Meniu Închide

Educație financiară pentru o școală modernă

330.00 lei

Cursul are 60 de ore și 15 CPT (credite profesionale transferabile).

Modulele tratate în cadrul cursului sunt:

  • MODULUL I. Evoluția banilor în istorie. Monede din alte țări. Moneda națională. – 11 ore
  • MODULUL II. Bugetul – 11 ore
  • MODULUL III. Băncile și activitatea bancară – 12 ore
  • MODULUL IV. Valoarea banilor. Schimburi și investiții – 12 ore
  • MODULUL V. Activități de tip proiect pe probleme cu conținut financiar – 13 ore

Taxa cursului include și costul de transport prin curier al atestatului de formare continuă către beneficiarul serviciului de formare - cursantul. De asemenea, taxa afișată include și taxa de examinare.

Cod Produs: APC-Ac-MEC-EDF Categorie:

Programul de formare propus concordă cu politicile în managementul educațional preuniversitar, solicitate de Ministerul Educației.

Prin O.M.E.N. nr. 4887 / 26.08.2013 a fost aprobată programa școlară pentru disciplina opțională Educație financiară, curriculum la decizia școlii pentru învățământul primar, concepută din perspectivă transcurriculară la nivelul ariilor curriculare Om și societate, Matematică și Științele naturii.

Prin studiul disciplinei Educație financiare se are în vedere: sensibilizarea elevilor cu privire la problematica banilor și bancilor, formarea unor capacități de explorare/investigare a fenomenului bancar, formarea unor deprinderi și abilități de utilizare a unor mijloace și tehnici bancare, identificarea intereselor proprii și a unor mijloace de economisire și gestionare a banilor.

Acreditare

Cursul este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării conform OM nr. 5026 / 04.09.2018.

Scop și obiective

O.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru realizarea, la nivel de școală, a unor activități de educare financiară a elevilor pentru o școală modernă;

O.2.Dezvoltarea receptivității tinerilor pentru domeniul financiar-bancar ca premisă a formării cetățeanului activ într-o societate modernă;

O.3. Utilizarea educației financiare pentru facilitarea incluziunii financiare în scopul creării unei piețe integrate a serviciilor la nivel comunitar, accesibilă pentru toți cetățenii statelor membre Uniunii Europene;

Competențe

C.1.Cunoașterea și utilizarea unor elemente de limbaj financiar

C.2.Analizarea comparativă a bugetului personal/de familie și instituțional

C.3.Identificarea unor elemente specifice fenomenului bancar în context practice diferite

C.4.Analizarea unor situații în care banii pot fi investiţi C.5. Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea unor probleme financiare

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare.

Evaluare

Evaluarea constă în pregătirea unui portofoliu cu o tematică dată. Comisia va fi alcătuită din doi formatori din cadrul programului de formare. Aprecierea portofoliului și a susținerii proiectului/ temei/ lucrării se face prin calificative.

Atestare

Forma atestatului obținut după absolvire este prezentată în imaginea următoare:

Content missing