Asociatia Proeuro-Cons

Misiune

Asociatia Proeuro-Cons este Operator de baze de date cu caracter personal nr. xxxx.
Asociatia urmăreşte să dezvolte potenţialul resurselor umane din sectorul invatamantului, prin promovarea abordărilor inovative şi a instrumentelor de management actuale.

Misiunea Asociatiei este ducerea la îndeplinire a propriei strategii elaborate si stipulate in Statul Asociatiei în domeniile formării profesionale continue, educaţiei permanente, etc.

Pricipalele atribuţii ale Asociatiei sunt:

În domeniul formării profesionale continue şi al educaţiei permanente:

În domeniul dezvoltării instituţionale:

Alte atribuţii: