Meniu Închide

Dezvoltarea competențelor în vederea realizării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar

330.00 lei

Cursul are 60 de ore și 15 CPT (credite profesionale transferabile).

Modulele tratate în cadrul cursului sunt:

 • Comunicarea mentor-debutant – 16 h
 • Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale – 13 h
 • Profesorul mentor Rolul şi importanţa activităţii de mentorat – 19 h
 • Utilizarea noilor tehnologii în mentorat – 10 h

Taxa cursului include și costul de transport prin curier al atestatului de formare continuă către beneficiarul serviciului de formare - cursantul. De asemenea, taxa afișată include și taxa de examinare.

Cod Produs: APC-Ac-MEC-MENT Categorie:

Module

Comunicarea mentor-debutant
16h
Profesorul mentor - Rolul si importanta activitatii de mentorat
19h
Managementul carierei didactice si al dezvoltarii personale
13h
Utilizarea noilor tehnologii în mentorat
10h

Cursul „Dezvoltarea competențelor în vederea realizării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar”, furnizat de Asociatia Proeuro-Cons, aduce in fata potentialilor cursanti posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile de mentor.

Formarea initiala a cadrelor didactice nu asigura o pregatire metodica si socio-profesionala necesara unei integrari eficiente în cariera didactica. Aceasta situatie genereaza dificultati în toate fazele de exercitare a profesiei didactice: proiectare/întocmire de documente, managementul clasei, predare, evaluare. Beneficiile interactiunii cu profesorul mentor sunt:

 • optimizarea activitatii profesorului prin supervizare;
 • remedierea deficientelor în procesul de predare – evaluare-comunicare;
 • îmbunatatirea relatiilor la nivelul organizatiei.

Acreditare

Programul este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, conform OMEC nr. 4925 / 10.08.2020.

Scop și obiective

Prin programul „DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN VEDEREA ASIGURARII UNUI MENTORAT DE CALITATE, ÎN ÎNVAȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR”, se urmareste furnizarea de competente necesare cadrelor didactice care dețin sau vor deține rol de mentori în vederea realizării predării și evaluării cu un grad ridicat de profesionalism și pentru asigurarea standardelor de performanță în învațământul preuniversitar.

Obiectivele avute în vedere în urma participării la curs sunt:

 • Consolidarea corpului de profesioniști activi în zona de mentorat la înalte standarde de calitate;
 • Dezvoltarea unor competențe specifice, asociate statutului profesorului mentor;
 • Consolidarea de competențe transversale utile pentru exercitarea cu flexibilitate a activităților de mentorat școlar în contexte cu profil diferit.

Competențe

Competențe vizate:

 • Dezvoltarea strategiilor de comunicare eficientă;
 • Proiectarea conținuturilor specifice activităților de mentorat;
 • Exersarea capacităților de interrelaționare, de muncă în echipă și parteneriate educaționale, bazate pe învățare experiențială și transfer de bune practici;
 • Proiectarea evaluarii activităților de mentorat.

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare.

Evaluare

Evaluarea constă în pregătirea unui portofoliu cu o tematică dată. Comisia va fi alcătuită din doi formatori din cadrul programului de formare. Aprecierea portofoliului și a susținerii proiectului/ temei/ lucrării se face prin calificative.

Atestare

Forma atestatului obținut după absolvire este prezentată în imaginea următoare:

Content missing