Meniu Închide

Îndrumătorul în pregătirea online

În procesul de învățare pentru atingerea obiectivelor pedagogice este necesară o instruire adecvată. Instructorul este cel care proiectează o acțiune bazată pe patru operații concrete: definirea obiectivelor pedagogice, stabilirea conținutului, aplicarea metodologiei, asigurarea evaluării activității didactice. În contextul noilor tehnologii informatice și de comunicații a apărut o metodă didactică: instruirea asistată de calculator (IAC).

Instruirea asistată de calculator și e-learning se referă la folosirea tehnologiilor informatice și de comunicații, precum și a mediilor pentru distribuirea materialelor didactice și pentru îmbunătățirea proceselor de predare, învățare, asimilare a cunoștințelor și deprinderilor și de evaluare a elevilor.

Definire

Instruirea asistată de calculator și e-learning includ:

 • Cercetări asupra utilizării internetului (World Wide Web), a bibliotecilor electronice și a bazelor de date online;
 • Materiale pentru învățare interactivă (uneori multimedia), inclusiv simulări;
 • Activități didactice de grup (conferințe electronice, chat în timp real sau discuții prin poșta electronică);
 • Discipline sau discuții realizate folosind coferința video;
 • Administrarea online a disciplinelor.

Tehnologia de instruire îmbunătățește atât eficiența, cât și efectivitatea procesului de învățare.

Sarcinile îndrumătorului online

Îndrumătorul online este o figură nouă care conduce activitatea de pregătire online (Internet, intranet sau echivalentul lui într-o companie). Îndrumătorul este vehiculul principal în procesul de învățare.

Această activitate poartă nume diferite (învățământ de tip IAC, studiu electronic etc.) și se bazează pe un sistem tehnologic. Sistemul se compune dintr-un server (sau din servere conectate) în care sunt instalate programele ce asigură anumite servicii IAC (prin Internet sau intranet):

 • organizarea participanților;
 • disciplina oferă oportunitatea autonomiei studiului prin accesarea materialului disponibil (text, lecții, filme etc.) fără intervenția profesorului;
 • disciplina asigură asistența unui profesor IAC care poate interacționa cu participanții în clasa virtuală;
 • sistem de teste;
 • un sistem de teste e-mail de comunicare cu cadrele implicate în proces;
 • comunicare sincronă (cum ar fi camerele chat – comunicare sincronă de grup, de tip text, în care participanții fac schimb de mesaje utilizând tastatura);
 • comunicarea asincronă ce implică schimbul de mesaje între membrii unui grup sub forma unei conferințe virtuale (forum, grup de știri) sau trimiterea unor circulare (liste prin poșta electronică);
 • pagini Web conținând documente (biblioteci virtuale), legături cu site-uri importante, informații asupra activității didactice, răspunsuri la întrebările cele mai frecvente etc.;
 • controlul și atestarea pregătirii, prin urmărirea progresului fiecărui participant la teste (aceasta este funcția de urmărire).

Rolul și funcțiile îndrumătorului în IAC

Aceste sisteme la care se face referire prin expresia ,,platforme pentru învățământul de tip IAC” creează rețele sociale și tehnologice cunoscute sub numele ,,comunități virtuale de studiu” sau ,,campusuri virtuale”.

În câteva cazuri pregătirea online folosește un cadru fizic cunoscut ca ,,puncte de studiu” în care participanții pot să găsească echipamentul necesar (calculatoare, Internet, materiale didactice etc.) și, de asemenea, să întâlnească profesori și îndrumători.

Într-o comunitate de studiu, fie ea pur virtuală sau utilizatoare a unui punct de studiu, îndrumătorul joacă un rol esențial. Spre deosebire de pregătirea tradițională în clasă (care este centrată pe activitatea profesorului), îndrumătorul online poate fi singurul garant al procesului de învățare.

Principalele sarcini și aptitudini

Îndrumătorul este o figura complexă care îndeplinește multe roluri, cum ar fi :

-ghid de comunicare și interacțiune (spre deosebire de situațiile de la clasă, aceste activități nu sunt imediate);

-organizator al procesului de instruire ;

-facilitator în utilizarea tehnologiei.

Aceste trei roluri sunt puncte de referință pentru profesori, elevi și directori de programe.

Asemenea unui ghid de comunicare, îndrumătorul participă la activități didactice (lecții online, video conferințe etc.) prin facilitatea interacțiunii între profesori și participanți, iar aceasta este legată de realizarea contactelor, în mod special în interiorul comunității de participanți. Pentru asigurarea contactului îndrumătorului intervine în comunicarea grupului (chat, forum, e-mail), încearcă să promoveze comunicarea (prin stimularea și moderararea schimbului de mesaje) și asigură sistematic informația necesară, evidențiind site-uri, publicații, evenimente care ar putea interesa grupul.

În calitate de organizator al procesului, îndrumătorul conduce și monitorizează elevii. Aceasta implică transmiterea unor informații privind activitățiile, verificarea unităților didactice, folosind funcția de control și verificare oferită de platformă, completarea exercițiilor din programul de pregătire, achiziționarea datelor necesare pentru a evalua rezultatele, conducerea organizațiilor interne asupra informațiilor Web care pot fi accesate de oricine (FAQ-uri, biblioteci virtuale, linkuri etc.).

În calitate de facilitator în utilizarea tehnologiei, trebuie să asigure asistență tehnică în ceea ce privește : informațiile de bază despre utilizarea calculatoarelor, programele de aplicații (video, pagini electronice etc.) programele de acces la Internet (browser, e-mail etc.) și pentru funcțiile oferite de platformă. În acest fel îndrumătorul este un liant între participanți și profesori (câteodată și în raport cu personalul tehnic).

Competențe

Îndrumătorul pentru pregătirea online trebuie să aibă următoarele competențe: spirit didactic, comunicativ, să cunoască tehnologia, dar să aibă un nivel înalt de educație.

La nivel didactic, el  ar trebui să cunoască fundamentele psihologiei  învățării, care se aplică în organizarea tradițională a clasei (care să poată fi transferate clasei virtuale).

Trebuie să fie familiari cu noile metode de pregătire (studiu individual, utilizarea TIC în învățare). Este foarte important ca îndrumătorul să poată aplica instrumentele de evaluare a activităților de pregătire (studiu și notare).

În ceea ce privește comunicarea, trebuie să asimileze fundamentele  comunicării interpersonale și ale dinamici de grup, în scopul aplicării lor în cazul interacțiunilor online (în mod special în cazul grupurilor: forumuri, chat etc.). El trebuie să înțeleagă exact regulile și comportamentul impus, atât implicit, cât și explicit.

Prof. Crina-Daniela Țârcomnicu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Privacy Policy