Meniu Închide

Antreprenoriatul (I)

Deprinderea abilităților antreprenoriale este un lucru extrem de important, cel puțin pentru zilele noastre. Astfel că începerea cultivării unor astfel de abilități e de bun augur chiar pentru traiul zilnic, indiferent de persoana care le exersează. Un exemplu de proiect Erasmus+ care este centrat pe tema antreprenoriatului este „Educație antreprenorială și dimensiune internațională pentru incluziune socio-economică”, aprobat recent și în curs de desfășurare. Cursul include activități de formare pe teme de antreprenoriat și cuprinde două sesiuni de formare și o activitate de job shadowing în diverse țări ale Europei.

Programul Erasmus+ se bazează pe realizările celor peste 25 de ani de programe europene în domeniile educației, formării și tineretului, acoperind o dimensiune de cooperare atât intraeuropeană, cât și internațională.

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. Educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială.

Realizarea proiectului a pornit de la identificarea nevoilor de dezvoltare a asociației noastre, a angajaților acesteia și din convingerea că, prin activitățile pe care le propune, proiectul poate răspunde cu succes împlinirii acestor nevoi.

Obiectivul general al proiectului este formarea și dezvoltarea personalului organizației noastre, având în vedere nevoile de a internaționaliza cursuri din oferta de formare a asociației, deschizând drumul către o cooperare pentru proiecte strategice și de a propune noi cursuri pentru adulți care să cuprindă dimensiunea internațională și cea antreprenorială ca o componentă importantă în incluziunea socio-economică.

Activitatea de job shadowing și formarea unor angajați din întregul personal al asociației noastre în mobilitățile propuse vor duce la creșterea atractivității cursurilor furnizate pentru adulți din perspectiva reperelor antreprenoriale introduse în oferta de formare și la realizarea unor cursuri expuse mediului de formare european. Totodată, aceste activități de formare și job shadowing reprezinta premisa următorului obiectiv avut în vedere, și anume cooperarea cu alte organizații similare în proiecte strategice finanțate prin programul Erasmus+ KA2. De asemenea, în vederea internaționalizării ofertei noastre de cursuri, vom dezvolta relații de cooperare cu organizații similare din Europa pentru ca formatorii noștri să participe în cadrul acestora la activități de job shadowing în număr cât mai mare.

Activitatea de job shadowing și cursurile ”21st Century Teaching Skills – The International Dimension”, ”Teaching Entrepreneurial Education” vor permite dobândirea activă și eficientă a experiențelor, cunoștințelor, competențelor de implementare a dimensiunii internaționale și a noțiunilor antreprenoriale, astfel încât participanții să devină încrezători în folosirea lor și suficient de pregătiți pentru a le include în activitățile de autorizare, organizare și predare a cursurilor pentru adulți ale asociației noastre. Experiențele, competențele si cunoștințele dobândite în workshopuri, la sesiunile de lucru interactive, la grupurile pentru realizarea de „miniproiecte” alături de participanți din alte țări, vor contribui la îmbunătățirea și modernizarea organizării și realizării programelor noastre oferite adulților, prin asigurarea cadrului conceptual, formal și de fond privind implementarea dimensiunii internaționale în curriculum. Totodată, în procesul de învățare formală și nonformală, formatorii și directorii noștri de programe vor asimila elemente cheie și concepte necesare pentru a fi antreprenor, în așa fel încât să le transmită formabililor prin programele de formare. Cursuri noi oferite de asociația noastră vor utiliza metode de formare eficiente, racordate la dimensiunea europeană, vor fi interactive, vor avea elemente antreprenoriale și accesibilitate internațională, oferind mai multe oportunități de dezvoltare profesională și incluziune socio-economică, în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Privacy Policy