REZULTATE PROIECT ERASMUS +: La un click distanţă de educaţia interculturală în era digitală

Diseminari Proiecte

REZULTATE PROIECT La un click distanţă de educaţia interculturală în era digitala, număr de referință 2014-1-RO01-KA104-001141ERASMUS +

 Asociația PROEURO-CONS a primit în anul școlar 2014 – 2015 finanțare prin programul Erasmus+, acțiunea KA1 Mobilități individuale. Proiectul cu titlul La un click distanţă de educaţia interculturală în era digitala cu numărul de referință 2014-1-RO01-KA104-001141 a trecut cu succes de evaluare, un număr de cinci formatori din cadrul Asociației perfecționându-se la doua cursuri de formare:

  1. Cursul “ICT as a Tool for Intercultural and Media Education”, care a fost organizat de CREF Sesimbra Educational Resources and Training Centre, la Sesimbra, în Portugalia, în perioada 06-11 octombrie 2014 a permis învăţarea rapidă a alfabetizării digitale astfel încât participanţii să devină  încrezători şi suficient de pregătiţi, demonstrând cele mai bune practici în predare şi învăţare, folosind instrumente TIC.
  2. Cursul “Digital literacy in the collaborative classroom” organizat de St. Tiernans Community School, Ballaly, in Dublin – Irlanda in perioada 29 martie – 04 aprilie 2015. Cei implicaţi au beneficiat de o participare activă la serie de ateliere de lucru, sesiuni de lucru în grup, pe o gamă de programe adecvate pentru utilizarea programelor Prezi, Weebly, Wordle, Scratch, Schoology, Audacy, Go Animation etc.

Competeţele dobândite ca urmare a participării la proiectul La un click distanţă de educaţia interculturală în era digitală a formatorilor Asociatiei Proeuro-Cons vor contribui la îmbunătăţirea şi la modernizarea cursurilor de formare pe care le oferim adulţilor prin integrarea resurselor TIC şi la creşterea participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii a adulţilor din diferite domenii.

Participanţii la formare au dobândit cunoştinţe despre Design Web pentru mediul de formare, convertirea  şi editarea fişierelor audio, au aflat care sunt resursele interactive şi colaborative de care se pot folosi pentru introducerea acestora în activitatea lor ulterioară, programe online de organizare grafică  pe înţelesul tuturor categoriilor de cursanţi, au învăţat prin participarea la ateliere practice cum să realizeze un „Mediu de învăţare virtual”, au deprins metode de animaţie, au descoperit importanţa utilizării „poveştirii digitale” pentru orice curs de formare.

Au  beneficiat de introducere în programarea gratuită de tip „scratch”, pentru a fi capabili să o utilizeze pentru cursurile de formare.

Prin colaborarea cu furnizorii de curs şi cu ceilalţi participanţi prin intermediul platformei eTwinning, formatorii Proeuro-Cons si-au dezvoltat competenţele profesionale, dar şi pe cele personale (abilităţi de comunicare şi relaţionare, abilitatea de a lucra într-o echipă multiculturală, respectul faţă de diversitatea culturală etc).

Au deprins abilitatea de a lucra cu „Flipped Classroom” („clasa răsturnată”, care cuprinde o răsturnare a predării tradiţionale, cursanţii fiind expuşi noilor materiale didactice în afara timpului de desfăşurare a cursului, de obicei prin lectură ori prin vizionare video, şi apoi timpul cursului este utilizat pentru asimilarea noilor cunoştinţe prin strategii de genul  „rezolvarea de probleme”, discuţii sau dezbateri).

De asemenea, formatorii noştri au dobândit capacitatea de a utiliza la rândul lor Podcasting şi Blogging cu beneficiarii serviciilor lor de formare. Un alt rezultat remarcabil este capacitatea formatorilor noştri de a se folosi în formarea adulţilor de tabla albă interactivă şi aplicaţia Activ Inspire, Windows Movie Maker, Photo Story, Picasa ca alternativă open source de prelucrare a fotografiilor şi de realizare a filmelor educaţionale.

