Meniu Închide

Ce înseamnă Proeuro-Cons

Odată ajuns într-un anumit punct de satisfacere a motivațiilor primare, omul caută cunoașterea și aprecierea celor din jur pentru abilitățile sale. Fiindcă așteptările sunt mai mari, partenerii din zona profesională ridică ștacheta valorilor și a competențelor. Pentru a răspunde acestei cerințe, singura cale a omului este de a-și forma continuu gândirea, de a-și ascuți aptitudinile, de a-și perfecționa punctele forte și de a îmbunătăți, pe cât posibil, punctele slabe. Asociația Proeuro-Cons (APC) răspunde, cel puțin pe plan regional, acestor nevoi de formare continuă a omului în planul profesional.

Într-o rețea globală a agenților de formare în continuă creștere, fie de complexitate, fie de calitate, Asociația Proeuro-Cons este un ofertant redutabil de formare la nivel național, coordonându-și acțiunile cu alți agenți de formare pe plan național și internațional. Păstrarea legăturilor cu partenerii actuali și crearea de parteneriate cu instituții și organizații europene sau globale care au un scop comun cu cel al Asociației se constituie într-un obiectiv important în dezvoltarea calitativă a activității organizației noastre, pe lângă obiectivele de progres cantitativ. Astfel, APC urmărește armonizarea valorilor și modelelor autohtone de formare cu experiența și noutatea factorilor internaționali.

Asociația Proeuro-Cons este o organizație non-profit, cu sediul în Slatina, care are numeroase parteneriate cu instituții locale și internaționale. Principalul scop al Asociației este acela de a aduce cât mai aproape potențialii beneficiari de posibilitatea de formare continuă, prin intermediul ofertei sale de cursuri actualizată și accesibilă. Formarea continuă este un deziderat primar al organizației noastre, acest lucru fiind dovedit și de cuvintele care au stat la baza constituirii acestui grup, prezente în elementele grafice de identificare a organizației: „prin educație, totul este posibil”.

Având cunoștințe solide de management și un spirit neobosit de antreprenoriat, conducerea Asociației îmbină aceste două elemente complementare, aplicându-le și în structura organizației și dovedind că are legitimitatea de a transfera aceste cunoștințe și această stare de spirit și formatorilor și, mai apoi, cursanților. Pe lângă aceste lucruri, cultura organizațională a asociației, aflată încă într-un stagiu intermediar de dezvoltare, este constituită pe baza unor valori necesare unei dezvoltări armonioase: abordarea profesională a partenerilor, centrarea activității pe beneficiar, noutatea bazată pe tradiționalul solid, deschiderea față de elemente inovative care aduc beneficii organizației, entuziasmul dozat cu prudența necesară și o gândire dinamică a conceptelor și a strategiilor. Aplicând aceste valori în societatea de astăzi, cu efortul membrilor asociației și cu sprijinul partenerilor, educația sănătoasă va ocupa un loc central printre obiectivele unei societăți unite și sănătoase.

În ciuda faptului că Asociația are un istoric de numai șapte ani, echipa managerială a organizației a înțeles că principiile managementului au un rol important în desfășurarea activității acesteia. Astfel că, identificând cele trei elemente primoridale ale unei organizații sănătoase, echipa Asociației a pus în prim-plan dezvoltarea sa pe cele trei direcții:

– Din punctul de vedere al capitalului relațional, echipa de conducere a Asociației a înțeles necesitatea creării de parteneriate de calitate cu factorii interesați. Astfel, APC a stabilit relații contractuale cu instituții de stat sau județene (Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Autoritatea Națională pentru Calificări, Casa Corpului Didactic, autorități locale sau județene, școli și licee). Componenta relațiilor cu beneficiarii este un alt element strategic al acestui capital.

– Capitalul uman, reprezentat de resursele umane ale Asociației, este o altă direcție strategică de dezvoltare, prin angrenarea unui număr de persoane calificate și foarte bine pregătite în domeniul lor de activitate. O componentă importantă a resursei umane este reprezentată de formatori, iar posibilitatea de a realiza o activitate de voluntariat în cadrul Asociației le dă tinerilor posibilitatea de a înțelege mecanismele funcționării unei astfel de structuri (indirect, deprind abilități de management și își dezvoltă spiritul de antreprenoriat).

– Capitalul material este o parte importantă a unei organizații, aici referindu-ne în special la sediul fizic. Și acesta trebuie să cunoască un grad de dezvoltare, având în vedere impactul acestuia asupra imaginii Asociației.

