Meniu Închide

Expert prevenire și combatere a corupției

330.00 lei

În cadrul cursului, se vor studia teme precum:

 • Prezentarea cerințelor standardelor cod COR 261920, ISO 37001 și legislației specifice;
 • Definiții, terminologie specifică SNA și sistemului de management anti-mită (SMA);
 • Conștientizarea formelor de corupție și de dare-luare de mită;
 • Cerințele specifice ale Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) și Codului Penal;
 • Managementul riscurilor de corupție și de dare-luare de mită.
Cod Produs: APC-Au-MMPS-EPCC Categorie:

Instituțiile și autoritățile publice au OBLIGATIVITATEA ASUMATĂ de a organiza instruirea angajaților cu bunele practici anticorupție, conform Planului de integritate impus de Strategia Naționala Anticorupție (HG nr. 583 / 2016).

Cursul de „Expert Prevenire si Combatere a Coruptiei” asigură dobândirea de competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea cadrului legal și institutional în domeniul promovării integrității, în vederea combaterii corupției, atât în organizații private, cât și în instituții publice. Se va pune accent pe înțelegerea, cunoașterea și aplicarea instrumentelor şi politicilor de promovare a eticii și prevenire a corupției, astfel încât să fie evitate problemele apărute în aplicarea legislației anticorupție la instituțiile de stat și la operatorii economici.

Autorizare

Cursul este autorizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Competențe

Competențele furnizate în urma absolvirii cursului sunt:

 1. Comunicarea interpersonală
 2. Perfecționarea pregătirii profesionale
 3. Utilizarea calculatorului
 4. Elaborarea documentelor de specialitate
 5. Planificarea activității proprii
 6. Identificarea posibilităţilor de prevenire, descoperire și sancţionare a faptelor de corupţie în cadrul societăţii.
 7. Acordarea consultanţei de specialitate
 8. Instruirea grupurilor-ţintă
 9. Aplicarea procedurilor specifice pentru prevenirea corupţiei.
 10. Elaborarea strategiei de prevenire a faptelor de corupţie în sistemul achiziţiilor publice.

Grup-țintă

Cursul se adresează angajaților oricărei instituții, oferind o mai bună înțelegere a fenomenului de corupție și propune modele de bună practică privind prevenirea și combaterea acestui fenomen.

Evaluare

Evaluarea constă într-un examen de absolvire constând într-o probă teoretică (test-grilă) și probă practică (proiect dezvoltat individual sub forma unui portofoliu, pe o temă dată de către formator).

Certificare

Forma certificatului obținut după absolvire este prezentată în imaginea următoare:

Content missing