Prezentarea şi utilizarea sub îndrumarea furnizorilor de curs a platformei Moodle, a instrumentelor Google docs, blogs şi virtual pen sau Dropbox i-au ajutat să-şi dezvolte competenţele digitale. Au învăţat să utilizeze tabla interactivă şi camera digitală în formare. Toate aceste competenţe îmbunătăţite se vor reflecta în activitatea viitoare a Asociaţiei Proeuro-Cons, prin îmbunătăţirea rezultatelor obţinute la rândul nostru prin programele pe care le derulăm.

Din punct de vedere al beneficiilor lingvistice şi interculturale, menţionăm că interactivitatea cursurilor şi programele culturale propuse ne-au dat șansa de a ne îmbunătăți abilitățile de comunicare scrise și orale în limba engleză, iar acestea vor fi rezultatele care vor pune bazele unor colaborări fructuoase cu formatori din alte ţări europene şi vor contribui la dezvoltarea Asociaţiei pe plan european.

Cătălina Dan

Director Executiv

Interculturalitate în țara eternei primăveri

Diseminari Proiecte

proeuro_cons_Melania Vica           Dacă, să păşeşti într-un loc cu profesionişti dornici să-ţi împărtăşească din experienţa lor, este un vis de-al tau, atunci cu siguranţă o să-ţi placă la de CREF Sesimbra – Education Resources and Training Centre, Portugalia. Prin participarea mea (împreună cu alți patru colegi de la Asociaţia PROEURO-CONS din Slatina) la activitatea de formare “ICT as a Tool for Intercultural and Media Education” organizată de CREF Sesimbra în perioada 6 -12 octombrie 2014,  am avut ocazia de a mă forma într-un mediu multicultural alături de profesori şi formatori din diferite state europene (România, Grecia şi Norvegia).

Stagiul a fost organizat cu atenţie, tinând cont de nevoile noastre, atât cele de formare, cât şi cele fizice şi psihice ale participanţilor. Orarul a fost foarte bine structurat. Orele desfăşurate au fost interactive, având astfel posibilitatea să învăţăm nu numai de la profesorii pe care i-am avut, ci şi de la colegii de curs. Au fost folosite toate tipurile de interacţiuni. Activităţile la care am participat au fost variate, bine alese şi organizate.

Obiectivele cursului, printre care: pregătirea cursanţilor în vederea interacţionării cu alte culturi; reflectarea diversităţii culturale utilizând diferite instrumente media; studierea asemănărilor şi diferenţelor în scopul dezvoltării identităţii culturale; dezvoltarea atitudinilor şi a gândirii critice; facilitarea unui larg acces către resursele educative din Europa prin intermediul colaborării cu colegii participanţi la curs; stimularea în vederea continuării formării profesionale, au prezentat un real interes pentru dezvoltarea mea ulterioară.

Pe parcursul săptămânii mi-am dezvoltat: abilitatea de a lucra într-o echipă multiculturală (lucrând împreună pentru realizarea unui proiect de evaluare finală);  abilităţi de comunicare şi relaţionare în cadrul profesional și personal în limba engleză; abilitatea de a include cunoştinţe în activitatea ulterioară; abilitatea de a utiliza table interactive și alte resurse folosite pe parcursul acestei formări,  respectul față de diversitatea culturală.

Activitățile și vizitele culturale organizate la instituțiile de învățământ, au fost completate de vizitarea Bibliotecii publice din Sesimbra  unde fiecare cursant a oferit o carte scrisă de un autor cunoscut din țara de proveniență, vizitarea Lisabonei și a împrejurimilor dar și de organizarea unor seri în diferite restaurante cu specfic portughez, asigurând astfel crearea unei legături strânse între participanţi.

