Interculturalitate în țara eternei primăveri

Diseminari Proiecte

proeuro_cons_Melania Vica           Dacă, să păşeşti într-un loc cu profesionişti dornici să-ţi împărtăşească din experienţa lor, este un vis de-al tau, atunci cu siguranţă o să-ţi placă la de CREF Sesimbra – Education Resources and Training Centre, Portugalia. Prin participarea mea (împreună cu alți patru colegi de la Asociaţia PROEURO-CONS din Slatina) la activitatea de formare “ICT as a Tool for Intercultural and Media Education” organizată de CREF Sesimbra în perioada 6 -12 octombrie 2014,  am avut ocazia de a mă forma într-un mediu multicultural alături de profesori şi formatori din diferite state europene (România, Grecia şi Norvegia).

Stagiul a fost organizat cu atenţie, tinând cont de nevoile noastre, atât cele de formare, cât şi cele fizice şi psihice ale participanţilor. Orarul a fost foarte bine structurat. Orele desfăşurate au fost interactive, având astfel posibilitatea să învăţăm nu numai de la profesorii pe care i-am avut, ci şi de la colegii de curs. Au fost folosite toate tipurile de interacţiuni. Activităţile la care am participat au fost variate, bine alese şi organizate.

Obiectivele cursului, printre care: pregătirea cursanţilor în vederea interacţionării cu alte culturi; reflectarea diversităţii culturale utilizând diferite instrumente media; studierea asemănărilor şi diferenţelor în scopul dezvoltării identităţii culturale; dezvoltarea atitudinilor şi a gândirii critice; facilitarea unui larg acces către resursele educative din Europa prin intermediul colaborării cu colegii participanţi la curs; stimularea în vederea continuării formării profesionale, au prezentat un real interes pentru dezvoltarea mea ulterioară.

Pe parcursul săptămânii mi-am dezvoltat: abilitatea de a lucra într-o echipă multiculturală (lucrând împreună pentru realizarea unui proiect de evaluare finală);  abilităţi de comunicare şi relaţionare în cadrul profesional și personal în limba engleză; abilitatea de a include cunoştinţe în activitatea ulterioară; abilitatea de a utiliza table interactive și alte resurse folosite pe parcursul acestei formări,  respectul față de diversitatea culturală.

Activitățile și vizitele culturale organizate la instituțiile de învățământ, au fost completate de vizitarea Bibliotecii publice din Sesimbra  unde fiecare cursant a oferit o carte scrisă de un autor cunoscut din țara de proveniență, vizitarea Lisabonei și a împrejurimilor dar și de organizarea unor seri în diferite restaurante cu specfic portughez, asigurând astfel crearea unei legături strânse între participanţi.

Sunt deosebit de mulţumită de activitatea de formare pe care am urmat-o, deoarece am achiziţionat informaţii utile şi noi care vor duce la creşterea şi dezvoltarea mea profesională, dar şi la îmbunătăţirea activităţilor cu grupurile ţintă cu care lucrez.

Apreciez calitatea conținutului cursului, dar şi  prestația la un nivel înalt al formatorilor, în special profesor Vítor Pereira da Costa,  profesor José Maldonado (CREF Sesimbra) şi  profesor Sandra Fradaõ (Univeristatea din Lisabona) și recomand participarea la activităţi de formare continuă prin programul Erasmus+.

 

Melania VICĂ

Formator Asociaţia PROEURO-CONS

 

Experienţă interculturală

Diseminari Proiecte

proeuro_cons_Iulia_Pandelica

           Există vreun mod mai eficient de a cunoaşte cultura unui popor decât printr-un contact direct cu acea cultură? Unii ar putea răspunde afirmativ, însă eu consider ca acesta este cel mai eficient şi cel mai plăcut în acelaşi timp. Prin participarea mea la activitatea de formare “ICT as a Tool for Intercultural and Media Education” organizată de CREF Sesimbra – Education Resources and Training Centre, am avut oportunitatea de a mă forma, de a lucra şi de a-mi împărtăşi dar şi de a-mi îmbogăţi experienţa într-un mediu multicultural datorită coordonatorului acestui centru, Vitor Costa, care a format o echipă cu adevărat interculturală, la acest program participând profesori şi formatori din diferite state europene participante la programul Erasmus+.

Din punct de vedere profesional, obiectivele care m-au interesat în mod deosebit şi care au devenit obiectivele mele sunt : pregătirea cursanţilor în vederea interacţionării cu alte culturi; reflectarea diversităţii culturale utilizând diferite instrumente media; explorarea similitudinilor şi diferenţelor în vederea dezvoltării identităţii culturale şi dezvoltarea cu ajutorul mediei digitale a atitudinilor, valorilor, gândirii critice, creşterea conştiinţei cursanţilor mai degrabă decât simpla achiziţie a cunoştinţelor.

Mi se pare important să subliniez abilităţile dezvoltate prin participarea la formarea sus-menţionată (atât în cazul meu, cât şi al celorlalţi patru colegi de la Asociaţia PROEURO-CONS din Slatina care au participat la aceeaşi activitate): abilităţi de comunicare şi relaţionare; abilitatea de a lucra în echipă; respect față de diversitatea culturală; abilitatea de a furniza feedback asupra activităţii şi de a include cunoştinţe în formarea pe care o furnizăm; abilitatea de a crea un blog, de a utiliza platforma Moodle, de a utiliza Interactive Board şi diverse programe puse la dispoziţie de către organizatori.

Evaluarea finală a constat în prezentarea unei lucrări digitale (folosind cel puţin două dintre instrumentele media prezentate în timpul cursului) despre educaţia interculturală. Formatorii ne-au repartizat în echipe multiculturale, fapt care ne-a adus numai beneficii (profesionale, lingvistice şi culturale). Organizarea unor vizite la instituţii de învăţământ, a unor vizite culturale şi a unor seri în diferite restaurante cu specfic portughez, cu muzică tradiţională Fado sau cu specific brazilian a asigurat crearea unei legături foarte strânse între participanţi şi ne-a dat ocazia să cunoaştem aspecte prin contact direct cu comunitatea.

Vreau sa spun cu mândrie ca, în urma participării noastre la cursul “ICT as a Tool for Intercultural and Media Education” şi a vizitei organizate de CREF Sesimbra Educational Resources and Training Centre, la Biblioteca publică Sesimbra, în această bibliotecă se regăsesc câteva opere ale unor scriitori români pe care noi, formatorii de la Asociația PROEURO-CONS din Slatina, le-am donat cu ocazia acestei vizite.

Recomand cu căldură participarea la astfel de activităţi de formare continuă, care pot deveni uşi deschise către o dezvoltare profesională şi personală armonioasă.

 

Iuliana-Florina PANDELICĂ

Formator Asociaţia PROEURO-CONS