Meniu Închide

O ecuație a performanței în comunitate

În mii de ani în care a fost traversată de civilizații care mai de care mai diverse și care a devenit un creuzet al cunoașterii și gândirii umane din prisma contribuțiilor acestor civilizații, sistemul european de valori s-a cristalizat în mod firesc, din fuziunea principiilor diverselor valuri civilizaționale care au influențat-o de-a lungul timpului. Începând de la sistemele filosofice ale Greciei antice și continuând cu dezvoltarea fulminantă a tehnologiei, Europa a pendulat întotdeauna între rațiunea rece și calculată, precisă și algoritmică, susținută de încadrarea în norme și reguli conservatoare și aristocratice, și spiritul animat, plin de emoție și neprevăzut, aproape de căldura umană și moștenit din buza veșniciei. Mai departe însă de complementaritatea celor două ipostaze, Europa se vede pusă permanent în fața provocării date de validitatea valorilor sale: este sistemul european de valori unul independent de vremuri, dar valid trecerii timpului?

Sistemul european de valori s-a format într-un timp îndelungat și, de fiecare dată, a fost nuanțat în așa fel încât să răspundă variatelor curente de gândire, economice sau sociale care au traversat-o. Cum s-a raportat însă acest sistem la cunoașterea umană?

Din punct de vedere al nevoii umane, cunoașterea e undeva pe o treaptă superioară, însă poate fi la fel de bine pusă pe același nivel cu nevoile fizice. Cunoașterea duce la dezvoltare și la o înțelegere mai largă a lumii înconjurătoare, dar, mai important, a propriei persoane, de aici venind și caracterul de necesitate. Din acest caracter rezultă, mai departe, nevoia de acces la cunoaștere.

Privită, deci, sub dublă perspectivă, aceea de nevoie și de generator de dezvoltare, cunoașterea se comportă ca un far călăuzitor al unor întregi civilizații. Pentru că, începând de la cunoaștere, omul teoretizează, analizează, planifică, gândește și apoi pune în practică acest întreg construct mental prin acțiune, respectând un cod de principii etice, morale și de viață. Prin acest lanț de acțiuni, omul optimizează, deci obține performanță. Iar prin această performanță își optimizează și el întreaga existență, prin acumularea experienței. De-asta e important accesul la cunoaștere.

De ce echitate și nu egalitate

Aici intervine conceptul de acces echitabil la resurse. La un prim gând, am putea fi tentați să spunem că având înnăscută nevoia de cunoaștere, trebuie ca acest acces să aibă un caracter de egalitate. În ideea în care cunoașterea ar fi o plăcintă uriașă, fiecare dintre noi ar trebui să avem dreptul la o bucățică egală din acea plăcintă.

Datorită diferențelor inerente dintre noi, adică a unicității noastre, nevoia de cunoaștere e diferită. În felul acesta, o abordare mai potrivită ar fi aceea a echității. Având nivele diferite de cunoaștere și o „cantitate” de nevoie de cunoaștere distinctă, bucățica de cunoaștere de care avem nevoie poate să fie la un moment dat al vieții una mai mică sau mai mare, în funcție de capacitatea maximă de absorbție pe care o avem la un moment dat.

Diferența dintre acel nivel al cunoașterii la care suntem fiecare dintre noi și nivelul rezonabil de cunoaștere, la care putem fiecare dintre noi să avem o perspectivă asupra lumii în care trăim, e dată de echitate.

Valorile creștine și cunoașterea

La nivel de bază, primar, cunoașterea e modul nostru inteligent de a ne adapta lumii în care trăim și care ne ajută să optimizăm acțiunile pe care le facem în așa fel încât să folosim în mod eficient resursele și energia pe care o avem la dispoziție. La nivel de , cunoașterea e un fond necesar pentru descifrarea tainelor și pentru raportarea noastră la noi înșine și la lumea înconjurătoare, prin intermediul aflării tainelor proprii. De-asta, cunoașterea e izvorul și în același timp fondul pentru derularea unui proces educațional atât de important pentru noi, ca oameni.
Definiția ontologică a cunoașterii include în structura ei conceptul de rețea. Astfel, rețeaua este un instrument foarte eficient de a mijloci educația, pentru simplul fapt că interacțiunea e în sine generator de cunoaștere. Mai mult, interacțiunea naște posibilitatea de a încadra persoane într-un cadru social, ceea ce duce la așa-numitul proces de incluziune. Pe scurt, întreaga structură de rețele formează societatea.
Astfel, cunoașterea devine valoare prin importanța pe care o are în cadrul formării personale și în cadrul coagulării sociale.

O poveste despre performanță

Pentru a semnala importanța acestei valori extrem de importante în context social european, Asociația Proeuro-Cons a demarat proiectul „Cunoaștere + Învățare + Incluziune = Performanță într-o societate echitabilă”, derulat prin intermediul programului Erasmus+, cu numărul 2019-1-RO01-KA104-061823. Proiectul va permite dobândirea activă și exeperiențelor, cunoștințelor, competențelor de implementare a dimensiunii internaționale, precum și asimilarea de elemente-cheie și concepte necesare referitoare la networking, programarea neuro-lingvistică, leadership, lucrul în echipă, formarea grupurilor practice de lucru, elemente de bază pentru public speaking, planificarea unor prezentări publice, design-ul și furnizarea unei prezentări, comunicare interpersonală, managementul formării. De asemenea, se va avea în vedere dezvoltarea de programe de formare care să crească atenția referitoare la conștientizarea excluziunii sociale.
Proiectul va consta în derularea a două activități de formare. Prima dintre ele, „Adult education – Andragogy and Self-Directed Learning”, se va desfășura în perioada 2 – 8 decembrie 2019 și va avea 4 mobilități, constituite din angajați ai Asociației Proeuro-Cons. Această primă activitate va avea loc la sediul Anatolia Education and Consulting, localizat în Barcelona, Spania, și va avea ca scop familiarizarea participanților cu noi pratici și tendințe referitoare la educația adulților. Cea de-a doua activitate, „Soft skills and Emtional Intelligence for teachers and education staff”, va avea loc în perioada 15 – 21 martie 2020 și va beneficia, de asemenea, de 4 mobilități. Organizatorul acestei activități de formare va fi centrul „IFOM and YouNet”, localizat în Tenerife, Spania. Această activitate de formare va avea ca scop sublinierea importanței inteligenței emoționale în viața și activitatea de profesor.
Acest proiect are un important rol social, prin conștientizarea valorilor europene, în general, și a accesului echitabil la o cunoaștere de tip formal ca manifestare exterioară a dorinței de învățare, direcționată spre dezvoltarea personală și spre o societate performantă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Privacy Policy