Meniu Închide

Mediator școlar – program de mediere în școală

330.00 lei

Cursul are 60 de ore și 15 CPT (credite profesionale transferabile).

Modulele tratate în cadrul cursului sunt:

  • MODULUL I. Medierea școlară (11h)
  • MODULUL II. Mediatorul – rol, atribuții și responsabilități (11h)
  • MODULUL III. Medierea și comunicarea (12h)
  • MODULUL IV. Medierea conflictelor (12h)
  • MODULUL V. Parteneriate intercomunitare  (13h)

Taxa cursului include și costul de transport prin curier al atestatului de formare continuă către beneficiarul serviciului de formare - cursantul. De asemenea, taxa afișată include și taxa de examinare.

Cod Produs: APC-Ac-MEC-MS Categorie:

Mediatorul școlar colaborează cu personalul unității de învățământ preuniversitar, cu consiliul părinților și cu alte structuri asociative ale părinților, recunoscute de către unitatea de învățământ preuniversitar, cu autoritățile locale și județene, cu organizații non-guvernamentale și alți parteneri ai unității de învățământ preuniversitar care au ca scop creșterea gradului de participare la educație și îmbunătățirea calității serviciilor educaționale oferite de școală comunității.

Acreditare

Cursul este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării conform OM nr. 3737 / 27.04.2021.

Scop și obiective

Scop:

– dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru utilizarea  medierii școlare în scopul creșterii incluziunii și a reducerii riscului de părăsire timpurie a școlii

Obiective:

O.1.     O.1.     Clarificarea conceptului de mediere școlară dintr-o perspectivă multidimensională: psihologică, socială, educațională;

O.2.     Dezvoltarea capacității de a identifica nevoia de mediere școlară în situații educaționale variate;

O.3.     Definirea medierii școlare în vederea fundamentării unor propuneri de soluții pentru reducerea violenței școlare, riscurilor de părăsire timpurie a școlii, creșterea incluziunii;

O.4.     Construirea programelor de incluziune în educație;

O.5.     Utilizarea unor instrumente specifice medierii școlare.

Competențe

Competenţe vizate:

C.1.     C.1.     Utilizarea unui set de concepte specifice medierii școlare, în diferite context educaționale;

C.2.     Aplicarea unor metode și instrumente de mediere școlară;

C.3.     Realizarea profilului școlii ce utilizează tehnici de  mediere ca școală incluzivă;

C.4.     Realizarea unui proiect de dezvoltare personală prin includerea competențelor de mediere școlară;

C.5.     Dezvoltarea programelor de mediere școlară.

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare.

Evaluare

Evaluarea constă în pregătirea unui portofoliu cu o tematică dată. Comisia va fi alcătuită din doi formatori din cadrul programului de formare. Aprecierea portofoliului și a susținerii proiectului/ temei/ lucrării se face prin calificative.

Atestare

Forma atestatului obținut după absolvire este prezentată în imaginea următoare:

Content missing