Cursuri

Compasiune și acțiune – program de prevenire a bullying-ului în școală

60 de ore / 15 CPT

Programul de formare vizează pregătirea cadrelor didactice pentru asumarea unor responsabilităţi specifice relevante din perspectiva prevenirii situațiilor de bullying în școală și își propune accesul egal la educație incluzivă, transmiterea cunoștințelor către elevi în funcție de categoria de vârstă, formarea unor deprinderi corecte în postura de elevi, colegi, buni cetățeni.

Categorie: Etichetă:

Descriere

Module

Empatie și compasiune
11h
«La fel » sau « diferiți»
11h
Incluziunea și combaterea Bullying-ului bazat pe dizabilități și marginalizare
12h
Depășirea stereotipurilor
12h
Programe de prevenire a Bullying-ului
13h

Descriere

Programul de formare vizează pregătirea cadrelor didactice pentru asumarea unor responsabilităţi specifice relevante din perspectiva prevenirii situațiilor de bullying în școală și își propune accesul egal la educație incluzivă, transmiterea cunoștințelor către elevi în funcție de categoria de vârstă, formarea unor deprinderi corecte în postura de elevi, colegi, buni cetățeni.

Înscriere

  • Formular înscriere [descarcă aici]
  • Copie BI/CI
  • Copie certificat de naştere
  • Copie diploma de studii (condiţie de participare: studii superioare)
  • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui

Acreditare

Cursul este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării conform OM nr. 3937 / 19.04.2019.

 

Obiective

Scop: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar  în  prevenirea Bullying-ului în şcoală pentru realizarea unei școli moderne, incluzive.

Obiective

O.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru realizarea,  la nivel de școală, a unor activități de prevenire a Bullying-ului în rândul elevilor;

O.2. Dezvoltarea receptivității tinerilor pentru combaterea situaţiilor de Bullying ca premisă a formării cetățeanului activ într-o societate incluzivă;

O.3. Utilizarea strategiilor de prevenire a Bullying-ului în școală pentru creșterea calității în educație.

Competențe

Competenţe vizate:

C.1.     Cunoașterea și utilizarea unor noţiuni necesare prevenirii Bullying-ului;

C.2.     Analizarea comparativă a diferitelor tipuri de Bullying;

C.3.     Identificarea unor elemente specifice Bullying-ului în diferite contexte;

C.4.     Analizarea unor situații de Bullying;

C.5.     Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea unor situații de Bullying în școală.

Grup-țintă

personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Evaluare

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Content missing