Revista „Viitor pentru Educație” – Numărul 3 / martie 2017

Evenimente, Revista

A apărut numărul din luna martie 2017 al revistei „Viitor pentru educație”, editată de echipa Asociației Proeuro-Cons, care întoarce pe toate fețele dimensiunile tehnologiei informației și aplicarea ei în cadrul formării și al educației.

În această ediție a revistei, puteți afla opinii importante ale personalităților vremurilor noastre despre tehnologie, precum sinteza lui Victor Negrescu, Europarlamentarul Anului pentru Agenda Digitală, despre efectele pozitive ale tehnologiei asupra societății. De asemenea, prezentăm în acest număr traseele profesionale ale unor adevărați mentori în educație, precum Andra Bică, inspector general al IȘJ Vâlcea sau Doru Popescu Anastasiu, desemnat Profesorul Anului în Gala Laureaților „Slatina, dragostea mea!” în anul 2017.

Despre acestea, dar și alte opinii, în numărul din martie 2017 al revistei „Viitor pentru educație”. Iată un scurt cuprins:

Mulțumim redactorului-șef Cătălina Dan, consultantului științific Victor Tița și tehnoredactorilor Alina Bold și Nicolae Bold!

Participare la ESIHISE 2016

Evenimente

ESIHISE-Ficarra

În general, orice întâlnire de ordin științific e un prilej de adunare a unor cercetători care își împărtășesc rezultatele muncii lor de zi cu zi: modele matematice, experimente științifice, teorii de confirmat, rezultate de analizat. Ideea de publicare a unei lucrări științifice atrage, însă, după sine și aspecte secundare, care te modelează, puțin câte puțin: e nevoie de curajul de a aduce ceva nou, e necesar exercițiul de a te supune unor reguli și a respecta rigoarea șabloanelor, sunt inevitabile emoțiile expunerii în public ca și cum ar fi prima prezentare, e minunată ideea de a împărtăși rezultatele tale și de a te îmbogăți din punct de vedere cognitiv cu rezultatele celor mai experimentați.

Prima ediție a Conferinței despre Evoluția Științelor, Informaticii, Integrării Umane și Educației Științifice (ESIHISE 2016), care a avut loc în Veneția, în perioada 11-13 octombrie 2016, a reprezentat pentru Asociația Proeuro-Cons un moment de recunoaștere a rezultatelor unei cercetări destul de interesante. Subiectele acceptate spre a fi studiate în cadrul conferinței s-au dovedit a acoperi o gamă extinsă de teme, printre care s-au numărat modernizarea științelor și educației, științele informației sau noile tehnologii și integrarea acestora în cadrul relațiilor interumane. Participarea domnilor Victor Tița și Nicolae Bold, formator și colaborator în cadrul asociației, respectiv manager de formare în cadrul APC, s-a realizat prin intermediul unei lucrări științifice, cu un caracter economic și implicații de ordin informatic.

Articolul, intitulat „Approaches and Network Issues within Modelling the Economic Environment of a Local Market in a Form of an Economic Map”, este o variantă îmbunătățită a unei lucrări mai vechi a autorilor, care modelează o piață economică locală sub forma unei hărți (matematic, sub forma unui graf), schematizând astfel așezarea geografică și relațiile economice dintre întreprind eri. Pe lângă crearea unui „recensământ” al întreprinderilor din zonă, rezultatele din urma studiului scot în lumină și câteva elemente caracteristice ale mediului economic local, cum ar fi sectorul economic dominant, direcțiile posibile de dezvoltare sau necesitățile economiei din zonă.

Îmbunătățirile aduse acestui sistem și descrise în acest articol, centrate pe crearea legăturilor economice posibile dintre firme, au constat în modificarea (mai exact, limitarea) condițiilor realizabile pentru ca o legătură economică să se formeze între două întreprinderi. Într-o accepțiune mai largă, articolul a vizat modul de formare al legăturilor economice dintre firme, depinzând de rezultatele (output-urile) obținute de fiecare dintre ele.

Ca o încununare a reușitei lucrării și o încredințare a validității și caracterului de noutate al subiectului propus, organizatorii au propus desemnarea acestei lucrări ca fiind cea mai potrivită pentru a primi titulatura de „Best Paper” dintre cele 23 de lucrări acceptate la acest eveniment.

Iată că o astfel de participare îmbogățește competențele de ordin comunicativ, cognitiv sau de altă natură și contribuie cu succes la construirea unei cariere profesionale. Iar motivația participării la asemenea evenimente nu este exclusiv dorința de cunoaștere, pentru că acest lucru se întâmplă inclusiv prin publicarea acestor lucrări în jurnale sau reviste, lucru care este recunoscut în evaluarea activității pentru accederea pe treptele următoare ale unei cariere științifice.

Despre bani şi educaţie

Evenimente

Fie că dorim, fie că suntem obligați, banii fac parte din viața noastră.

Cum îi obținem? Cum îi gestionăm? Cum să-i investim? Sunt întrebări la care, de multe ori, nu prea avem un răspuns sigur. Ni se întâmplă foarte des să ne obsedeze gândul banilor.

