Meniu Închide

Instrumente folosite în formare

Deprinderea abilităților de folosire a tehnologiei sunt o necesitate pentru sarcinile pe care suntem nevoiți să le realizăm zi de zi. În același registru, folosirea tehnologiilor în educație mijlocește o predare a cunoștințelor către ucenici mult mai interactivă, mai motivantă și mai dinamică pentru dascăli.

Boom-ul tehnologiei a atras după sine o inflație de produse software care se pot folosi cu succes în cadrul procesului educațional. Această varietate de instrumente nu face decât să întărească faptul că tehnologiile potrivite, folosite la momentul potrivit, pot face diferența dintre un formabil motivat și un potențial eșec al învățării.

Context

Am prezentat în primul număr câteva generalități în legătură cu proiectul Erasmus+ „La un click distanţă de educaţia interculturală în era digitală”, la care au participat și reprezentanți ai Asociației Proeuro-Cons. Având în vedere caracterul puternic ancorat în realitatea virtuală, am ales acest proiect ca un context al unei prezentări a mai multor aplicații care pot fi folosite cu succes în procesul educațional.

Comunicarea, element de bază

Motorul care stă la baza oricărui tip de proces educațional și fără de care nu poate exista educația este comunicarea dintre dascăl și elev, dintre elev și elev și între dascăli. Abilitățile de comunicare trebuie, deci, dezvoltate într-un context în care trebuie atât să te faci auzit, cât și să știi să asculți ceea ce au alții de spus. Ei bine, tehnologia a pătruns puternic în arealul comunicării pe toate planurile – suntem marcați de capacitatea sistemelor informatice de a putea stabili conexiuni indiferent de spațiu sau timp. Noile mijloace de comunicare au intrat inclusiv în cadrul procesului educațional. Numai că de această dată vorbim de o învățare de tip informal, în care elevii sau studenții se formează prin intermediul comunicării cu elevi sau studenți din alte sisteme educaționale, realizând împreună proiecte care îi ajută să-și formeze, pe lângă evidenta dezvoltare a abilităților de comunicare, și exercițiul lucrului în echipă. Un exemplu elocvent în acest sens este e-Twinning, o platformă care reunește profesori și elevi din părți diverse ale lumii pentru o învățare informală de calitate.

Scoateți o foaie de hârtie…

Teoria de bază a pedagogiei ne învață că educația ca proces are trei componente fundamentale: predarea, învățarea și evaluarea. Definirea lor este clară și nu este nevoie de adăugiri suplimentare. Iată însă că tehnologiile informației au pătruns puternic în toate cele trei componente ale educației, iar astăzi putem vorbi de o tehnologizare tot mai avansată a educației (al cărui exces, între noi fie vorba, nu este atât de benefic pentru persoanele implicate în educație). Procesul este însă complet particularizabil pentru o implementare într-un spațiu virtual și există deja o varietate mult prea mare de astfel de transpuneri ale procesului educațional clasic într-un mediu virtual. Dovada că acesta are anumite efecte asupra minții în formare (așa cum spuneam puțin mai sus) este folosirea lor preponderentă în cadrul învățământului superior sau a educației adulților.

Un astfel de exemplu al unei platforme de succes este Moodle, despre care am vorbit într-un număr anterior și care, pe scurt, creează clase virtuale de formabili sub îndrumarea unui profesor și care trece prin toate cele trei faze ale educației folosind instrumente on-line.

Unește și stăpânește

După cum spuneam, comunicarea este esențială în cadrul procesului educațional. Nu poate fi însă completă fără resursele educaționale atât de necesare unei învățări bazate pe diversitatea bibliografică. Apare, deci, necesitatea folosirii comune a unor reurse de acest tip. Aici intră în prim-plan aplicații software precum Google Drive sau Dropbox, care pun la dispoziție utilizatorilor posibilitatea de share a oricăror tipuri de fișiere, creând astfel biblioteci virtuale comune. De asemenea, fișierele comune pot fi editate de utilizatorii permiși în grup și pot fi accesibile grupului de pe orice device conectat la Internet.

Website-ul, celula de bază a Internetului

Există posibilitatea de a externaliza educația prin folosirea website-urilor educaționale. Fie că au profil de predare, adică stochează cursuri sau noțiuni teoretice, fie de evaluare, examinând cunoștințele formabililor prin intermediul diverselor teste, crearea unui website educațional este acum extrem de simplă și intuitivă. Folosit ca o extensie a predării tradiționale, acest tip de resursă educațională poate fi creat folosind un generator de website-uri sau blog-uri. Exemple în acest sens și care sunt foarte folosite sunt Weebly și WordPress.

Puțină atenție, vă rog!

În mediul universitar prezentarea a devenit deja o metodă banală de predare a cursurilor. Prezentarea pe un suport electronic este eficientă și ușor de reținut. Au apărut astfel binecunoscutele prezentări în Power Point, care, cu puțină creativitate, pot fi folosite cu extrem de mare eficiență pentru formabili. Iar alternative la suita Office sunt destule, în cazul în care Power Point-ul a devenit în unele contexte puțin obositor. Vine tare din spate Prezi, un concept extrem de asemănător tablei clasice, care pornește de la ideea unei foi imense, inițial albă, care se poate umple cu informații în maniera dorită de dascăl.

Programare

Gândirea algoritmică este un stil de a raționa care se bazează extrem de mult pe o antrenare a minții spre flexibilitate, dinamism și găsirea creativă de soluții eficiente la probleme cotidiene sau la situații diverse. Programarea poate pune bazele unui astfel de stil de gândire.

Aici este de fapt cheia folosirii tehnologiei în educație. Aplicații software ca cele prezentate mai sus se vor folosi pentru o perioadă mai mică sau mai mare de timp. Însă programarea poate începe folosind aplicații care explică primele noțiuni teoretice într-o manieră intuitivă. Un astfel de exemplu este Scratch, după folosirea acestuia urmând ca formabilul să înceapă să învețe tainele programării.

Aplicații hard

Am vorbit despre aplicațiile software. Să spunem câte ceva și despre avântul gadget-urilor educaționale – și aici vorbim, spre exemplu, de tablele inteligente. Sunt de un real folos profesorului prin facilitățile pe care le aduc în cadrul organizatoric al procesului educațional. Profesorul se poate, astfel, concentra pe predarea propriu-zisă și nu pe modul în care aceasta este realizată.

Ce ne așteaptă în viitor

Se anunță o perioadă plină de noutăți în ceea ce privește mediul academic și educațional referitor la folosirea tehnologiei. Deși inovatoare, noi tehnologii trebuiesc cercetate, testate și abia mai apoi, dacă se dovedesc viabile, introduse în sistemele educaționale, fie ele private sau publice, preuniversitare sau academice.

O foarte interesantă aplicație a tehnologiei în educație și nu numai se anunță a fi realitatea augmentată, care le va permite formabililor, în special a celor care se specializează în domenii cu caracter practic mai pronunțat să aprofundeze mai bine noțiunile teoretice prin simularea virtuală a unor situații practice într-un mod extrem de intuitiv și interactiv.

În loc de încheiere

Acest tip de proiecte precum cel prezentat mai sus, în  cadrul căruia s-au implementat o parte dintre aceste aplicații, sunt binevenite într-o societate care are nevoie crescândă și imediată de informare cu privire la schimbările care se petrec sub ochii noștri. Pentru că, până la urmă, aceste tehnologii, folosite ca asistent eficient al pedagogului, ajută la realizarea obiectivului principal al educației, acela de a forma armonios caractere și personalități frumoase într-o societate sănătoasă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Privacy Policy