Meniu Închide

Antreprenoriatul (II)

Programul Erasmus+ se bazează pe realizările celor peste 25 de ani de programe europene în domeniile educației, formării și tineretului, acoperind o dimensiune de cooperare atât intraeuropeană, cât și internațională. Continuăm în acest număr prezentarea proiectului „Educație antreprenorială și dimensiune internațională pentru incluziune socio-economică, numărul proiectului fiind 2017-1-RO01-KA104-036611.

Erasmus+

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2021. Educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială.

Combaterea nivelului ridicat al șomajului – mai ales în rândul tinerilor – este una dintre cele mai urgente sarcini pentru guvernele europene. Prea mulți tineri abandonează școala prematur, riscând astfel să devină șomeri și marginalizați social. Același risc îi amenință pe mulți dintre adulții slab calificați. Tehnologiile modifică modul de funcționare a societății, fiind astfel necesară utilizarea lor la capacitate maximă. Întreprinderile europene trebuie să devină mai competitive prin talent și inovare.

Europa are nevoie de societăți mai coezive și incluzive care să permită cetățenilor să joace un rol activ în viața democratică. Educația, formarea, activitățile de tineret și sportul reprezintă elemente esențiale pentru promovarea valorilor europene comune, a integrării sociale, pentru consolidarea înțelegerii interculturale și a sentimentului de apartenență la o comunitate și pentru prevenirea radicalizării violente. Erasmus+ este un instrument important pentru promovarea incluziunii persoanelor provenind din medii defavorizate, în special a migranților nou sosiți.

O altă provocare se referă la dezvoltarea capitalului social în rândul tinerilor, la emanciparea tinerilor și la capacitatea acestora de a participa activ în societate, în conformitate cu dispozițiile Tratatului de la Lisabona, pentru a „încuraja participarea tinerilor la viața democratică din Europa”. Acest aspect poate fi vizat, de asemenea, prin activități de învățare non-formală, care au ca scop îmbunătățirea abilităților și a competențelor tinerilor, precum și promovarea cetățeniei active. În plus, organizațiile și lucrătorii de tineret au nevoie de formare și de oportunități de cooperare pentru a dezvolta profesionalismul și dimensiunea europeană a activităților pentru tineret.

Sistemele de educație și formare și politicile pentru tineret performante oferă cetățenilor aptitudinile necesare pe piața muncii și în economie, permițându-le totodată să joace un rol activ în societate și să se realizeze pe plan personal. Reformele în educație, formare și tineret pot consolida realizarea acestor obiective, pe baza unei viziuni partajate între factorii de decizie politică și părțile interesate, a unor dovezi solide și a cooperării între diferite domenii și niveluri.

Proiectul

În cei 5 ani de activitate, Asociația Proeuro-Cons și-a furnizat serviciile către aproximativ 5500 de adulți. Observând proactiv deschiderea către noutate a oamenilor, APC consideră că există un spirit latent de antreprenor în fiecare persoană. Principalul scop al nostru este acela de a aduce cât mai aproape potențialii beneficiari de formare, prin intermediul ofertei sale de cursuri, ca formă importantă de incluziune socio-economică.

Nevoile organizației se referă la internaționalizarea ofertei de formare, la dezvoltarea capacității de a organiza cursuri la nivel european urmând modele moderne de manageriere a programelor de formare și introducerea componentelor antreprenoriale în cursuri de pregătire a adulților. O altă nevoie identificată o reprezintă, pentru angajații noștri, dobândirea de competențe și experiențe antreprenoriale, legate de dimensiunea internațională a programelor de formare și urmarea unor activități de tip job shadowing cu privire la organizarea de cursuri la nivel european. Scopul proiectului este formarea și dezvoltarea personalului organizației noastre, având în vedere nevoile de a internaționaliza cursuri din oferta de formare a Asociației, deschizând drumul către cooperări pentru proiecte strategice, și de a propune noi cursuri pentru adulți, care să cuprindă dimensiunea internaționala și cea antreprenorială, în sensul de componențe majore cu privire la evitarea excluziunii socio-economice. Acest proiect urmărește dobândirea competențelor de implementare a dimensiunii internaționale în cadrul curriculumului a patru programe de formare, dezvoltarea unor relații de cooperare, dobândirea competențelor de familiarizare a formabililor cu mediul antreprenorial, dobândirea experiențelor și competențelor prin activități de job shadowing de implementare a unor instrumente antreprenoriale în cadrul programelor de formare pentru adulți și implementarea și valorificarea competențelor dobândite prin produse concrete (patru programe de formare locale și naționale și două cursuri promovate în mediul de formare european).

Angajații noștri implicați în acest proiect sunt absolvenți de studii universitare și au diferite specializări. Nevoile pe care le au se referă la dobândirea de experiențe din activități de job shadowing, cunoștințe și competențe care să facă posibilă transmiterea în cadrul cursurilor a dimensiunii internaționale și elementelor antreprenoriale, să fie în masură să formeze, să consilieze și să sprijine formabilii adulți în procesul concret de transformare a ideilor în planuri de afaceri, dar și pentru deschiderea ofertei de cursuri la piața de formare europeană a adulților.

Proiectul cuprinde 5 mobilități individuale pentru formare și o activitate de job shadowing:

  • Între 07.05.2018–13.05.2018, trei angajați APC participă la cursul „Teaching Entrepreneurial Education”, în Grand Canaria, Spania, furnizat de Asociația Socio Europe. Cursul permite dezvoltarea competențelor în promovarea, susținerea antreprenoriatului și familiarizarea cu instrumente și măsuri pentru a pune ideile antreprenoriale într-un plan de acțiuni concrete în vederea implementării lor.
  • A doua acțiune se referă la o activitate de tipul job shadowing pentru un formator al APC la organizatia europeană CREF Education Portugalia, în perioada 23-28 aprilie 2018, pentru programul de formare „Leadership and In-service Teacher’s Training: An European Innovative”. Participarea proactivă la activitățile de organizare a cursului din perspectiva de job shadowing va permite formatorului să dobândească cunoștințe și competențe de organizare a cursurilor la nivel european și de participare efectivă la formare ca trainer în fața unui grup internațional.
  • În cadrul cele de-a treia acțiuni, doi angajați APC vor participa la cursul „21st Century Teaching Skills–The International Dimension” în cadrul centrului Cervantes Training din Madrid, în perioada 23-28 iulie 2018. Cursul propune activități pentru înțelegerea și folosirea noțiunii de dimensiune internațională.

Impactul asupra organizației, la nivel local și național, se referă la creșterea reprezentativității APC prin furnizarea de patru noi cursuri (400 cursanti estimați) pe piața locală și națională a formării adulților. La nivel internațional, impactul așteptat este să realizăm în 2018 un parteneriat strategic și în 2019 internaționalizarea ofertei, prin promovarea pentru piața formării europene a două cursuri, având ca reper componenta antreprenorială. Pe termen lung, dimensiunea antreprenorială din cursuri va deveni foarte atractivă, mai ales pentru adulții tineri, care își doresc să fie proprii angajați (self-employed), cursurile vor avea și formabili din alte țări ale Europei, aducând în cadrul programului de formare posiblitatea interacțiunii lor cu formabili români, în așa fel încât modele antreprenoriale din contexte socio-culturale și economice diferite să fie prezentate în grupuri de lucru multicultural.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Privacy Policy