Sunt deosebit de mulţumită de activitatea de formare pe care am urmat-o, deoarece am achiziţionat informaţii utile şi noi care vor duce la creşterea şi dezvoltarea mea profesională, dar şi la îmbunătăţirea activităţilor cu grupurile ţintă cu care lucrez.

Apreciez calitatea conținutului cursului, dar şi  prestația la un nivel înalt al formatorilor, în special profesor Vítor Pereira da Costa,  profesor José Maldonado (CREF Sesimbra) şi  profesor Sandra Fradaõ (Univeristatea din Lisabona) și recomand participarea la activităţi de formare continuă prin programul Erasmus+.

 

Melania VICĂ

Formator Asociaţia PROEURO-CONS

 

Experienţă interculturală

Diseminari Proiecte

proeuro_cons_Iulia_Pandelica

           Există vreun mod mai eficient de a cunoaşte cultura unui popor decât printr-un contact direct cu acea cultură? Unii ar putea răspunde afirmativ, însă eu consider ca acesta este cel mai eficient şi cel mai plăcut în acelaşi timp. Prin participarea mea la activitatea de formare “ICT as a Tool for Intercultural and Media Education” organizată de CREF Sesimbra – Education Resources and Training Centre, am avut oportunitatea de a mă forma, de a lucra şi de a-mi împărtăşi dar şi de a-mi îmbogăţi experienţa într-un mediu multicultural datorită coordonatorului acestui centru, Vitor Costa, care a format o echipă cu adevărat interculturală, la acest program participând profesori şi formatori din diferite state europene participante la programul Erasmus+.

Din punct de vedere profesional, obiectivele care m-au interesat în mod deosebit şi care au devenit obiectivele mele sunt : pregătirea cursanţilor în vederea interacţionării cu alte culturi; reflectarea diversităţii culturale utilizând diferite instrumente media; explorarea similitudinilor şi diferenţelor în vederea dezvoltării identităţii culturale şi dezvoltarea cu ajutorul mediei digitale a atitudinilor, valorilor, gândirii critice, creşterea conştiinţei cursanţilor mai degrabă decât simpla achiziţie a cunoştinţelor.

Mi se pare important să subliniez abilităţile dezvoltate prin participarea la formarea sus-menţionată (atât în cazul meu, cât şi al celorlalţi patru colegi de la Asociaţia PROEURO-CONS din Slatina care au participat la aceeaşi activitate): abilităţi de comunicare şi relaţionare; abilitatea de a lucra în echipă; respect față de diversitatea culturală; abilitatea de a furniza feedback asupra activităţii şi de a include cunoştinţe în formarea pe care o furnizăm; abilitatea de a crea un blog, de a utiliza platforma Moodle, de a utiliza Interactive Board şi diverse programe puse la dispoziţie de către organizatori.

Evaluarea finală a constat în prezentarea unei lucrări digitale (folosind cel puţin două dintre instrumentele media prezentate în timpul cursului) despre educaţia interculturală. Formatorii ne-au repartizat în echipe multiculturale, fapt care ne-a adus numai beneficii (profesionale, lingvistice şi culturale). Organizarea unor vizite la instituţii de învăţământ, a unor vizite culturale şi a unor seri în diferite restaurante cu specfic portughez, cu muzică tradiţională Fado sau cu specific brazilian a asigurat crearea unei legături foarte strânse între participanţi şi ne-a dat ocazia să cunoaştem aspecte prin contact direct cu comunitatea.

Vreau sa spun cu mândrie ca, în urma participării noastre la cursul “ICT as a Tool for Intercultural and Media Education” şi a vizitei organizate de CREF Sesimbra Educational Resources and Training Centre, la Biblioteca publică Sesimbra, în această bibliotecă se regăsesc câteva opere ale unor scriitori români pe care noi, formatorii de la Asociația PROEURO-CONS din Slatina, le-am donat cu ocazia acestei vizite.

Recomand cu căldură participarea la astfel de activităţi de formare continuă, care pot deveni uşi deschise către o dezvoltare profesională şi personală armonioasă.

