Meniu Închide

PROCEDURĂ DE SELECȚIE FORMATORI

în vederea implementării programelor de formare continua acreditate de MEC și aflate în oferta ASOCIAȚIEI PROEURO-CONS

 1. SCOPUL PROCEDURII:

ASOCIAȚIA PROEURO-CONS elaborează prezenta procedură de selecție pentru un număr de 15 formatori în vederea organizării de cursuri pentru programele de formare continuă:

 • DEZVOLTAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL ROMANESC, 15 credite, 60 ore, blended learning
 • DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE MANAGEMENT EDUCAȚIONAL, 30 credite, 120 de ore, online.

Aceste programe de formare se vor desfășura pe toată perioada acreditării lor, în funcție de înscrieri.

 1. PROFILUL FORMATORULUI
 • Are experienţă ca formator de minimum 2 ani și deține certificat de formator acreditat ANC;
 • Are experienţă de lucru în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: management de proiect, management educațional, antreprenoriat, economic;
 • Este dispus să colaboreze cu ASOCIAȚIA PROEURO-CONS pe perioada acreditării programelor, pentru buna implementare a activității de formare continuă;
 • Are disponibilitatea de timp și de participare la organizarea, desfășurarea și evaluarea cursului de formare care se va desfășura on-line;
 • Deține competențele digitale pentru utilizarea calculatorului și a tuturor mijloacelor electronice necesare desfășurării în sistem online a activităților de formare de tip sincron audio-video (webinar/videoconferință) a programului de formare continuă.
 1. RESPONSABILITĂȚILE FORMATORULUI
 • Va susține sesiunile de formare online, atunci când este cazul și există înscrieri;
 • Va participa la evaluarea cursanților în cadrul comisiei de evaluare la examenul final.
 1. DOCUMENTE NECESARE:
 • Certificat de formator acreditat ANC;
 • Curriculum Vitae (CV), redactat în limba română, în format Europass, cu sublinierea aspectelor relevante legate de activitățile specifice de formare;
 • Declarație de disponibilitate;
 • Declarație pe proprie răspundere privind competențele digitale și mijloacele electronice necesare în vederea susținerii cursurilor
 • Copie a diplomei de licență / master / doctorat, cu suplimentele aferente;
 • Lista cu activitățile de formare relevante susținute și datele de contact ale instituțiilor / organizațiilor care pot da recomandări.
 1. CALENDARUL SELECȚIEI:
 • Promovarea procedurii de selecție: 24-10 decembrie 2020
 • Apel deschis pentru selecția formatorilor:10-15 decembrie 2020
 • Afișarea rezultatelor finale: la primirea adresei MEC privind acreditarea formatorilor selectați de Asociația Proeuro-Cons.
 1. DISPOZIŢII FINALE
 • Remunerația formatorilor este asigurată din bugetul Asociației Proeuro-Cons
 • Formatorii își pot deschide PFA, cod CAEN 8559, pentru reducerea contribuțiilor datorate la ANAF.