Un alt capital specific organizațiilor de acest tip este oferta de cursuri pusă la dispoziție formabililor, formată în acest moment din zece programe de formare acreditate sau autorizate de instituțiile abilitate, alături de cele aflate în curs de acreditare / autorizare.

Organizația noastră dispune și de capacitatea necesară pentru dezvoltarea competențelor și abilităților personalului din domeniul educației, formarea continuă a deprinderilor și crearea unui cadru propice pentru o formare de bună calitate  odată cu tendințele inovative apărute în acest domeniu. Astfel, nevoile de formare existente pe piață sunt capitalizate în oferta Asociației, iar cursanții beneficiază, începând de la primele contacte cu formatorii Asociației, de transferul de cunoștințe și de componenta aplicativă a acestora. Acestea se constituie în servicii de formare, evaluare și certificare a noilor competențe ale beneficiarilor.

APC urmărește și tendințele apărute în economie, interesând în sfera activității sale și beneficiari de ordin instituțional. Acest lucru se traduce prin oferirea de consiliere în probleme de ordin managerial și organizațional a personalului din instituțiile beneficiare ale acestui tip de servicii.

Asociația Proeuro-Cons vizează și participarea la diferite proiecte naționale și internaționale, un exemplu în acest sens fiind participarea la proiecte interesând schimburi de experiență în cadrul programului Erasmus+.

Menținând principiile unui management sănătos, Asociația a început de curând să realizeze și planuri anuale de dezvoltare și analize ale pieței pentru identificarea clară a nevoilor și a grupurilor țintă pentru diverse programe.

În cei șapte ani de desfășurare a activității, APC a avut ocazia  de a-și furniza serviciile către aproximativ 10.000 de formabili, observând proactiv potențialul antreprenorial și deschiderea către noutate a oamenilor, conducerea Asociației considerând că există un spirit latent de antreprenor în fiecare persoană.

Activități desfășurate

Dând ideii de dezvoltare un înțeles aparte, membrii Asociației încearcă, prin acțiunile sale, să aducă un beneficiu, chiar dacă pe alocuri mai puțin evident, societății și mediului în care își desfășoară activitatea. În ideea de dezvoltare prin intermediul unității și modul în care impulsul unui lucru bun atrage alte lucruri bune, Asociația realizează mai multe tipuri de activități de dezvoltare a competențelor manageriale și educaționale.

Activitatea Asociației Proeuro-Cons se centrează, în acest moment, pe activități conexe desfășurării celor zece programe de formare, în sensul atragerii de potențiali cursanți, formarea, evaluarea și atestarea diferitelor competențe ale beneficiarilor prin intermediul diverselor modalități de educație. În acest sens, Asociația sprijină activitatea formală de educație în școli, licee și universități prin antrenarea și perfecționarea abilităților profesionale ale cadrelor didactice. Astfel, formarea acestora este permanentă, efectul asupra mediului educațional fiind unul de îmbunătățire continuă a activității educaționale.

De asemenea, APC realizează și documentații pentru diverse cursuri și programe cu scopul aprobării lor viitoare și extinderii gamei de formare accesibilă către beneficiari. În alegerea acestor cursuri se iau în considerare și tendințele de dezvoltare a mediului social și educațional, precum și inovațiile care pot aduce un plus de performanță în activitatea managerială și educațională a cadrelor didactice.

Pe lângă acest tip de activități, Asociația evidențiază și aduce în atenția publicului interesat importanța managementului și a aplicării funcțiilor lui în cadrul organizațiilor. Astfel, resursele umane din cadrul acestor organizații beneficiază de posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile practice de management pe care să le aplice în cadrul organizației de proveniență, în același timp exersându-le și pe cele antreprenoriale, fie ele înnăscute sau dobândite.

Îmbinând componenta teoretică cu specificitățile aplicabilității practice, activitatea de formare din cadrul Asociației are o dimensiune internațională, îmbogățind tezaurul informațional și social al societății în care APC își desfășoară activitatea.

Cele șase cursuri desfășurate sub egida Asociației Proeuro-Cons sunt autorizate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (Abilitarea Corpului de Profesori Metodiști și Management Educațional) și de Autoritatea Națională pentru Calificări (Formator, Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene, Manager Proiect, Engleză Conversațională).

