Meniu Închide

Educație nonformală pentru o școală altfel

330.00 lei

Cursul are 60 de ore și 15 CPT (credite profesionale transferabile).

Modulele tratate în cadrul cursului sunt:

  • IMPORTANȚA EDUCAȚIEI NONFORMALE ÎNTR-O ȘCOALĂ ALTFEL – 23 ore
  • PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ– 35 ore

 

Taxa cursului include și costul de transport prin curier al atestatului de formare continuă către beneficiarul serviciului de formare - cursantul. De asemenea, taxa afișată include și taxa de examinare.

Cod Produs: APC-Ac-MEC-ENF Categorie:

Module

Tendințe moderne în educația nonformală
10h
Tipologia parteneriatelor educationale nonformale implementate în școala românească
22h
Complementaritatea formal-nonformal în educație
13h
Utilizarea instrumentelor TIC în proiectarea, organizarea și evaluarea activităților educaționale formale și nonformale
13h

Studierea atentă a legislației în domeniul educației nonformale ne-a condus la constatarea că statul român sprijină inițiativele de realizare a educației în contexte nonformale variate, care contribuie semnificativ la formarea competențelor cheie ale formabililor.

Prin realizarea acestui program de formare continuă, urmărim diversificarea activităților de educație nonformală desfășurate în școală, precum și creșterea calității implementării programelor de educație nonformală în învățământul preuniversitar românesc. Prin rezultatele sale, acest program se dorește a fi pentru cadrele didactice un pilon de articulare a complementarității formal-nonformal în educație, care generează exemple concrete de contexte de învățare nonformală, valorificând experiențe de succes în proiectarea și implementarea de proiecte educaționale din mediul nonformal.

Content missing