Meniu Închide

Formator

Blue-bullseye

Scurtă descriere

Cursul Formator este un curs acreditat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, diploma fiind recunoscuta atat in Romania, cat si in Uniunea Europeana.

Există cel puţin 3 (trei) motive pentru a alege cursul de FORMATOR (autorizat A.N.C.):

 1. Este conform cu cerinţele UE privind cadrul European pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi formare profesională
 2. Conform art. 23, alin. 2 din OG 129/2000 „începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire”
 3. Este în concordanţă cu NOUL STANDARD OCUPAŢIONAL DIN 2007.

Autorizare

Cursul „Formator” este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, având codul COR 242401.

Rezumatul cursului

 • obtinerea de informatii si dezvoltarea de abilitati si atitudini necesare practicarii ocupatiei de formator.
 • Pregatirea formarii
 • Realizarea activitatilor de formare
 • Evaluarea participantilor la formare
 • Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
 • Marketing-ul formarii
 • Proiectarea programelor de formare
 • Organizarea programelor si a stagiilor de formare
 • Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare.

Accordion Content

Evaluarea finală se realizează prin:

 • participarea la o sesiune de evaluare scrisă
 • susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două zile, în vederea evaluării de către formatori.

Acte necesare pentru înscriere

 • Formular înscriere [descarca aici]
 • Copie BI/CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie diploma de studii (condiţie de participare: studii superioare)
 • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui

De ce să mă înscriu la curs?

Galerie foto