Cursuri

Compasiune și acțiune – program de prevenire a bullying-ului în școală

60 de ore / 15 CPT

Categorie: Etichetă:

Descriere

Module

Empatie și compasiune
11h
«La fel » sau « diferiți»
11h
Incluziunea și combaterea Bullying-ului bazat pe dizabilități și marginalizare
12h
Depășirea stereotipurilor
12h
Programe de prevenire a Bullying-ului
13h

Descriere

Autorizare

Înscriere

  • Formular înscriere
  • Copie BI/CI
  • Copie certificat de naştere
  • Copie diploma de studii (condiţie de participare: studii superioare)
  • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui

Obiective

Scop: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar  în  prevenirea Bullying-ului în şcoală pentru realizarea unei școli moderne, incluzive.

 

Obiective

O.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru realizarea,  la nivel de școală, a unor activități de prevenire a Bullying-ului în rândul elevilor;

O.2. Dezvoltarea receptivității tinerilor pentru combaterea situaţiilor de Bullying ca premisă a formării cetățeanului activ într-o societate incluzivă;

O.3. Utilizarea strategiilor de prevenire a Bullying-ului în școală pentru creșterea calității în educație.

Competențe

Competenţe vizate:

C.1.     Cunoașterea și utilizarea unor noţiuni necesare prevenirii Bullying-ului;

C.2.     Analizarea comparativă a diferitelor tipuri de Bullying;

C.3.     Identificarea unor elemente specifice Bullying-ului în diferite contexte;

C.4.     Analizarea unor situații de Bullying;

C.5.     Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea unor situații de Bullying în școală.

Grup-țintă

personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Studii medii / superioare

Evaluare

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.