Meniu Închide

„Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene”

cod COR 242213Autorizatie Proeuro-Cons Expert fonduri europene

Deși o parte importantă a ciclului de viață a unui proiect, scrierea acestuia este numai începutul unui lung proces de dezvoltare și aplicare a unei idei, cele mai serioase provocări vin odată cu implementarea inițiativei. Desfășurarea activităților în cadrul unui proiect cu finanțare europeană trebuie realizată respectând procese, procedee și standarde bine definite.

Pentru cei care scriu și implementează proiecte cu finanțare europeană și pentru care regulile impuse de autorități nu sunt întru totul clarificate, pentru cei care vor să pună întrebări și să afle răspunsuri de la experți practicieni în domeniu, pentru cei care vor să își îmbunătățească expertiza în domeniul fondurilor structurale,  ASOCIAȚIA PROEURO-CONS organizează programul de formare „Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene” – cod COR 242213 – acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naționale şi Autoritatea Națională pentru Calificări (fostă CNFPA) într-un concept de succes.

Ce te învățăm…

  • Pregătirea elaborării proiectului (legislaţie, tipuri de fonduri şi programe operaţionale, particularităţi, tipuri de eligibilitate);
  • Documentarea în vederea realizării proiectului (Ghiduri specifice, legislaţie naţională subsecventă(instrucţiuni, note etc)/europeană, condiţii financiare, tipuri de documente, grupuri ţintă, activităţi, parteneri);
  • Stabilirea parteneriatelor(tehnici de planificare, comunicare, evaluare, logistica specifică derulării proiectului, conţinutul proiectului, activităţi, parteneri, negociere);
  • Elaborarea şi implementarea proiectului (cerinţe specifice, formate, elaborare documentaţie specifică implementării proiectelor, exemple proceduri POSDRU, POSCCE etc.)

Cum te învățăm…

Cursul este interactiv şi este focalizat pe formarea abilităţilor participanţilor în scopul creşterii capacităţii de gestionare a proiectelor finanțate de Uniunea Europeană.

Cursul se axează pe elaborarea unui proiect ce va fi susţinut în faţa Comisiei de Examinare, bazându-se pe aplicarea directă a conceptelor, instrumentelor şi tehnicilor învăţate în cadrul sesiunilor de curs. Studiile de caz utilizate se bazează pe proiecte reale finanțate deja și aflate în diverse stadii de implementare.

Aplicaţiile practice se bazează pe studii de caz şi simulări privind întocmirea şi gestionarea proiectelor cu finanţare din fonduri structurale şi au în vedere pregătirea proiectului de absolvire.

Cine poate participa…

Cursul este deschis tuturor persoanelor interesate, însă eliberarea certificatului de absolvire acreditat ANC este condiționată de absolvirea de studii superioare.

Persoanele cu studii medii sau studii superioare în curs de desfășurare sau nefinalizate  vor primi o adeverință care confirmă dobândirea competențelor și abilităților caracteristice programei de Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene.

 

Documente necesare pentru înscriere:

–  Formular înscriere [descarca]

–  Copie BI/CI,

–  Copie certificat de naştere,

–  Copie diploma de studii ( condiţii de participare: studii superioare),

–  Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui.

 >>> Inscrierile se fac la adresa de mail proeuro_cons@yahoo.ro (formular de inscriere si documente scanate)