Meniu Închide

Introducere în comunicarea eficientă

100.00 lei

Cursul are o durată de 12 ore. Temele tratate sunt:

S1. Elementele comunicării; persoanele implicate în procesul de comunicare

S2. Mesajul și importanța lui în comunicare; Etică și etichetă în comunicarea interpersonală

S3. Adecvarea comunicării pentru situații variate; Comunicarea interpersonală în cadrul unei instituții

Cod Produs: APC-On-COM Categorie:

Comunicarea este una dintre cele mai importante abilități soft. Comunicatorii capabili își pot ajusta tonul și stilul în funcție de publicul lor, pot înțelege și acționa eficient la instrucțiuni și pot explica problemelor complexe atât colegilor, cât și clienților. De asemenea, o abilitate cheie, adesea uitată, de comunicare este ascultarea. La fel de importante sunt abilitățile verbale și non-verbale.

Scop și obiective

Scopul cursului „Introducere în comunicarea eficientă” este dezvoltarea competențelor generale de comunicare eficientă, adaptată mediului de comunicare, bazată pe dialog și ascultare activă, atât la nivel interpersonal, cât și la nivel instituțional.

Obiectivele cursului sunt:

  • cunoașterea termenii uzuali din domeniul comunicării, pentru o a înțelege și a putea îmbunătăți procesul de comunicare;
  • determinarea importanței mesajului și a modalităților de transmitere a acestuia în cadrul procesului de comunicare;
  • înțelegerea și formularea unui mesaj la diferite niveluri de comunicare;
  • identificarea tipurilor de comunicare potrivite în cadrul diverselor contexte de comunicare;
  • adaptarea elementelor comunicării la aceste contexte.

Format

Predarea se va face în sistem online meeting (sincron), prin intermediul participării online la activități de tip webinar și online (asincron), prin activități individuale.

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din persoane care doresc să-și dezvolte competențele de comunicare personală și profesională.

Competențe

Competențele vizate sunt:

  • Identificarea elementelor unei comunicări eficiente;
  • Adaptarea principiilor generale ale eficienței în cadrul comunicării personale și profesionale;
  • Înțelegerea structurii unui proces particular de comunicare și a mesajului transmis în cadrul acestuia;
  • Formularea și transmiterea unui mesaj eficient în cadrul procesului de comunicare;
  • Adaptarea comunicării pentru diverse contexte de comunicare.

Evaluare

Evaluarea finală va consta într-o activitate de testare care va consta în formularea unei strategii de comunicare eficientă pentru o situație dată. Notarea se va face conform unei grile de evaluare, în concordanță cu grila de competențe, și va fi marcată prin intermediul unui calificativ (Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient).

Content missing