Meniu Închide

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice este un factor interesat extrem de important în activitatea Asociației Proeuro-Cons. Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, pe baza consultării celorlalte instituţii şi ministere interesate, proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ (Art. 12 (1), Legea învăţământului 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare).

Cursurile acreditate MENCS din cadrul ofertei de formare a Asociației sunt:

Abilitarea corpului de profesori metodisti pentru invatamantul preuniversitar

Management educational

Educație nonformală pentru o școală altfel

Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar