Meniu Închide

Legislaţie din domeniul formării profesionale a adulţilor, Legislaţie privind evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale:
ORDIN nr. 4543 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale

ORDIN nr. 51 din 17 ianuarie 2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării – pregătire si experienţă profesională – dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăsoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene
ORDIN nr. 501 din 8 octombrie 2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor

ORDIN nr. 35 din 26 ianuarie 2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare

ORDIN nr. 284 din 21 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca

ORDIN nr. 353 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

ORDIN nr. 4543 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale

ORDIN nr. 59 din 4 februarie 2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale
PROCEDURA din 17 ianuarie 2007 de atestare a calificării – pregătire si experienţă profesională – dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăsoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene

ORDONANŢA nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor*) – Republicare
HOTĂRÂRE nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

PROCEDURĂ din 23 august 2004 de evaluare si certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale

HOTĂRÂRE nr. 875 din 28 iulie 2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt si mediu pentru formare profesională continuă, 2005-2010

INSTRUCŢIUNI nr. 67 din 11 februarie 2004 privind aplicarea Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale si familiei si al ministrului educaţiei, cercetării si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

METODOLOGIE din 23 iulie 2003 de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor
NORME METODOLOGICE din 21 iunie 2002 privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
NORME METODOLOGICE din 8 mai 2003 de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

NORME METODOLOGIE din 8 octombrie 2003 a certificării formării profesionale a adulţilor