 

Iuliana-Florina PANDELICĂ

Formator Asociaţia PROEURO-CONS

 

 

Erasmus+ aduce numeroase oportunităţi

Diseminari Proiecte

 Catalina DanERASMUS+ este noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014 – 2020.

Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani (2014 – 2020), Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității și capacității de inserție profesională prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Acest buget este cu 40% mai mare decât actualul nivel al cheltuielilor și reflectă importanța pe care UE o acordă acestor domenii și angajamentul de a investi în ele.

Erasmus+ aduce numeroase oportunităţi de învăţare pentru tineri şi adulţi, în toate sectoarele educaţiei: învăţământ preuniversitar, educaţia adulţilor, învăţământ universitar, formare profesională şi tineret.

Asociația PROEURO-CONS din Slatina, jud. Olt,  a primit în anul școlar 2014 – 2015 finanțare prin programul Erasmus+, acțiunea KA1 Mobilități individuale. Proiectul cu titlul La un click distanţă de educaţia interculturală în era digitala cu numărul de referință 2014-1-RO01-KA104-001141 a trecut cu succes de evaluare, un număr de cinci formatori din cadrul Asociației perfecționându-se la un curs de formare desfășurat în Costa de Caparica, Lisabona – Portugalia.

Cursul “ICT as a Tool for Intercultural and Media Education”, care a fost organizat de CREF Sesimbra Educational Resources and Training Centre, la Sesimbra, în Portugalia, a permis învăţarea rapidă a alfabetizării digitale astfel încât participanţii să devină  încrezători şi suficient de pregătiţi, demonstrând cele mai bune practici în predare şi învăţare, folosind instrumente TIC. Cei implicaţi au beneficiat de o participare activă la serie de ateliere de lucru, sesiuni de lucru în grup, pe o gamă de programe adecvate pentru utilizarea programelor Prezi, Weebly, Wordle, Scratch, Schoology, Audacy etc.

În perioada 06-11 octombrie 2014 un număr de cinci formatori au efectuat acest stagiu de formare, urmând ca în perioada 29 martie – 05 aprilie 2015 aceștia să participe la a doua  mobilitate internațională, in Dublin – Irlanda.

În urma parcurgerii acestui stagiu de formare, cei cinci formatori au dobândit noi cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi ce vor duce la îmbunătăţirea actului profesional, la acumularea unei experienţe valoroase, constituind o sursă de motivaţie şi un mijloc de dezvoltare profesională și personală continuă. De asemenea, formatorii au beneficiat de dialog, interacţiune şi formare multiculturală ce vor fi consolidate în procesul de predare – învăţare – evaluare prin noi abordări şi strategii inovatoare ale actului educaţional.

Cei cinci formatori au avut posibilitatea de a întâlni colegi din alte ţări şi de a împărtăşi experienţa didactică cu aceştia, ceea ce va sprijini evoluţia profesională şi va crea un grup dinamic prin schimbul de bune practici ce îi va ajuta să se adapteze noilor abordări în domeniul educaţiei şi culturii. Grupul a fost format dintr-un număr de 9 persoane din România, Norvegia si Grecia: România – 5, Grecia – 2, Norvegia – 2.

Activitățile cursului au fost dinamice, interactive implicând munca în echipă ceea ce a condus la un real dialog, schimb de experiență și însușirea unor exemple de bună practică.

Colaborarea între participanții la acest curs, precum și cu organizatorii cursului continuă și în prezent prin e-mail si contul individual de facebook al participanților.

Avantajele acestor stagii de formare prin Programul Erasmus+ sunt multiple. Ele îți oferă, în primul rând, un sprijin moral prin coordonatorii programului care te vor aștepta dincolo de granițe spre deosebire de alte astfel de oportunități, unde îți va fi mai greu dacă nu cunoști pe cineva. Mobilitatea Erasmus te ajută să ai încredere în tine, în oamenii din țara de origine și în cei din țara gazdă. La finalul stagiului, când te întorci în țară, ești încurajat să aplici experiența acumulată, contribuind la dezvoltarea institutiei din care faci parte dar și a țării tale de origine. Prin urmare, mobilitatea Erasmus nu este doar pentru cei care nu-și permit studiul în altă țară din diverse motive, ci pentru cei care doresc să se întoarcă în țară și să pună în aplicare cunoștințele dobândite.

