Meniu Închide

Ce este formularul 230?
Prin formularul 230 puteţi să direcţionaţi 2% / 3,5% din impozitul anual către o asociaţie nonprofit.

Cum se completează?
Formularul cuprinde date de identificare ale contribuabilului respectiv şi date despre asociaţia nonprofit pe care contribuabilul doreşte să o susţină.
Dumneavoastră trebuie să completaţi punctul A: DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute în formular (ADRESA – se înscrie adresa contribuabilului, COD NUMERIC PERSONAL– se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate sau din buletin)
Punctul B este completat deja cu datele Asociaţiei iar la SUMA – se completează de catre organul fiscal care va calcula şi va vira suma admisă conform legii.

Unde se depune?
a) Formularul se depune la administraţia fiscală în două exemplare. Originalul rămâne la organul fiscal iar copia la dumneavoastră.
b) Formularul se poate de asemenea trimite la poştă  prin scrisoare recomandată.

Până când se poate depune?
Formularul tip 230 trebuie depus la Administratia Financiară – până la data de 25 mai a anului curent.

Descarcă formularul 230