Meniu Închide

Tipuri de comunicare instituțională profesională și interpersonală

100.00 lei

Cursul are o durată de 12 ore. Temele tratate sunt:

S1. Comunicarea verbală, non-verbală și scrisă

S2. Factori ai comunicării: facilitatori și bariere

S3. Comunicare duală și multiplă: arta dialogului, a prezentării și a discursului

Cod Produs: APC-On-COM-2 Categorie:

Comunicarea este una dintre cele mai importante abilități soft. Comunicatorii capabili își pot ajusta tonul și stilul în funcție de publicul lor, pot înțelege și acționa eficient la instrucțiuni și pot explica problemelor complexe atât colegilor, cât și clienților. De asemenea, o abilitate cheie, adesea uitată, de comunicare este ascultarea. La fel de importante sunt abilitățile verbale și non-verbale.

Scop și obiective

Scopul cursului „Tipuri de comunicare instituțională profesională și interpersonală” este analiza situațiilor variate de comunicare și a factorilor care influențează comunicarea, cu accent pe studiul comunicării bidirecționale și unidirecționale în diverse contexte.

Obiectivele cursului sunt:

  • Identificarea și folosirea tipurilor specifice de comunicare verbală, nonverbală și scrisă în contexte personale și profesionale;
  • Identificarea factorilor și a barierelor de comunicare;
  • Aplicarea formelor speciale de comunicare unidirecțională și bidirecțională.

Format

Predarea se va face în sistem online meeting (sincron), prin intermediul participării online la activități de tip webinar și online (asincron), prin activități individuale.

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din persoane care doresc să-și dezvolte competențele de comunicare personală și profesională.

Competențe

Competențele vizate sunt:

  • Cunoaşterea tehnicilor specifice pentru comunicarea verbală;
  • Observarea şi utilizarea limbajului non-verbal;
  • Culegerea, organizarea şi prezentarea datelor necesare pentru comunicarea scrisă în mediu profesional;
  • Întocmirea formatului și a documentelor uzuale necesare pentru comunicare scrisă;
  • Recunoaşterea factorilor de comunicare eficace în mediu profesional şi barierele de comunicare;
  • Realizarea comunicării bidirecționale și unidirecționale (discurs, prezentare, dialog).

Evaluare

Evaluarea finală va consta într-o activitate de prezentare orală a unei modalități de comunicare unidirecțională (prezentare / discurs). Notarea se va face conform unei grile de evaluare, în concordanță cu grila de competențe, și va fi marcată prin intermediul unui calificativ (Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient).

Content missing