Meniu Închide

Educație nonformală pentru o școală altfel

back to school

Scurtă descriere

Studierea atentă a legislației în domeniul educației nonformale ne-a condus la constatarea că statul român sprijină inițiativele de realizare a educației în contexte nonformale variate, care contribuie semnificativ la formarea competențelor cheie ale formabililor.

Prin realizarea acestui program de formare continuă, urmărim diversificarea activităților de educație nonformală desfășurate în școală, precum și creșterea calității implementării programelor de educație nonformală în învățământul preuniversitar românesc. Prin rezultatele sale, acest program se dorește a fi pentru cadrele didactice un pilon de articulare a complementarității formal-nonformal în educație, care generează exemple concrete de contexte de învățare nonformală, valorificând experiențe de succes în proiectarea și implementarea de proiecte educaționale din mediul nonformal.

Autorizare

Programul de formare continuă “Educație nonformală pentru o școală altfel” face parte din categoria II (60 de ore), 15 credite transferabile.

Rezumatul cursului

Scop: dezvoltarea competenţelor transversale ale cadrelor didactice din perspectiva educației nonformale, în vederea îmbunătățirii practicilor didactice utilizate la clasă.

Obiectivele avute în vedere în urma participării la curs sunt:

 • Familiarizarea cu specificul educației nonformale, în vederea valorificării complementarității formal-nonformal în activitatea didactică;
 • Dezvoltarea competențelor metodologice ale cadrelor didactice privind proiectarea și implementarea de proiecte și parteneriate educaționale la nivel național, regional sau local, respectiv în Săptămâna Școala Altfel;
 • Dezvoltarea competențelor transversale digitale ale cadrelor didactice prin utilizarea instrumentelor TIC pentru organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activităților educaționale formale și nonformale.

Competențe vizate:

 • Planificarea şi organizarea eficientã a activitãților specifice săptămânii Școala Altfel;
 • Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate pentru eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației elevilor pentru învățare;
 • Utilizarea metodelor specifice educației nonformale pentru diversificarea strategiilor de dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor în procesul de învăţare – evaluare – autoevaluare;
 • Valorificarea influențelor educației nonformale în planul dezvoltării personale, al orientării şcolare şi profesionale, precum și al integrării socioprofesionale a elevilor.

Personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare

Module

Tendințe moderne în educația nonformală

10 h

Complementaritatea formal-nonformal în educație

13 h

Tipologia parteneriatelor educationale nonformale implementate în școala românească

22 h

Utilizarea instrumentelor TIC în proiectarea, organizarea și evaluarea activităților educaționale formale și nonformale

13h

Acte necesare pentru înscriere

 • Formular înscriere [descarca aici]
 • Copie BI/CI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie diploma de studii (condiţie de participare: studii superioare)
 • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui

De ce să mă înscriu la curs?

Galerie foto