Meniu Închide

Management educațional

slide-3

Scurtă descriere

Potrivit legislatiei, personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si control din invațamantul preuniversitar trebuie sa participe periodic la programe de formare continua, astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, minimum 90 de credite profesionale transferabile. Programul MANAGEMENT EDUCAŢIONAL este destinat persoanelor care sunt manageri la diferitele niveluri în cadrul sistemului şcolar dar si aspiranţilor la poziţii manageriale, de îndrumare sau control, urmărind să formeze un nou tip de manager in şcolile din România, prin dezvoltarea competenţelor manageriale autentice care, alături de cunoştinţele dobândite, să determine crearea unei viziuni holistice şi flexibile asupra actului educaţional instituţionalizat. Conţinutul culturii manageriale şcolare este complex, deoarece reclamă cunoştinţe din domenii variate: pedagogie, psihologie, sociologie, economie, drept, contabilitate-finanţe, management general.

Autorizare

Programul de formare continuă “Management educațional” face parte din categoria I (90 de ore), 25 credite transferabile.

Rezumatul cursului

Scop: de a furniza competenţe manageriale în domeniul marketingului şi comunicării şcolare; de a dezvolta gândirea strategică la nivelul cursanţilor pentru a putea analiza şi defini schimbările ce au loc la nivelul organizaţiilor; de a ajuta cadrele didactice să contribuie la îmbunătăţirea stării actuale a managementului unităţilor şcolare.

Obiectivele avute în vedere în urma participării la curs sunt:

 • dezvoltarea unor competenţe specifice, asociate statutului de manager: proiectarea, dezvoltarea, organizarea, implementarea şi evaluarea;
 • sensibilizarea şi responsabilizarea managerului din învăţământul preuniversitar cu privire la necesitatea elaborării şi derulării unor programe de formare în rezonanţă cu nevoile de dezvoltare şi optimizare identificate la nivelul organizaţiei pe care o conduce;
 • dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale şi dezvoltarea personală şi profesională, interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi;
 • dezvoltarea/consolidarea de competenţe transversale utile pentru exercitarea cu flexibilitate a posturii de manager în contexte cu profil diferit;
 • consolidarea corpului de profesionişti activi în zona managementului la înalte standarde de calitate.

Competențe vizate:

 • de elaborare a strategiei de dezvoltare a instituţiilor educaţionale;
 • de fundamentare a viziunii, misiunii şi obiectivelor strategice ale unei organizaţii;
 • de implementare şi gestionare a schimbărilor strategice la nivelul organizaţiei;
 • de identificare a elementelor culturii organizaţionale;
 • dezvoltarea abilităţilor de leadership, comunicare şi muncă în echipă.

Personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două zile, în vederea evaluării de către formatori.

Module

Managementul comunicării în organizaţiile şcolare

13 h

Managementul calităţii totale în educaţie

13 h

Politici educaţionale. Marketing educational

13h

Managementul proiectelor în educaţie

13 h

Şcoala ca organizaţie. Dezvoltarea instituţională. Teoria generală a managementului educaţional

10 h

Managementul juridic şi legislaţie şcolară

13 h

Informatizare în managementul educaţional

13 h

Acte necesare pentru înscriere

 • Formular înscriere [descarca aici]
 • Copie BI/CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie diploma de studii (condiţie de participare: studii superioare)
 • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui

De ce să mă înscriu la curs?

Galerie foto