            Detalii despre cum puteti accesa finantare prin Programul Erasmus+ găsiți accesând următoarele site-uri:

 

Cătălina DAN

Director Executiv – ProEuro-Cons

 

 

Diseminare stagiu de formare

Diseminari Proiecte

Diseminare stagiu de formare

 

„ICT as a Tool for Intercultural and Media Education”

 

In saptamana 06 – 11 octombrie 2014, in calitate de beneficiara a unei subventii obtinute prin programul Erasmus +, prin intermediul  Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, Asociatia Proeuro-Cons a participat la activitatea de formare „ICT as a Tool for Intercultural and Media Education”, mobilitate care face parte din proiectul de mobilitate in domeniul educatiei adultilor „La un click distanta de educatia interculturala in era digitala”.

Activitatea s-a desfasurat la Sesimbra, in Portugalia, iar organizatorul a fost Vítor Costa, director al CREF – Education, Resources and Training Centre, Av. D. Manuel Martins, 8  –  2970-585 Sesimbra, Portugalia (www.cref.pt).

Asociatia Proeuro-Cons a fost reprezentata de 5 dintre formatorii acesteia. De asemenea, la activitatea de formare au fost prezenti participanti din alte state europene, din Norvegia (2) si din Grecia (2). La inceputul activitatii, fiecare dintre noi a prezentat informatii despre regiunea din care provenim: prezentari multimedia, fotografii, brosuri si clipuri video.

Obiectivul principal al cursului a fost insusirea de cunostinte legate de tehnicile actuale TIC care permit includerea mediei digitale in educatia interculturala : fotografia si filmul ca instrumente în predare si invatare (Photo Editor si Windows Movie Maker),  utilizarea Prezi si a  Ipad-urilor, tabletelor si a telefoanelor mobile in scop didactic, prezentarea platformei Moodle si utilizarea tablelor interactive in sala de clasă, „The Cloud” (Dropbox, Google Drive, carte digitala etc) precum si folosirea unui stilou virtual.

Activitatea de formare a fost organizata in sala de conferinte a hotelului in care am fost cazati si s-a folosit permanent ICT atat pentru prezentarea continuturilor, cat si pentru realizarea sarcinilor individuale si de grup. In fiecare zi am lucrat atat in plen, cat si in grupuri de 2 sau 3 persoane.

Prin participarea timp de o saptamana la o astfel de activitate la nivel european, am avut sansa stabilirii unor relatii profesionale cu colegi din alte tari si ne-am propus sa realizam alte proiecte europene. Lucrul in echipa (2 – 3 persoane) a facilitat comunicarea si colaborarea atat in cadrul echipei, cat si cu celelalte echipe, impartirea eficienta a resurselor materiale disponibile si a experientelor personale, iar rezultatele obtinute au fost remarcabile.

Programul a inclus vizita orasului Lisabona pentru a oferi idei si sugestii privind temele alese pentru proiectul final  pe care urma sa il realizam pe parcursul saptamanii. De asemenea, am vizitat cateva dintre localitatile de la malul Oceanului Atlantic: Caparica, Sesimbra, Sintra, Roca Cape, Cascais etc., beneficiind de un program cultural deosebit (vizita ghidata la Biblioteca Municipal de SesimbraCastelo de Sao Jorge, Torre de Belem, Oceanário de Lisboa, biserici medievale s.a.).

Dupa prezentarea proiectelor realizate de catre fiecare grup pe parcursul saptamanii, a urmat evaluarea, completarea unui chestionar şi acordarea certificatelor.