Meniu Închide

Despre a lăsa o urmă

Argumente și demersuri privind cercetarea stilurile de Leadership ale directorilor Caselor Corpului Didactic și influențele acestora asupra ofertelor de formare continuă pentru învățământul preuniversitar

Vom vorbi în cele ce urmează despre lucrurile bune care se pot întâmpla în momentul în care două sau mai multe minți își unesc eforturile pentru a aduce o îmbunătățire activității pe care o desfășoară. Ca într-o paralelă, este puterea pe care mai multe impulsuri mărunte, sincronizate în aceeași direcție, generează mai multă putere decât aceea a impulsurilor luate separat.
O altă direcție pe care o vom dezvolta se referă la necesitatea formării continue pentru fiecare persoană. Pentru a aduce un plus de valoare comunității în care își desfășoară munca, omul are nevoie de învățare continuă. De aici, putem vedea importanța conținutului pe care îl avem la dispoziție pentru această pregătire. Vorbind de învățarea adulților în cadru formal, un conținut de calitate, livrat într-un mod inteligibil, ușor de înțeles, este un susținător foarte bun al unui proces care durează, fără echivoc, întreaga viață.
Aceste două probleme sunt tratate în prezentarea unui proiect de cercetare care își propune să studieze anumite corelații referitoare la stilul de leadership și ofertele de formare la nivelul instituțiilor de stat. În această idee, proiectul „Cercetare privind stilurile de leadership ale directorilor Caselor Corpului Didactic și influențele acestora asupra ofertelor de formare continuă pentru învățământul preuniversitar” urmărește analiza performanței sistemului de formare românesc de stat, în cadrul căruia mii de oameni își dezvoltă competențe, abilități și se racordează la bune practici pentru activitatea din învățământ în contextul viziunilor oferite de leadershipul care influențează ofertele de formare. În acest fel, vor putea fi mai pregătiți pentru crearea unui sistem educațional mai performant și pentru soluționarea unor fenomene problematice, precum cea, de exemplu, a violenței în școli.

Despre a lăsa o urmă – „Să muncești ca un sclav, să poruncești ca un rege, să creezi ca un zeu.” Constantin Brâncuși

Tot ceea ce facem lasă întotdeauna amprente în urma noastră. Aceste semne ale existenței noastre, prin care influențăm – vrem, nu vrem – oamenii apropiați nouă sau, la o scară mai mare, oamenii timpului nostru și ai celui viitor, ne pun în față o responsabilitate a acțiunilor pe care le facem cu potențial de modificare a vieților celorlalți într-o lume ce, aparent întâmplător, ne aruncă pe diverse traiectorii.

Într-o măsură mai mică sau mai mare, lăsăm cu toții dâre luminoase în urma strălucirii scurte în timp ce cădem meteoritic spre pământ. Nu scapă niciunul dintre noi de această responsabilitate! Însă, în mod involuntar, unele persoane și-au făcut din viața lor lumină care luminează propriile lumi. Eforturile lor în scopul împlinirii personale se răsfrâng inclusiv asupra rețelelor sale, a oamenilor cu care intră în contact. În final, este vorba despre efectele pe care le lasă lumina ori umbra noastră asupra sufletelor eterne ale celor care o ating.

Formare continuă – Cât trăim, învățăm!

Pentru un sistem educațional performant, pregătirea resursei umane rămâne crucială. Întreaga ținută profesională și capacitatea intelectuală a oamenilor care îi învață pe copiii noștri țin de modul în care aceștia înțeleg faptul că de creșterea lor personală, profesională și spirituală depinde o întreagă societate, o întreagă lume. Întâlnirea norocoasă a unor Dascălii fascinanți lasă urme într-un mod mult mai vizibil și mai puternic decât întâlnirea cu orice persoană obișnuită, pentru că ei se află în frontul pregătirii copiilor noștri, elevilor, studenților, pentru o viață mai bună, pentru o existență independentă.

De aici se poate continua cu importanța calității programelor de formare continuă pe care le urmează profesorii. Urmând în amonte această calitate, observăm că responsabilitatea pentru aceasta le revine furnizorilor de programe de formare, fie ei privați sau de stat.

Măsurând performanța – „Ceea ce ești se va vedea în ceea ce faci.” Thomas Edison

Într-o încercare de măsurare a performanței formării continue și a influențelor pe care le are resursa umană angrenată în acest proces asupra programelor de pregătire a cadrelor didactice, am pus bazele unei cercetări legate de evidențierea importanței stilurilor de leadership în cadrul domeniului formării continue oferite de ofertele Caselor Corpului Didactic din România.

Cercetarea este una de tip calitativ, urmărindu-se prin intermediul acesteia, pe termen lung, dezvoltarea ofertei de formare continuă la nivelul sistemului de învățământ actual.

Colaborare – „Nu merge în spatele meu, s-ar putea să nu conduc. Nu merge în fața mea, s-ar putea să nu te urmez. Mergi lângă mine și fii prietenul meu.” Albert Camus

Nu suntem singuri în acest demers științific. Asociația ProEuro-Cons a pornit pe firul cercetării împreună cu reprezentanți ai Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, din Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală, într-un parteneriat care implică o paletă largă de actori ai sistemului de învățământ, preuniversitar și universitar.

Pe scurt, cercetarea, finanțată de ProEuro-Cons, cel mai mare furnizor de programe de formare continuă al societății civile din România, și susținută de cercetători și specialiști în domeniul leadershipului și managementului ai Facultății de Management și Dezvoltare Rurală, din cadrul USAMV București, constă în stabilirea și studierea stilurilor de leadership de la nivelul conducerii Caselor Corpului Didactic, în paralel cu analiza ofertei de formare furnizată de acestea, în raport cu felul de a conduce și de a genera aceste oferte al factorilor de decizie, urmând ca rezultatele documentărilor și analizelor să fie corelate în scopul furnizării unor concluzii pertinente pentru dezvoltarea cantitative și calitative a procesului de formare la nivelul furnizorilor publici de stat de formare continuă din cadrul sistemului de învățământ preuniversitar. Documentările și analizele vor utiliza instrumente științifice generale, tradiționale, oferite de literatura de specialitate, novatoare, aflate în curs de explorare în cercetări similare, dar și instrumente specifice, generate în mod special pentru obținerea unor rezultate extrase din situații particulare.

Importanța cercetării – „Dacă am ști ce facem, nu i-am spune cercetare, nu?” Albert Einstein

Cercetarea se dorește a fi un punct de plecare pentru un domeniu – formarea continuă în învățământul preuniversitar – de multe ori considerat de importanță secundară. Totuși, cererea extrem de mare a profesorilor pentru pregătire de calitate arată că este nevoie de un plus de dezvoltare în cadrul formării continue. O a doua direcție este sublinierea importanței cercetării privind programele de formare continuă acreditate în învățământul preuniversitar, cu un ajutor de orice natură dat de reprezentanții învățământului superior. Un efort comun este, de cele mai multe ori, mult mai benefic din punct de vedere al rezultatelor obținute.

Nu în ultimul rând, dorim să scoatem în evidență necesitatea componentei de racordare individuală la cercetare, inclusiv la nivelul implicării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, prin cele două direcții principale: participarea la activitățile de formare continuă și dezvoltarea individuală prin publicarea de articole de cercetare în diverse jurnale sau participarea la evenimente științifice naționale sau internaționale. Deși eforturile sunt mari, inclusiv din punct de vedere financiar, aceste lucruri trebuie integrate într-o versiune a unui sistem de învățământ care să ofere posibilitatea de a crea performanță, de a lăsa o urmă într-o societate în continuă schimbare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Privacy Policy