Meniu Închide

Leadership și Management în organizațiile școlare

11425124_883063275094345_6295525081632396496_n

Scurtă descriere

Un element important pentru reușita reformei este pregătirea cadrelor didactice și managerilor școlari pentru aplicarea noilor abordări ale procesului educațional. Conform Strategiei Naționale privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții, diversificarea ofertei de formare trebuie să reprezinte o reacție firească a sistemului de formare și trebuie să includă, pe lângă conținuturile tradiționale, referitoare la didactica disciplinei, programe de management, de leadership educațional, antreprenoriat sau management de proiect, elaborarea și implementarea unor proiecte de intervenție personalizată, astfel încăt managerul să răspundă nevoilor unei școli în continuă schimbare, o școală conectată la nevoile societății.

Autorizare

Rezumatul cursului

O.1. Utilizarea leadership-ului în creșterea calității managementului educațional;

O.2. Dezvoltarea competențelor și abilităților necesare la nivelul unității școlare prin antreprenoriat și management educațional;

O.3. Identificarea și atragerera surselor de finanțare extrabugetară pentru o școală europeană;

O.4. Formarea competențelor transversale pentru realizarea unei școli incluzive;

O.5.  Managementul programelor de excelență și/sau de detecție timpurie și intervenție pentru copiii în risc de abandon școlar;

O.6. Identificarea și utilizarea  resurselor motivaționale pentru profesori;

O.7. Proiectarea  activităților extra-curriculare și non-formale;

C.1. Utilizarea unui set de concepte specifice în analiza de nevoi a şcolilor din perspectiva leadership-ului și managementului educational;

C.2. Analizarea rolului şi responsabilităţilor managerului școlar cu competențe antreprenoriale;

C.3. Dezvoltarea strategiilor de planificare inovativă a intervenţiilor la nivelul şcolii prin utilizarea surselor de finanțare extrabugetară;

C.4. Formarea și utilizarea competențelor transversale în realizarea unei școli inclusive;
C.5. Utilizarea de strategii inovative de facilitare a diferitelor intervenţii educaţionale necesare la nivelul şcolii;

C.6. Selectarea/utilizarea adecvată a metodelor și mijloacelor necesare motivării cadrelor didactice din unitatea școlară pentru creșterea calității procesului educațional;

C7. Elaborarea de oferte extracurriculare și non-formale la nivelul şcolii, centrate pe elev și nevoile acestuia;

Module

Analiza de nevoi a școlii din perspectiva leadership-ului și managementului educațional
Antreprenoriat și management educațional
Surse de finanțare pentru o școală europeană
Competențele transversale și managementul școlar
Managementul activităților extra-curriculare și non-formale
Resurse motivaționale pentru profesori
Managementul programelor de excelență și/sau de detecție timpurie și intervenție pentru copii în risc de abandon școlar

Acte necesare pentru înscriere

  • Formular înscriere [descarca aici]
  • Copie BI/CI
  • Copie certificat de naştere
  • Copie diploma de studii (condiţie de participare: studii superioare)
  • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui

De ce să mă înscriu la curs?

  • Cursul are 25 credite profesionale transferabile.

Galerie foto