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru realizarea,  la nivel de școală, a unor activități de prevenire a Bullying-ului în rândul elevilor;

O.2. Dezvoltarea receptivității tinerilor pentru combaterea situaţiilor de Bullying ca premisă a formării cetățeanului activ într-o societate incluzivă;

O.3. Utilizarea strategiilor de prevenire a Bullying-ului în școală pentru creșterea calității în educație.

Competențe

Competenţe vizate:

C.1.     Cunoașterea și utilizarea unor noţiuni necesare prevenirii Bullying-ului;

C.2.     Analizarea comparativă a diferitelor tipuri de Bullying;

C.3.     Identificarea unor elemente specifice Bullying-ului în diferite contexte;

C.4.     Analizarea unor situații de Bullying;

C.5.     Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea unor situații de Bullying în școală.

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare.

Evaluare

Evaluarea constă în pregătirea unui portofoliu cu o tematică dată. Comisia va fi alcătuită din doi formatori din cadrul programului de formare. Aprecierea portofoliului și a susținerii proiectului/ temei/ lucrării se face prin calificative.

Atestare

Forma atestatului obținut după absolvire este prezentată în imaginea următoare:

Content missing