Spiritul antreprenorial este o abilitate esențială în cadrul vieții de zi cu zi și în activitatea profesională a fiecăruia, dovedindu-și necesitatea în diverse momente. Dacă această abilitate este o componentă dinamică, managementul constă în setul de reguli și direcții care pot fi urmate pentru o activitate managerială de succes. În acest sens, APC pune la dispoziția beneficiarilor posibilitatea de a-și pune în valoare abilitatea înnăscută de antreprenori și de a-și canaliza eforturile spre realizarea obiectivelor prin intermediul tehnicilor manageriale. Fie în domeniul educațional, fie în sensul general, aceste tehnici și metode manageriale moderne sunt transmise atât celor care au o oarecare experiență în domeniu, cât și acelora care sunt la început de drum (în particular, tinerilor care au un pronunțat entuziasm în aceste direcții, care poate fi valorificat și materializat cu o rată foarte mare de succes). Vorbind de un management integrat, observăm că acesta are și un caracter internațional. Managementul este o știință care este subordonată fiecărui domeniu, aici incluzând și domeniul educațional. Fiindcă proporția programelor de formare din cadrul Asociației care țintesc mediul educațional al adulților este sensibil mai mare decât a celorlalte tipuri de programe de formare, o atenție sporită este acordată acestui domeniu în cadrul activității Asociației. Cu alte cuvinte, în cadrul Asociației, componenta majoritară pe care este pus accent este cea de management în cadrul educației.

Astfel, programul „Managementul organizației școlare” se adresează celor care își canalizează acumularea de cunoștințe manageriale în domeniul educației. Fiind compus din mai multe discipline care parcurg principalele puncte importante ale managementului (comunicare, dezvoltare, calitate, marketing, legislație, informatizare), cursul trece prin aceste puncte din perspectiva școlii privite ca organizație. În cadrul acestui curs, o componentă importantă este studiul informatizării unor metode din cadrul educației, această informatizare fiind legată, implicit, prin natura globală a mijloacelor informatice, de o dimensiune internațională a educației, de o rețea educațională în care interschimburile de informație și competențe sunt facilitate de infrastructură și de mijloacele tehnologice.

Pe lângă acest curs, un grad mai mare de generalitate este caracteristic programului „Management de Proiect”, acesta având o marjă de aplicabilitate mult mai largă în practic toate domeniile. Cei interesați provin, de obicei, din rândurile celor care doresc să-și îmbunătățească calificarea în domeniul pentru care au studiat sau cei care doresc să devină manageri de proiect. Studiind principalele etape ale unui proiect, precum și tehnici folosite pentru optimizarea resurselor folosite într-o perioadă de timp pentru atingerea unor obiective stabilite anterior, formabilii vor avea o imagine de ansamblu a întregului proces și vor avea principalele pârghii informaționale pentru desfășurarea unui proiect.

Tot în cadrul acestui curs, cursanții își vor forma o imagine clară asupra posibilității de atragere a resurselor financiare din fondurile structurale europene, capitalul financiar fiind o parte integrantă a unei afaceri de succes.

Deși principiile activității educaționale au rămas la fel, metodele și tehnicile de învățare se îmbină cu noile tehnologii apărute pe piață și se pliază pe o internaționalizare tot mai actuală și mai adâncă. Din acest punct de vedere, perspectivele asupra activității educaționale sunt multiple, dar echipa Asociației consideră că o componentă importantă, chiar dacă nu majoritară a acesteia este dimensiunea internațională, în contextul unor relații tot mai frecvente dintre diverse culturi și mentalități.

Astfel, programul de formare „Formator” este o activitate organizată de învățare a principiilor de formare a adulților care vor participa în diverse proiecte care au ca scop formarea beneficiarilor. Practic, ce interesați pot funcționa ca traineri pentru grupurile țintă în proiectele desfășurate prin intermediul diverselor programe sau își pot exercita acest drept în cadrul profesiei în care deja au o carieră. Având în vedere aceste lucruri, se poate evidenția dimensiunea internațională pe care formabilii o întâlnesc în cadrul formării, dar și după ce aceasta s-a încheiat oficial, datorită caracterului internațional al proiectelor.

Asociația oferă și consiliere pentru participarea la programul european Erasmus+ prin intermediul unui atelier cu o durată de 24 de ore. În cadrul acestuia echipele formate sunt familiarizate cu acest program și îndrumate să scrie corect și eficient un proiect derulat prin intermediul Erasmus+.

Pe lângă experiența câștigată din acest tip de activitate principală (de formare continuă), Asociația participă și la proiecte și programe în spiritul devizei sale. Ca un exemplu, în anul 2014 o parte din echipa Asociației a participat la proiectul Erasmus+ „ICT as a Tool for Intercultural and Media Education”, care a vizat familiarizarea participanților cu folosirea instrumentelor TIC în cadrul activității educaționale și folosirea efectivă a acestora în cadrul cursurilor. În cadrul acestui proiect, s-au putut observa și efectele internaționalizării aspra educației și a formării, prin conexiunile profesionale formate între participanți.