Meniu Închide

Management de proiect

330.00 lei

Cursul are 60 de ore și 15 CPT (credite profesionale transferabile).

Modulele tratate în cadrul cursului sunt:

  • MODULUL I. Managementul de proiect –de la analiză de nevoi la studiul de impact       10h30
  • MODULUL II. Activități educative naționale și regionale   10h30`
  • MODULUL III. Surse de finanțare nerambursabilă pentru o școală modernă de tip european      11h
  • MODULUL IV. Management de proiect – aspecte teoretice și abordări practice în  organizațiile  școlare – 11h
  • MODULUL V. Management de proiect – aplicații – 15h

Taxa cursului include și costul de transport prin curier al atestatului de formare continuă către beneficiarul serviciului de formare - cursantul. De asemenea, taxa afișată include și taxa de examinare.

Cod Produs: APC-Ac-MEC-MP Categorie:

Module

Managementul de proiect –de la analiză de nevoi la studiul de impact
10h30'
Activități educative naționale și regionale
10h30'
Surse de finanțare nerambursabilă pentru o școală modernă de tip european
11h
Management de proiect – aspecte teoretice și abordări practice în organizațiile școlare
11h
Management de proiect – aplicații
15h

Pentru că banii  primiți de la buget sunt puțini, iar nevoile școlilor tot mai mari, este necesar ca fiecare cadru didactic sau manager să realizeze aplicații și proiecte prin care să poată utiliza noi surse de finanțare pentru o școală modernă de tip european. Profesorilor le va fi  util să capete deprinderea de a obține finanțări pentru participări la conferințe și cursuri organizate la nivel european, mobilități individuale sau schimburi de bune practici cu elevii, să diversifice și finanțeze activități, să deprindă managementul de proiect, să poată susține financiar planurile de dezvoltare instituțională.

Autorizare

Cursul este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării conform OM nr. 3904 / 05.06.2018 .

Obiective

Scop:

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în domeniul managementului de proiect

Obiective generale

O.1.  Utilizarea managementului de proiect în creșterea calității procesului educațional;

O.2. Dezvoltarea competențelor și abilităților cadrelor didactice la nivelul unității școlare prin utilizarea managementului de proiect;

O.3. Identificarea și atragerea altor surse de finanțare bugetară sau nerambursabilă pentru organizația școlară;

O.4. Formarea  competențelor pentru o școală modernă de tip european;

O.5. Identificarea căilor de implicare și motivare a cadrelor didactice prin management de proiect;

Competențe

Competenţe vizate:

  • Utilizarea unui set de concepte specifice în realizarea analizei de nevoi a organizațiilor școlare din perspectiva managementului de proiect;
  • Analizarea rolului şi responsabilităţilor managerului școlar/cadrului didactic cu competențe în management de proiect;
  • Dezvoltarea strategiilor de planificare inovativă la nivelul şcolii prin utilizarea managementului de proiect;
  • Formarea competențelor în domeniul managementului de proiect;
  • Utilizarea managementului de proiect pentru atingerea obiectivelor din planul de dezvoltare instituțională la nivelul organizației școlare;

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare.

Evaluare

Evaluarea constă în pregătirea unui portofoliu cu o tematică dată. Comisia va fi alcătuită din doi formatori din cadrul programului de formare. Aprecierea portofoliului și a susținerii proiectului/ temei/ lucrării se face prin calificative.

Atestare

Forma atestatului obținut după absolvire este prezentată în imaginea următoare:

Content missing