Una din soluțiile care fundamentează un comportament echilibrat față de problema banilor pe termen scurt, mediu și lung o reprezintă educația financiară. Cu alte cuvinte, îi învățăm pe copiii noștri să aibă o atitudine potrivită față de obținerea și gestionarea resurselor financiare.

De ce trebuie să facem educație financiară?

În primul rând, educația financiară cultivă aptitudini care vor fi folositoare adultului de mai târziu pentru un comportament responsabil din punct de vedere financiar. Va ști, printre altele, că banii se fac prin muncă și că pentru fiecare produs se consumă niște resurse. Va înțelege modul de calcul al prețului unui produs și modul în care se structurează o firmă.

În al doilea rând, le transmitem copiilor noștri informații de bază care îi ajută să înțeleagă mai bine fenomenele care stau la baza economiei și a sistemului financiar. Astfel, ei vor ști lucruri care îi vor ajuta să se adapteze și să-și formeze o cultură a cauzelor și efectelor, a soluțiilor și a gestiunii elementelor legate de bani.

În al treilea rând, educația financiară creează un puternic element al personalității care îi ajută pe copii să-și formeze o cultură antreprenorială. Le va fi mai ușor să-și înființeze o afacere proprie. Pentru că una din cele mai riscante, dar sigure căi de a transforma banii într-un mijloc și nu un scop este antreprenoriatul. Frumusețea acestei modalități de trai este faptul că se pot obține bani fructificând talentele și transformându-le în rezultate utile pentru societate. 3 în 1. Nu-i rău, nu?

Pentru că, pentru a fi antreprenor, e nevoie de mai mult decât de o caracteristică. Trebuie să existe pe undeva un pachet de abilități-cheie și un anume tip de caracter. Dacă unele vin la pachet cu zestrea genetică, pe altele trebuie să le exersăm. Nu mai vorbim că fundația solidă a unui antreprenor eficient trebuie să conțină și cunoștințe de economie, psihologie, matematică și altele.

Școala românească a înțeles într-o anume măsură importanța acestui tip de educație. Astfel, lucrurile încep să se miște, în sensul în care educația financiară este, deocamdată, materie opțională în ciclul primar.

Și echipa managerială a Inspectoratului Școlar General Vâlcea a înțeles importanța acestui fenomen și a organizat, la începutul lunii mai, la inițiativa inspectorului general, prof. drd. Andra Bică, cea de-a doua ediție a Simpozionului Național „Cultură și educație antreprenorială, o perspectivă europeană”.

page13223653_10205712714491674_1593284908_o

Asociația Proeuro-Cons este interesată, prin însăși natura activității sale, să încurajeze acest tip de evenimente, colaborând eficient cu inițiatorii unor astfel de inițiative. Această colaborare a fost evidențiată prin prezența la acest eveniment a directorului executiv, Cătălina Dan, Asociația arătându-și, în acest fel, sprijinul pentru păstrarea continuității acestui eveniment și subliniindu-i importanța în cadrul activităților de acest gen.

Acesta este un exemplu de definire a importanței educației financiare în viața noastră. E un motiv pentru care trebuie să începem cumva să schimbăm mentalitatea de la zero. Poate că și nouă, ca adulți, ne-ar trebui un fel de educație antreprenorială. Pentru ca, în cele din urmă, să ne responsabilizăm cumva și din punctul de vedere al banilor.

Intalnirea regionala – Proiectul „Learn, for a better life”

Evenimente

In data de 29.04.2015 Proeuro-Cons a participat la Universitatea din Craiova, Facultatea de drept si stiinte sociale, la intalnirea regionala – Obiective, strategii si directii de actiune in educatia si formarea profesionala –proiectul Learn, for a better life, ca urmare a invitatiei Autoritatii Nationale pentru Calificari care a dorit sa informeze principalii actori in domeniul formarii adultilor despre :

–          Cadrul National al Calificarilor si corelarea la Cadrul European al Calificarilor

–          EUROPASS – utilizarea acestui instrument in scopul asigurarii mobilitatii absolventilor programelor de educatie si formare profesionala pe piata europeana a muncii

–          EPALE – platforma electronica pentru educatia adultilor in Europa

–          Recunoasterea calificarilor dobandite in contexte nonformale si informale;

Pentru ca ne desfasuram activitatea in zona formarii adultilor ni s-a parut foarte utila Platforma Electronica pentru Educatia Adultilor in Europa EPALE

Prin amploare, diversitate, multilincvism si calitatea continutului, EPALE reprezinta cea mai importanta resursa existenta la nivel european si punctul de referinta din domeniul educatiei adultilor.

EPALE  a fost creata cu gandul la adultii care invata, ca beneficiari finali ai dezvoltarii sectorului de educatie a adultilor. In fapt, platforma se adreseaza celor care ofera si organizeaza activitati de educatie a adultilor.

Multumim pentru sesiunea interactiva si foarte utila la care am participat.

Echipa Proeuro-Cons